شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

 • دروغ آشکارا

  سخن روز : رئیس رژیم چندسره (اشرف غنی) دیروز با تیم خود به ننگرهار رفت، آنجا شکست داعش را دستآورد بزرگ خود ...

  سخن روز : رئیس رژیم چندسره (اشرف غنی) دیروز با تیم خود به ننگرهار رفت، آنجا شکست داعش را دستآورد بزرگ خود خواند و این را کارنامه عساکر رژیم حامی داعش دانست. حال اینست که از گفتن این دروغ آشکارا کودک ه ...

  Read more
 • داعش پس به مرجع اصلی خود بر می گردد

  سخن روز : ننگرهار مرکز فتنه گران داعشی در بخش خراسان شمرده می شد. نیروهای قهرمان و فاتح امارت اسلامی این ...

  سخن روز : ننگرهار مرکز فتنه گران داعشی در بخش خراسان شمرده می شد. نیروهای قهرمان و فاتح امارت اسلامی این ولایت را در نتیجه عملیات منظم و کوبنده ازین فتنه به گونه کامل نجات دادند. داعش در هفت ولسوالی ن ...

  Read more
 • پیروزی های اخیر و ادعاهای دشمن

  سخن روز : مجاهدین قهرمان امارت اسلامی همچون گذشته، در هفته اخیر نیز بر مراکز و مخفیگاه های دشمن حملات زیا ...

  سخن روز : مجاهدین قهرمان امارت اسلامی همچون گذشته، در هفته اخیر نیز بر مراکز و مخفیگاه های دشمن حملات زیادی تهاجمی و چریکی انجام داده اند. اشغالگران و اداره کابل در نتیجه این حملات با تلفات بزرگ جانی ...

  Read more
 • اندرابی، پیروزی ها چه را می گوید ؟

  سخن روز : یک وزیر اداره چندسره کابل مسعود اندرابی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که : در چند ماه گذشته، به ه ...

  سخن روز : یک وزیر اداره چندسره کابل مسعود اندرابی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که : در چند ماه گذشته، به همکاری هوایی و زمینی همکاران خارجی شان پیروزی های زیادی بدست آورده اند، ساحات وسیعی را از کنترول ...

  Read more
 • غلام وحشت بادار را توجیه می کند

  سخن روز : دیروز، اشغالگران بر سه موتر مسافربری مردم ملکی در منطقه کَس عزیز خان ولسوالی قرغه ولایت ننگرهار ...

  سخن روز : دیروز، اشغالگران بر سه موتر مسافربری مردم ملکی در منطقه کَس عزیز خان ولسوالی قرغه ولایت ننگرهار – کابل مرمی های گازی انداخته اند که در نتیجه هر سه موتر و دو دکان آتش گرفت و پنج نفر ملکی زخمی ...

  Read more
 • انهدام خانه های مردم مظلوم ؛ وحشت تازه

  سخن روز : عساکر وحشی رژیم کابل خانه های مردم ملکی را در منطقه ملی خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک از ...

  سخن روز : عساکر وحشی رژیم کابل خانه های مردم ملکی را در منطقه ملی خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک از بین برده اند و مردم را باخسارات بزرگ مالی مواجه ساخته اند. اشغالگران و رژیم کابل پس از شکست در ...

  Read more
 • سخنان بالا از صلاحیت و سویه خود

  سخن روز : ضرب المثل است که پا را به قدر لحاف خود دراز کن، یعنی از صلاحیت خود بالا حرف مزن. سخنان بالا از ...

  سخن روز : ضرب المثل است که پا را به قدر لحاف خود دراز کن، یعنی از صلاحیت خود بالا حرف مزن. سخنان بالا از صلاحیت نه تنها به گوینده فایده ای ندارد، بلکه موجب زیان و رسوایی او نیز می گردد. معاون دوم مجلس ...

  Read more
 • قربانیان ۱۱۱۳ حملات

  سخن روز : وزارت دفاع امریکا گفته است که در ماه سبتمبر سال جاری میلادی ۱۱۱۳ حملات در افغانستان انجام داده ...

  سخن روز : وزارت دفاع امریکا گفته است که در ماه سبتمبر سال جاری میلادی ۱۱۱۳ حملات در افغانستان انجام داده اند. رژیم کابل ازین حملات بر خاک افغانستان استقبال کرده و از اشغالگران خواسته است که اینگونه حم ...

  Read more
 • طرح های بی اهمیت مردم بی صلاحیت

  سخن روز : در حالی که وزارت دفاع امریکا پینتاگون به تازگی اعلان کرده است که در ماه سبتمبر سال جاری هر روز ...

  سخن روز : در حالی که وزارت دفاع امریکا پینتاگون به تازگی اعلان کرده است که در ماه سبتمبر سال جاری هر روز اوسطاً چهل حملات هوایی در افغانستان انجام داده است. جنگجویان اداره کابل این کار را پیشرفت خوب د ...

  Read more
 • پایان اشغال مساوی با صلح است

  سخن روز : رئیس رژیم کابل درین اواخر در حاشیه یک کانفرانس کشورهای منطقه گفته است که صلح در کشور نه به حضور ...

  سخن روز : رئیس رژیم کابل درین اواخر در حاشیه یک کانفرانس کشورهای منطقه گفته است که صلح در کشور نه به حضور نیروهای خارجی وابسته است و نه هم باید وابسته دانسته شود. او همچنان گفته است که عامل دوام حضور ...

  Read more