تازه ترین ها
سخن روز
 • رمضان و فتوحات تازه

  رمضان المبارک، ماهی است که عبادت فرضی در این ماه هفتاد چند و عبادت نفلی برابر عبادت فرضی ثواب دارد. مجاهد ...

  رمضان المبارک، ماهی است که عبادت فرضی در این ماه هفتاد چند و عبادت نفلی برابر عبادت فرضی ثواب دارد. مجاهدین قهرمان امارت اسلامی جهاد و مبارزه خود را که فرض عین است درین ماه نیز ادامه داده اند. با گرسن ...

  Read more
 • راز کامیابی مجاهدین

  پیروزی های جهادی درین اواخر بسیار افزایش یافته است، هر روز مژده های زیادی فتوحات مجاهدین از شمال، جنوب، ش ...

  پیروزی های جهادی درین اواخر بسیار افزایش یافته است، هر روز مژده های زیادی فتوحات مجاهدین از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شنیده می شود، دشمن در حالی که از نگاه اسباب به مراتب قوی تر از مجاهدین است، اما ب ...

  Read more
 • حمله کابل حمله آخر نیست….!!

  روز گذشته، جوان های قطعه فدایی امارت اسلامی توانستند خود را به همکاری مجاهدین نفوذی توسط یک تکتیک کامیاب ...

  روز گذشته، جوان های قطعه فدایی امارت اسلامی توانستند خود را به همکاری مجاهدین نفوذی توسط یک تکتیک کامیاب به یک مرکز امریکایی به نام «کاونتر پارت» در یک منطقه کاملا قلعه بند شهرنو، کابل برسانند و انتقا ...

  Read more
 • جهاد در رمضان

  تاریخ اسلام شاهد است که مسلمان ها بیشتر فتوحات را دران معرکه های جهادی بدست آورده اند که در ماه مبارک رمض ...

  تاریخ اسلام شاهد است که مسلمان ها بیشتر فتوحات را دران معرکه های جهادی بدست آورده اند که در ماه مبارک رمضان در برابر کفار و همکاران آن ها انجام داده اند. پیامبر اکرم – صلی الله علیه وسلم – بسیار دوست ...

  Read more
 • دوام مردم کشی

  پری روز اشغالگران و رژیم کابل مناطق مردم نشین ولسوالی های بکوای ولایت فراه و دلارام ولایت نیمروز را آماج ...

  پری روز اشغالگران و رژیم کابل مناطق مردم نشین ولسوالی های بکوای ولایت فراه و دلارام ولایت نیمروز را آماج بمباران های وحشیانه قرار دادند. خانه های زیادی مردم ملکی درین بمباران ها ویران و ده ها تن افراد ...

  Read more
 • کارنامه های نگهبانان وطن !!

  روز جمعه، رسانه های زیادی داخلی خبر دردناک و غم انگیزی را نشر کردند. در خبر گفته شده است که پولیس نظم عام ...

  روز جمعه، رسانه های زیادی داخلی خبر دردناک و غم انگیزی را نشر کردند. در خبر گفته شده است که پولیس نظم عامه یک خواهر با عفت افغان را در ولایت قندوز از پیش شوهر و پسر او به زور تفنگ برده بر آبروی او تجا ...

  Read more
 • وحشت های دشمن در ماه گذشته

  با آغاز استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان، موج تازهء کشتار، شکنجه و تهدید افغان ها و ویرانی خانه های ...

  با آغاز استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان، موج تازهء کشتار، شکنجه و تهدید افغان ها و ویرانی خانه های شان آغاز شد. هر ماه خونین تر از ماه گذشته می باشد و گراف تکالیف و در به دری مردم ماه به ماه بال ...

  Read more
 • گردآوری تفنگ سالاران تاریخ گذشته، پیشرفت است یا عقب روی ؟

  تصاویر و خبرهای در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد رئیس رژیم مزدور اشرف غنی، در حالی که جلس ...

  تصاویر و خبرهای در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد رئیس رژیم مزدور اشرف غنی، در حالی که جلسهء کمپاین آمیزی را تحت عنوان صلح دائر کرده است، تلاش های گردآوری تفنگ سالاران و قاتلان جنگی پیش ...

  Read more
 • لویه جرگه یا نمایش نامه !!

  امروز رژیم کابل به فرمان اشغالگران به اصطلاح لویه جرگه دائر کردند، درین جرگه مردم بجای خود، حتی مقامات مه ...

  امروز رژیم کابل به فرمان اشغالگران به اصطلاح لویه جرگه دائر کردند، درین جرگه مردم بجای خود، حتی مقامات مهم پیشین و کنونی رژیم نیز سهم نگرفته اند، بیشتر سیاستمداران، متنفذین و تحلیلگران این جرگه را تقل ...

  Read more
 • امیدواری های رژیم مزدور از جرگه فرمایشی

  حال اینست که بیش از نصف مقامات رژیم کابل و بیشتر احزاب سیاسی به یکصدا به اشرف غنی گفته اند که دران جرگه ف ...

  حال اینست که بیش از نصف مقامات رژیم کابل و بیشتر احزاب سیاسی به یکصدا به اشرف غنی گفته اند که دران جرگه فرمایشی سهم نمی گیرند که او برای برگزاری اش کمر بسته است، زیرا جرگهء که زیردست او دائر می شود هی ...

  Read more