سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد نشست ابوظبی

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد نشست ابوظبی

در شهر ابوظبی امارات متحده عربی، به تاریخ ۱۷ و ۱۸ دسمبر سال جاری میلادی بین نمایندگان امارت اسلامی و جهت امریکایی مذاکرات صورت گرفت.

در نشست های پیهم ابوظبی، که سه کشور اسلامی نیز دران اشتراک داشتند، تمرکز بیشتر بر خروج عساکر خارجی از افغانستان بود. همچنان هیئت امارت اسلامی به اشتراک کنندگان نشست در مورد بمباران های کورکورانه بر مردم ملکی، معلومات و شواهد مستند خود را ارائه کرد و جداً خواهان توقف آن شد. برخورد انسانی با زندانیان و مطالبهء رهایی آن ها نیز درین نشست مطرح شد و بر این غور خواهد شد.

موقف امارت اسلامی در مورد آتش بس، مذاکرات با اداره کابل، حکومت موقت، انتخابات و دیگر مسائل داخلی از پیش روشن بود که در رابطه به این موضوعات صحبت نمی شود. زیرا بنیاد تمام مشکلات و مزاحم بزرگ، اشغال افغانستان است و این باید به پایان برسد.

هر دو جهت در مورد نشست های مذاکراتی بعدی با بزرگان خود صلاح و مشوره می کنند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۱/۴/۱۴۴۰ ه ق

۲۸/۹/۱۳۹۷ ه ش – ۱۹/۱۲/۲۰۱۸م

Related posts