مارس 29, 2020

سخن روز
 • تاخیر در رهایی زندانیان، مخالفت با صلح

  سخن روز : به تاریخ دهم حوت، در توافقنامه میان امارت اسلامی و امریکا فیصله شده بود که تا ۲۰ حوت، ۵ هزار تن ...

  سخن روز : به تاریخ دهم حوت، در توافقنامه میان امارت اسلامی و امریکا فیصله شده بود که تا ۲۰ حوت، ۵ هزار تن زندانیان امارت اسلامی و هزار نفر زندانیان اداره کابل تبادله می شوند و سپس گفتگوهای بین الافغان ...

  Read more
 • رهایی زندانیان، گام مثبت به سوی صلح

  سخن روز : به هدف تعمیل پیمان دوحه، دیروز مقامات محابس اداره کابل از طریق کانفرانس ویدیویی با تیم تخنیکی ر ...

  سخن روز : به هدف تعمیل پیمان دوحه، دیروز مقامات محابس اداره کابل از طریق کانفرانس ویدیویی با تیم تخنیکی رهایی زندانیان امارت اسلامی، در محضر نماینده گان امریکایی و قطری، تعهد کردند که روند رهایی زندان ...

  Read more
 • رژیم جنگ طلب و ملت مظلوم

  سخن روز : به تاریخ دهم حوت، هرگاه پیمان پایان اشغال میان امارت اسلامی و امریکا امضا شد، افغان ها با جوش و ...

  سخن روز : به تاریخ دهم حوت، هرگاه پیمان پایان اشغال میان امارت اسلامی و امریکا امضا شد، افغان ها با جوش و ولوله ازان استقبال کردند، اما رژیم کابل نه تنها این پیمان را حمایت نکرد، بلکه از راه های مختلف ...

  Read more
 • موانع از سر راه اهداف بزرگ باید برداشته شود

  سخن روز : اگر چه عملیات و حملات جاری در برابر عساکر اداره کابل، روند عادی جهادی است و هیچگونه تضادی با تع ...

  سخن روز : اگر چه عملیات و حملات جاری در برابر عساکر اداره کابل، روند عادی جهادی است و هیچگونه تضادی با تعهدات امارت اسلامی ندارد، اما دشمن ازان به حیث مواد تبلیغاتی در برابر مجاهدین استفاده می کند. پس ...

  Read more
 • زندانیان باید قربانی به دست آوردن امتیاز نشوند

  سخن روز : بر اساس پیمان دوحه به منظور پایان اشغال، امروز باید هزاران تن زندانیان به خانه های برگشته می بو ...

  سخن روز : بر اساس پیمان دوحه به منظور پایان اشغال، امروز باید هزاران تن زندانیان به خانه های برگشته می بودند و سیاسیون و مقامات کابل هیئت خود را برای میز مذاکره بین الافغانی آماده می کردند. اما هفته د ...

  Read more
 • آخرین صدای داعش هم خپه کرده شد

  سخن روز : چند سال پیش بعضی قوت های مغرض جهانی، گروه فتنه گری را به نام داعش در عراق، سوریه و افغانستان به ...

  سخن روز : چند سال پیش بعضی قوت های مغرض جهانی، گروه فتنه گری را به نام داعش در عراق، سوریه و افغانستان به میان آوردند، تا با استفاده از نام آن به اهداف مشخص خود برسند. این گروه برای توجیه کارهای قبیح ...

  Read more
 • آرمان نظام مستحکم اسلامی به ثمر می رسد

  سخن روز : امارت اسلامی افغانستان از بیش از هجده سال به اینسو به هدف اعاده استقلال کشور و حاکمیت نظام اسلا ...

  سخن روز : امارت اسلامی افغانستان از بیش از هجده سال به اینسو به هدف اعاده استقلال کشور و حاکمیت نظام اسلامی مشغول مبارزه مسلحانه است. همزمان در عرصه سیاست نیز همه توانایی خود را برای رسیدن به اهداف وا ...

  Read more
 • متعهد بودن امارت اسلامی

  سخن روز : توافقنامه که به تاریخ ده حوت میان امارت اسلامی و امریکا امضا شد، در سطح منطقه و جهان استقبال گر ...

  سخن روز : توافقنامه که به تاریخ ده حوت میان امارت اسلامی و امریکا امضا شد، در سطح منطقه و جهان استقبال گرم شد. در مراسم امضای توافقنامه، امارت اسلام و امریکا در حضور شاهدان بین المللی گفتند که : به عم ...

  Read more
 • مجاهدین بر تعهدات خود متعهد می مانند

  سخن روز : امارت اسلامی افغانستان هیچگاه آن تعهدات خود را، که به تاریخ دهم حوت به حیث پیمان تاریخی در دوحه ...

  سخن روز : امارت اسلامی افغانستان هیچگاه آن تعهدات خود را، که به تاریخ دهم حوت به حیث پیمان تاریخی در دوحه، مرکز قطر با امریکا امضا کرده است، نمی شکند. از جهت مقابل نیز چنین توقع می شود که توافقنامه ام ...

  Read more
 • پایان اشغال؛ یک هدف و آرمان بزرگ

  سخن روز: روز گذشته توافقنامه پایان اشغال افغانستان در دوحه بین امارت اسلامی و آمریکا امضاء شد، وزراء و سف ...

  سخن روز: روز گذشته توافقنامه پایان اشغال افغانستان در دوحه بین امارت اسلامی و آمریکا امضاء شد، وزراء و سفرای کشورهای زیادی در این مراسم شرکت داشتند. پس از مراسم وزراء و مقامات بلند پایۀ کشورهای مختلف ...

  Read more