آوریل 05, 2020

مقالات و ديدگاها
 • روز جمعه والی ولایت نیمروز در پروگرام ولایت به ولایت ضمن صحبت با رادیوی آزادی به ارتباط این سوال خبرنگار ...

  روز جمعه والی ولایت نیمروز در پروگرام ولایت به ولایت ضمن صحبت با رادیوی آزادی به ارتباط این سوال خبرنگار که آیا واقعاً ولسوالی خاک سفید تحت محاصره طالبان قرار دارد، چنین اظهار نمود: البته طالبان زیادی ...

  Read more
 • انسان بنا بر عادات همگانی و همیشگی خویش در عمل و کار احتیاط بیشتری بخرج میدهند دست به کار عملی نمیزند تا ...

  انسان بنا بر عادات همگانی و همیشگی خویش در عمل و کار احتیاط بیشتری بخرج میدهند دست به کار عملی نمیزند تا جوانب فایده و نقصان آنرا ابتدا در ذهن خود سبک و سنگین نکند. در مورد هر عمل اولاً در ذهن نقشه می ...

  Read more
 • در گیریهای کنونی در کشور از رویارویی مستقیم در میدان نبرد تا در گیریهای لفظی علیه مجاهدین خستگی ناپذیر ام ...

  در گیریهای کنونی در کشور از رویارویی مستقیم در میدان نبرد تا در گیریهای لفظی علیه مجاهدین خستگی ناپذیر امارت اسلامی افغانستان که تحت سرپرستی بیش از پنجاه کشور صلیبی و اشتراک شان بصورت عملی در جبهات نب ...

  Read more
 • ابوصهیب حقانی هراتی خبر بسی فرح انگیزی بود وقتی شنیدیم که با حملۀ مجاهدین دلیر زندان مهم و استراتیژی ولای ...

  ابوصهیب حقانی هراتی خبر بسی فرح انگیزی بود وقتی شنیدیم که با حملۀ مجاهدین دلیر زندان مهم و استراتیژی ولایت غزنی شکسته شد و صدها زندانی و اسیر مظلوم از قید ظالمان زمان به نعمت آزادی رسیده و از چنگال وح ...

  Read more
 • (ابو طیب جوزجانی) بستن پروندۀ جهاد وقتال آرزویی است که جهان کفر همیشه در سر می پروراند و در این راستا از ...

  (ابو طیب جوزجانی) بستن پروندۀ جهاد وقتال آرزویی است که جهان کفر همیشه در سر می پروراند و در این راستا از هر گزینۀ ممکن دریغ نمیکند ولو با چشیدن حقیقت تلخ بناء در این اواخر صدای طبل خوشی اجیران غربی می ...

  Read more
 • نویسنده: مدیر مجله حقیقت این روزها که اشغالگران خارجی و ادارۀ کابل به این حقیقت رسیده اند که امکان ندارد ...

  نویسنده: مدیر مجله حقیقت این روزها که اشغالگران خارجی و ادارۀ کابل به این حقیقت رسیده اند که امکان ندارد از راه جنگ و خشونت، داعیۀ به حق ملت شجاع افغانستان و عزم راستین مجاهدین دلاور این سرزمین را از ...

  Read more
 •   محمود احمد نوید هنوز جنجالهای تذکره و یا شناسنامه های برقی (الکترونیکی) حل نشده که حکومت کابل تصمیم دار ...

    محمود احمد نوید هنوز جنجالهای تذکره و یا شناسنامه های برقی (الکترونیکی) حل نشده که حکومت کابل تصمیم دارد که برای مبارزه با فساد اداری، سیستم برقی ایجاد کند تا به اصطلاح با ایجاد حکومتداری الکترونیکی ...

  Read more
 • رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! د ...

  رژیم دست نشانده از تاسیس اش تا امروز بنابر مشوره های اشغالگران صلیبی به اصطلاح شان همکاران بین المللی!! دست به ابتکارات عجیب و غریب زده است. تشکیل صدها نهاد تحت عناوین متنوع اتحادیه ها، موسسات کمک کنن ...

  Read more
 • یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خو ...

  یک روز بعد از اختتام کنفرانس ((ریکا)) کنفرانس ((سام)) در کابل با اشتراک نمایندگان ۶۰ کشور تحت عنوان به خود کفایی رسیدن و یا اتکا بخود از طرف نمایندگان ممالک کمک دهنده حول چگونگی کمک ها و طرز مصرف آن ب ...

  Read more
 • ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، ...

  ((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد)). ============ ...

  Read more