دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

 • اشغال و آتش بس !!

  سخن روز : رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته است که مذاکرات با امارت اسلامی را به سبب عدم آمادگی طالبان به آتش ...

  سخن روز : رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته است که مذاکرات با امارت اسلامی را به سبب عدم آمادگی طالبان به آتش بس لغو کرده است. او افزوده است که گزینه های دیگری برای پیشرفت گفتگوها وجود دارد !! واقعا که برا ...

  Read more
 • بند کردن مواد غذایی بر مردم، راه حل نیست

  سخن روز : از حدود دو هفته به اینسو، حملات تهاجمی مجاهدین در شمال کشور به ویژه قندوز، بغلان، تخار و بدخشان ...

  سخن روز : از حدود دو هفته به اینسو، حملات تهاجمی مجاهدین در شمال کشور به ویژه قندوز، بغلان، تخار و بدخشان شدت یافته است، حتی مراکز قندوز و بغلان هنوز هم در محاصره شدید مجاهدین قرار دارند و چندین ولسوا ...

  Read more
 • دوام اشغال، حماقت بزرگ

  سخن روز : اشغال افغانستان از سوی امریکایی ها هژده ساله شد، اما اشغالگران و رژیم دست نشانده نه تنها کدام پ ...

  سخن روز : اشغال افغانستان از سوی امریکایی ها هژده ساله شد، اما اشغالگران و رژیم دست نشانده نه تنها کدام پیروزیِ بدست نیاورده اند، بلکه روز بروز رژیم به فروپاشی و اشغالگران به شکست بزرگ نزدیک می شوند. ...

  Read more
 • لاف های تازه غنی و حقایق !

  سخن روز پری روز، رئیس رژیم امریکایی کابل اشرف غنی در یک گردهمایی کمپاینی مجاهدین امارت اسلامی را عساکر بی ...

  سخن روز پری روز، رئیس رژیم امریکایی کابل اشرف غنی در یک گردهمایی کمپاینی مجاهدین امارت اسلامی را عساکر بی مزد خواند و پیشنهاد کرد که آن ها با دولت یکجا شوند، ما برای شان معاش می دهیم. به غنی گفته شود ...

  Read more
 • موقف ثابت امارت اسلامی

  سخن روز : امارت اسلامی از آغاز تاسیس خود چنان موقف و خط مشی را انتخاب کرده است که بنیاد و محور آن رهنموده ...

  سخن روز : امارت اسلامی از آغاز تاسیس خود چنان موقف و خط مشی را انتخاب کرده است که بنیاد و محور آن رهنمودهای دینی و منافع ملی است. اهداف ما پایان کامل اشغال، استقلال کشور عزیز و نفاذ نظام اسلامی است. ا ...

  Read more
 • عملیاتی که بر زخم های ملت مظلوم مرهم گذاشت

  سخن روز : با آغاز عملیات الفتح، حملات بی شماری بر پایگاه ها، دفاتر، قرارگاه ها و پوسته های اشغالگران و رژ ...

  سخن روز : با آغاز عملیات الفتح، حملات بی شماری بر پایگاه ها، دفاتر، قرارگاه ها و پوسته های اشغالگران و رژیم کابل در سراسر کشور انجام شده است. صدها افسران و مامورین نظامی و ملکی اشغالگران درین حملات کش ...

  Read more
 • پیام حمله شب گذشته به رژیم کابل

  سخن روز : ساعت ده شب گذشته، مجاهدین در منطقه قابل بای حوزه نهم شهر کابل مرکز مصئون اشغالگران خارجی به نام ...

  سخن روز : ساعت ده شب گذشته، مجاهدین در منطقه قابل بای حوزه نهم شهر کابل مرکز مصئون اشغالگران خارجی به نام گرین ویلج را در حالی هدف قرار دادند که یکروز پیش پلخمری، مرکز ولایت بغلان و یکروز پیش ازان شهر ...

  Read more
 • قندوز؛ نمونه دیگری از پشتیبانی مردم

  سخن روز : شب گذشته، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی حملات خود را از چهار طرف بر شهر قندوز آغاز نمودند، مجاهدی ...

  سخن روز : شب گذشته، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی حملات خود را از چهار طرف بر شهر قندوز آغاز نمودند، مجاهدین پوسته ها و ماموریت های زیادی را در حوزه های مختلف شهر فتح نمودند، دشمن را دچار تلفات سنگین جا ...

  Read more
 • موقف قوی چه را گفته می شود ؟

  سخن روز : یکی از سخنگویان اشرف غنی به خبرنگاران گفته است که اداره کابل از موقف ضعیف نه بلکه موقف قوی سیاس ...

  سخن روز : یکی از سخنگویان اشرف غنی به خبرنگاران گفته است که اداره کابل از موقف ضعیف نه بلکه موقف قوی سیاسی و نظامی وارد گفتگو با طالبان می شود. در حالیکه تمام ملت آگاه است که امارت اسلامی بنا بر موقف ...

  Read more
 • اداره کابل و تبلیغات روزمره

  سخن روز : اداره کابل که در عرصه نظامی با شکست ها و رسوایی پنهان ناشدنی دست و گریبان است و در عرصه سیاسی ن ...

  سخن روز : اداره کابل که در عرصه نظامی با شکست ها و رسوایی پنهان ناشدنی دست و گریبان است و در عرصه سیاسی نیز تمام حربه ها و چانس های خود را از دست داده است، برای مخفی داشتن ناکامی های خود به پروپاگند، ...

  Read more