می 31, 2020

تبصره ها
 • تطبیق توافقنامه به نفع همه است

  تبصره هفته: چند روز پیش پیام زعیم امارت اسلامی امیرالمؤمنین شیخ هبة الله اخندزاده صاحب بمناسبت عید سعید ف ...

  تبصره هفته: چند روز پیش پیام زعیم امارت اسلامی امیرالمؤمنین شیخ هبة الله اخندزاده صاحب بمناسبت عید سعید فطر نشر شد. در این پیام موقف رسمی امارت اسلامی در رابطه به افغانستان، جهاد جاری و موضوعات گوناگو ...

  Read more
 • اداره کابل برای تداوم جنگ بهانه درست می کند

  تبصره هفته: هفته گذشته جنایات اسفناکی در کابل و ننگرهار بوقوع پیوست و همه جهانیان و هموطنان دیدند که جنای ...

  تبصره هفته: هفته گذشته جنایات اسفناکی در کابل و ننگرهار بوقوع پیوست و همه جهانیان و هموطنان دیدند که جنایات از سوی چه کسانی انجام شد؟ مسئولیت آنرا کی ها قبول کردند؟ در واکنس به آن اداره کابل چگونه عام ...

  Read more
 • آزادی بیان! و حمله بر معترضان

  تبصره هفته: اشغالگران رژیم عجیبی را بر ملت مظلوم ما مسلط کرده اند. به این اداره نام حکومت دیموکراتیک داده ...

  تبصره هفته: اشغالگران رژیم عجیبی را بر ملت مظلوم ما مسلط کرده اند. به این اداره نام حکومت دیموکراتیک داده و آزادی بیان را شعار مهم آن تعیین کردند. مردم فکر می کردند که از برکت آزادی بیان می توانند صدا ...

  Read more
 • دشمنان روشنایی چه کسانی اند؟

  تبصره هفته: چند روز پیش بتاریخ 7 ماه ثور در سمت شمال شهر کابل و در منطقه میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت پایه ...

  تبصره هفته: چند روز پیش بتاریخ 7 ماه ثور در سمت شمال شهر کابل و در منطقه میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت پایه های برق وارداتی از سوی افراد نامعلومی با بمب منفجر گردیدند که متعاقب آن برق شهر کابل و شماری ا ...

  Read more
 • به آتش بس باید از طریق توافقنامه برسیم

  تبصره هفته: در حالیکه مقامات آمریکایی و داخلی از توافقنامه صورت گرفته در دوحه بصورت مکرر تخطی می کنند، رو ...

  تبصره هفته: در حالیکه مقامات آمریکایی و داخلی از توافقنامه صورت گرفته در دوحه بصورت مکرر تخطی می کنند، روزانه در بمباردمان ها و عملیات های شبانه مردم عام ملکی زندگی خود را از دست می دهند. از سوی دیگر ...

  Read more
 • کمک با فقرا یک مسئولیت اخلاقی

  تبصره هفته:  چهل سال جنگ و حالت نابسامان کشور، مردم عام را با وضعیت رقت بار مواجه نموده است ، تا حدیکه به ...

  تبصره هفته:  چهل سال جنگ و حالت نابسامان کشور، مردم عام را با وضعیت رقت بار مواجه نموده است ، تا حدیکه به سختی می توانند مایحتاج اساسی و اولیه زندگی را بدست آوردند، حال بحران تازۀ جهانی (کرونا) نیز ای ...

  Read more
 • بمباران هایی که امید صلح ملت را می پژمراند

  تبصره هفته: در این اواخر در گوشه و کنار کشور خبرهایی داده می شود که نیروهای آمریکایی از توافقنامه دوحه قط ...

  تبصره هفته: در این اواخر در گوشه و کنار کشور خبرهایی داده می شود که نیروهای آمریکایی از توافقنامه دوحه قطر تخطی می کنند. در این چند هفتۀ اخیر به کرات خبر حملات هوایی در ولایات جنوبی و شمال شرق افغانست ...

  Read more
 • بحران کرونا و برخورد مسئولانۀ امارت اسلامی

  تبصره هفته: بیماری کرونا به یک بحران جهانی تبدیل شده است. تقریبا به تمام جهان سرایت کرده و زندگی انسان ها ...

  تبصره هفته: بیماری کرونا به یک بحران جهانی تبدیل شده است. تقریبا به تمام جهان سرایت کرده و زندگی انسان ها را چنان متاثر نموده است که در دهه های اخیر مثال آن دیده نشده بود. سازمان ملل متحد کرونا را در ...

  Read more
 • پروسۀ دعوت، عفو و پیوستن

  تبصره هفته: پیمان پایان اشغال بین امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا یک گام مهم و اساسی در حل قضیه افغانس ...

  تبصره هفته: پیمان پایان اشغال بین امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا یک گام مهم و اساسی در حل قضیه افغانستان شمرده می شود که برای بار نخست جهت حل مسئله را روشن نمود. همانطور که مسئله خاتمه اشغال برای ...

  Read more
 • کرونا یک آزمون عبرتناک جهانی

    د اونۍ تبصره: بیماری تازه انتشار یافته بنام کرونا به یک آزمون بزرگ و جهانی برای بشریت تبدیل شده است. ای ...

    د اونۍ تبصره: بیماری تازه انتشار یافته بنام کرونا به یک آزمون بزرگ و جهانی برای بشریت تبدیل شده است. این بیماری که از پیدایش و شناسایی آن سه ماه می گذرد، در این مدت کوتاه به تمام براعظم های بزرگ سرا ...

  Read more