فوریه 17, 2020

مقالات
 • رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! د ...

  رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! دست به ابتکارات عجیب و غریب زده است. تشکیل صدها نهاد تحت عناوین متنوع اتحادیه ها، موسسات کمک کنن ...

  Read more
 • یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خو ...

  یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خود کفایی رسیدن و یا اتکا بخود از طرف نمایندگان ممالک کمک دهنده حول چگونگی کمک ها و طرز مصرف آن ب ...

  Read more
 • ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، ...

  ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد)). ============ ...

  Read more
 • ابوصهیب حقانی هراتی با چشمانی اشکبار و دلی آکنده از اندوه چه گویمت … از کدام دردت بگویم که درمان داشته با ...

  ابوصهیب حقانی هراتی با چشمانی اشکبار و دلی آکنده از اندوه چه گویمت … از کدام دردت بگویم که درمان داشته باشد … از کدامین غمت که غمخوار داشته باشد … ای کودک سوری شرم است بر انسانیت ضمیر مرده که اینگونه ...

  Read more
 • فتح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بدست پرتوان مجاهدین امارت اسلامی که یکی از مراکز مهم دولت دست نشانده از ...

  فتح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بدست پرتوان مجاهدین امارت اسلامی که یکی از مراکز مهم دولت دست نشانده از نظر نظامی بوده، واسلحه جاتی وافری به شمول عراده جات، ماشین های محاربوی، وسایط ذرهی و انواع اسل ...

  Read more
 • کمیسیون اصلاح انتخاباتی که برای آشتی دادن و نزدیک کردن مواضع موتلفین دولت دست نشانده تشکیل و دست بکار شده ...

  کمیسیون اصلاح انتخاباتی که برای آشتی دادن و نزدیک کردن مواضع موتلفین دولت دست نشانده تشکیل و دست بکار شده بود، نتوانست تا مهم شروع شده را به فرجام خوش آیند برساند. استعفای شاه محمود میاخیل و کاوون کاک ...

  Read more
 • محمود احمد نوید (توضیح: این مطلب بر اساس ادعای دروغین ادوارد اسنودن افشاگر معروف رازهای امنیت ملی دولت ام ...

  محمود احمد نوید (توضیح: این مطلب بر اساس ادعای دروغین ادوارد اسنودن افشاگر معروف رازهای امنیت ملی دولت امریکا نگاشته شده که در مصاحبه با سایت خبری "مسکو تریبون" مدعی شده شیخ اسامه رحمه الله زنده است و ...

  Read more
 • با تاسف وقتی شیرازه اخلاقی و معنوی جامعه صدمه ببیند، اخلاق به سطح نازلتر افت می یابد و معنویات بر علاوه ا ...

  با تاسف وقتی شیرازه اخلاقی و معنوی جامعه صدمه ببیند، اخلاق به سطح نازلتر افت می یابد و معنویات بر علاوه ارزش های والای اسلامی، ملی و حتی انسانی جایگاه رفیع خویش را به رذایل اخلاقی، پستی، دون همتی و لذ ...

  Read more
 • عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ...

  عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ترکیب نامتجانس و گروه های رقیب و متخاصم تکشیل یافته به لرزه در آورده است. پیشرفت برق آسا، قاطع ...

  Read more
 • آخر در ولایت فاریاب عملیات نظامی تحت رهنمایی و قوماندۀ جنرال دوستم علیه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را ...

  آخر در ولایت فاریاب عملیات نظامی تحت رهنمایی و قوماندۀ جنرال دوستم علیه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان راه اندازی گردید که با آب و تاب خاص تبلیغاتی همراه بود و چنین وانمود شد که عملیات فاریاب سر آغاز ...

  Read more