تازه ترین ها

 

 

رویدادهای کشور و جهان

تبصره ها

اشرف غنی وابستگی خارجی خود را تعریف و توضیح دهد

تبصره هفته: بتاریخ دهم ماه مارچ، اشرف غنی رئیس ادارۀ کابل در بیانیه اش در نشستی که به مناسبت روز جهانی زنان در ارگ دایر شده بود، یکبار دیگر این گفتۀ خود را تکرار کرد که طالبان باید دربارۀ روابط خود با کشور همسایه پاکستان وضاحب بدهند. نامبرده گفت که موضوع روابط خارجی طال...

پیامها

مصاحبه و راپور

مقالات اسلامی

جنایات جنگی

جنایات جنگی (فبروری)

بتاريخ ۶ ماه فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحات نازک خیل و رشید مربوط ولسوالی جلگه ولایت میدان و...

مطالب گوناگون

شهــــــــــداء