فوریه 26, 2020

مقالات
 • ابوصهیب حقانی هراتی خبر بسی فرح انگیزی بود وقتی شنیدیم که با حملۀ مجاهدین دلیر زندان مهم و استراتیژی ولای ...

  ابوصهیب حقانی هراتی خبر بسی فرح انگیزی بود وقتی شنیدیم که با حملۀ مجاهدین دلیر زندان مهم و استراتیژی ولایت غزنی شکسته شد و صدها زندانی و اسیر مظلوم از قید ظالمان زمان به نعمت آزادی رسیده و از چنگال وح ...

  Read more
 • (ابو طیب جوزجانی) بستن پروندۀ جهاد وقتال آرزویی است که جهان کفر همیشه در سر می پروراند و در این راستا از ...

  (ابو طیب جوزجانی) بستن پروندۀ جهاد وقتال آرزویی است که جهان کفر همیشه در سر می پروراند و در این راستا از هر گزینۀ ممکن دریغ نمیکند ولو با چشیدن حقیقت تلخ بناء در این اواخر صدای طبل خوشی اجیران غربی می ...

  Read more
 • نویسنده: مدیر مجله حقیقت این روزها که اشغالگران خارجی و ادارۀ کابل به این حقیقت رسیده اند که امکان ندارد ...

  نویسنده: مدیر مجله حقیقت این روزها که اشغالگران خارجی و ادارۀ کابل به این حقیقت رسیده اند که امکان ندارد از راه جنگ و خشونت، داعیۀ به حق ملت شجاع افغانستان و عزم راستین مجاهدین دلاور این سرزمین را از ...

  Read more
 •   محمود احمد نوید هنوز جنجالهای تذکره و یا شناسنامه های برقی (الکترونیکی) حل نشده که حکومت کابل تصمیم دار ...

    محمود احمد نوید هنوز جنجالهای تذکره و یا شناسنامه های برقی (الکترونیکی) حل نشده که حکومت کابل تصمیم دارد که برای مبارزه با فساد اداری، سیستم برقی ایجاد کند تا به اصطلاح با ایجاد حکومتداری الکترونیکی ...

  Read more
 • رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! د ...

  رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! دست به ابتکارات عجیب و غریب زده است. تشکیل صدها نهاد تحت عناوین متنوع اتحادیه ها، موسسات کمک کنن ...

  Read more
 • یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خو ...

  یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خود کفایی رسیدن و یا اتکا بخود از طرف نمایندگان ممالک کمک دهنده حول چگونگی کمک ها و طرز مصرف آن ب ...

  Read more
 • ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، ...

  ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد)). ============ ...

  Read more
 • ابوصهیب حقانی هراتی با چشمانی اشکبار و دلی آکنده از اندوه چه گویمت … از کدام دردت بگویم که درمان داشته با ...

  ابوصهیب حقانی هراتی با چشمانی اشکبار و دلی آکنده از اندوه چه گویمت … از کدام دردت بگویم که درمان داشته باشد … از کدامین غمت که غمخوار داشته باشد … ای کودک سوری شرم است بر انسانیت ضمیر مرده که اینگونه ...

  Read more
 • فتح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بدست پرتوان مجاهدین امارت اسلامی که یکی از مراکز مهم دولت دست نشانده از ...

  فتح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان بدست پرتوان مجاهدین امارت اسلامی که یکی از مراکز مهم دولت دست نشانده از نظر نظامی بوده، واسلحه جاتی وافری به شمول عراده جات، ماشین های محاربوی، وسایط ذرهی و انواع اسل ...

  Read more
 • کمیسیون اصلاح انتخاباتی که برای آشتی دادن و نزدیک کردن مواضع موتلفین دولت دست نشانده تشکیل و دست بکار شده ...

  کمیسیون اصلاح انتخاباتی که برای آشتی دادن و نزدیک کردن مواضع موتلفین دولت دست نشانده تشکیل و دست بکار شده بود، نتوانست تا مهم شروع شده را به فرجام خوش آیند برساند. استعفای شاه محمود میاخیل و کاوون کاک ...

  Read more