فوریه 26, 2020

مقالات
 • محمود احمد نوید (توضیح: این مطلب بر اساس ادعای دروغین ادوارد اسنودن افشاگر معروف رازهای امنیت ملی دولت ام ...

  محمود احمد نوید (توضیح: این مطلب بر اساس ادعای دروغین ادوارد اسنودن افشاگر معروف رازهای امنیت ملی دولت امریکا نگاشته شده که در مصاحبه با سایت خبری "مسکو تریبون" مدعی شده شیخ اسامه رحمه الله زنده است و ...

  Read more
 • با تاسف وقتی شیرازه اخلاقی و معنوی جامعه صدمه ببیند، اخلاق به سطح نازلتر افت می یابد و معنویات بر علاوه ا ...

  با تاسف وقتی شیرازه اخلاقی و معنوی جامعه صدمه ببیند، اخلاق به سطح نازلتر افت می یابد و معنویات بر علاوه ارزش های والای اسلامی، ملی و حتی انسانی جایگاه رفیع خویش را به رذایل اخلاقی، پستی، دون همتی و لذ ...

  Read more
 • عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ...

  عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ترکیب نامتجانس و گروه های رقیب و متخاصم تکشیل یافته به لرزه در آورده است. پیشرفت برق آسا، قاطع ...

  Read more
 • آخر در ولایت فاریاب عملیات نظامی تحت رهنمایی و قوماندۀ جنرال دوستم علیه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را ...

  آخر در ولایت فاریاب عملیات نظامی تحت رهنمایی و قوماندۀ جنرال دوستم علیه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان راه اندازی گردید که با آب و تاب خاص تبلیغاتی همراه بود و چنین وانمود شد که عملیات فاریاب سر آغاز ...

  Read more
 • (توضیح: این نوشته بر اساس گزارش روزنامۀ تایمز چاپ بریتانیا که سقوط ولسوالی موسی قلعه را شکست بزرگی برای ح ...

  (توضیح: این نوشته بر اساس گزارش روزنامۀ تایمز چاپ بریتانیا که سقوط ولسوالی موسی قلعه را شکست بزرگی برای حکومت افغانستان توسط طالبان خوانده بود نگاشته شده است) سعید افغان دولت افغانستان که ظاهرا امسال ...

  Read more
 •  هلمند یکی از ولایت های مهم و استراتیژیک افغانستان است که دارای15واحد اداری میباشد,این ولایت قلعه بزرگ(قل ...

   هلمند یکی از ولایت های مهم و استراتیژیک افغانستان است که دارای15واحد اداری میباشد,این ولایت قلعه بزرگ(قلعه بست)را در آغوش خود دارد که دیوار های بزرگ ,دژهای مستحکم,قامت سرکشیده دروازه شرقی آن,گواه بر ...

  Read more
 • محمود احمد نوید الله اکبر ولله الحمد ولایت حماسه خیز هلمند که همواره غیرت و ایستادگی ملت قهرمان و مجاهد پ ...

  محمود احمد نوید الله اکبر ولله الحمد ولایت حماسه خیز هلمند که همواره غیرت و ایستادگی ملت قهرمان و مجاهد پرور افغانستان را به نمایش گذاشته است و این خطّۀ اسکتبار ستیز از آوان تهاجم دشمنان صلیبی مورد تو ...

  Read more
 •   ابوصهیب حقانی هراتی لحظه ای بسیار سختی بود وقتی شنیدم که خبرها در بارۀ وفات عالیقدر امیرالمومنین ملامحم ...

    ابوصهیب حقانی هراتی لحظه ای بسیار سختی بود وقتی شنیدم که خبرها در بارۀ وفات عالیقدر امیرالمومنین ملامحمد عمر مجاهد رحمه الله واقعیت دارند، چند روزی بود که هجمۀ خبرهای منفی رسانه های دشمن راجع به فوت ...

  Read more
 • داکتر رحمت الله رحمت یکی از پدیده های اعجاب برانگیز زندگی تغیر و تحول مستمر و دوامدار در آن است، انسان هم ...

  داکتر رحمت الله رحمت یکی از پدیده های اعجاب برانگیز زندگی تغیر و تحول مستمر و دوامدار در آن است، انسان هم بنا بر این قاعده کلی از تولد تا آخرین رمق حیات درمسیر تحولات قرار دارد، فرد تولد می یابد در آی ...

  Read more
 • داکتر رحمت یکی از خصیصه های حیاتی و مهم ابنای بشر مختصاً افراد ضعیف فقدان شهامت به اعتراف نسبت به عیوب، ن ...

  داکتر رحمت یکی از خصیصه های حیاتی و مهم ابنای بشر مختصاً افراد ضعیف فقدان شهامت به اعتراف نسبت به عیوب، نقطه ضعف ها، اشتباهات، تقصیر و در مجموع گناهان خویش است. این خصیصه موجب تکرار اشتباهات و خظاهای ...

  Read more