سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

  • کنر : یک عسکر در سرکانو کشته شد

    از ولایت کنر خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ سرکانو ولسوالی کنر، عساکر اجیر نزدیک پوستۀ خنجر مورد ...

    از ولایت کنر خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ سرکانو ولسوالی کنر، عساکر اجیر نزدیک پوستۀ خنجر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در اثر آن یک تن عسکر جابجا کشته شده است. ۲۰۱۹/۱۰/۳۱ ...

    Read more