تازه ترین ها
تبصره
 • راه صلح کدام است؟

  تبصره هفته: مقامات آمریکایی اعتراف دارند که از جنگ افغانستان خسته شده اند و دیگر تحمل تلفات جانی و مالی آ ...

  تبصره هفته: مقامات آمریکایی اعتراف دارند که از جنگ افغانستان خسته شده اند و دیگر تحمل تلفات جانی و مالی آن را ندارند که در این جنگ خسته کن از هژده سال بدینسو می دهند. از سوی دیگر ملت که اشغالگران جنگ ...

  Read more
 • تلفات ملکی تنها با اعلامیه ها کنترول نمی شود

  تبصره هفته: دفتر کمک های ملل متحد به افغانستان (یوناما) در سه ماه نخست سال جاری میلادی راپوری دربارۀ تلفا ...

  تبصره هفته: دفتر کمک های ملل متحد به افغانستان (یوناما) در سه ماه نخست سال جاری میلادی راپوری دربارۀ تلفات ملکی نشر کرد که در آن عاملین تلفات و ارقام زیان های ملکی جنگ جاری ذکر شده است. در حالیکه از ه ...

  Read more
 • بحران طبیعی سیلاب ها و مسئولیت ما

  تبصره هفته: امسال کشور ما افغانستان نیز همانند دیگر کشورهای منطقه شاهد زمستانی سخت و بارش های بهاری بود. ...

  تبصره هفته: امسال کشور ما افغانستان نیز همانند دیگر کشورهای منطقه شاهد زمستانی سخت و بارش های بهاری بود. همانطور که در زمستان برف زیاد بارید، با آمدن بهار نیز بارش باران ها شروع گردید و هنوز هم بدون و ...

  Read more
 • جرگه مشورتی برای صلح یا تداوم جنگ؟

  تبصره هفته: رژیم کابل شایعاتی را پخش کرده است که در هفتۀ آخر ماه آّپریل سال روان میلادی یک نشست بزرگی تحت ...

  تبصره هفته: رژیم کابل شایعاتی را پخش کرده است که در هفتۀ آخر ماه آّپریل سال روان میلادی یک نشست بزرگی تحت عنوان جرگۀ مشورتی صلح در کابل دائر خواهد کرد که تقریباٌ دو هزار تن در آن اشتراک خواهند کرد. لو ...

  Read more
 • تعهد امارت اسلامی به حقوق اسراء

  تبصره هفته: دین مبین اسلامی دستور کامل و شاملی است که برای اصلاح و رهنمایی هر بخش از  زندگی بشری هدایات و ...

  تبصره هفته: دین مبین اسلامی دستور کامل و شاملی است که برای اصلاح و رهنمایی هر بخش از  زندگی بشری هدایات و ارشادات زرین دارد. یکی از وقایع  و حوادث زندگی انسانی پدیده جنگ است، قبل از اسلام هیچ نوع اخلا ...

  Read more
 • اشرف غنی وابستگی خارجی خود را تعریف و توضیح دهد

  تبصره هفته: بتاریخ دهم ماه مارچ، اشرف غنی رئیس ادارۀ کابل در بیانیه اش در نشستی که به مناسبت روز جهانی زن ...

  تبصره هفته: بتاریخ دهم ماه مارچ، اشرف غنی رئیس ادارۀ کابل در بیانیه اش در نشستی که به مناسبت روز جهانی زنان در ارگ دایر شده بود، یکبار دیگر این گفتۀ خود را تکرار کرد که طالبان باید دربارۀ روابط خود با ...

  Read more
 • هنگامۀ انتخابات برای چی؟

  تبصره هفته: در حالیکه به اصطلاح نتایج پارلمانی (گذشته) هنوز اعلام نشده است، رئیس رژیم کابل با انتخاب و اع ...

  تبصره هفته: در حالیکه به اصطلاح نتایج پارلمانی (گذشته) هنوز اعلام نشده است، رئیس رژیم کابل با انتخاب و اعلام کمیسون های انتخاباتی به مقدمات یک رسوایی و پروسۀ خنده دار بالمثل دست زده است. این روزها که ...

  Read more
 • لیست سیاه مانع بزرگ در مقابل حل صلح آمیز

  تبصره هفته: سال ها پیش از سوی شورای امنیت ملل متحد، بزرگان امارت اسلامی افغانستان در حالی در لیست سیاه شا ...

  تبصره هفته: سال ها پیش از سوی شورای امنیت ملل متحد، بزرگان امارت اسلامی افغانستان در حالی در لیست سیاه شامل شدند که در آن زمان سازمان ملل همانند دیگر کشورهای جهان دربارۀ امارت اسلامی آگاهی و تعارف ندا ...

  Read more
 • یک اعتراف مثبت واقعیت شناسی

  تبصره هفته:  یکی از عوامل اساسی طولانی شدن و پیچیده شدن مشکل افغانی، عدم اعتراف بر واقعیت ها و چشم پوشی ا ...

  تبصره هفته:  یکی از عوامل اساسی طولانی شدن و پیچیده شدن مشکل افغانی، عدم اعتراف بر واقعیت ها و چشم پوشی از آن است. جهاد دفاعی ملت مجاهد افغان علیه اشغال خارجی در افغانستان و پیروزی خارق العاده در مقاب ...

  Read more
 • دشمن صلح معلوم شد

  تبصره هفته: صلح، و زندگی پرسکون و پر اطمینان آرمان چهل سالۀ ملت مؤمن ماست، در چهار دهۀ گذشته -جدا از حاکم ...

  تبصره هفته: صلح، و زندگی پرسکون و پر اطمینان آرمان چهل سالۀ ملت مؤمن ماست، در چهار دهۀ گذشته -جدا از حاکمیت چند سالۀ امارت اسلامی- ملت افغان هیچگاهی نعمت زندگی صلح آمیز را نچشیده است. یکبار اشغال شورو ...

  Read more