مارس 29, 2020

افغانستان در ماه اگست 2015 میلادی

((ملاحظه: در این نوشته تنها به رویدادها، تلفات و خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن به آن اعتراف کرده است، تلفات و خسارات دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد)).

============

ماه اگست سال 2015شامل رویدادها و وقایع مهم جهادی بود. در جریان این ماه مجاهدین توانستند مناطق زیادی را در تصرف خود در آورده و دشمنان داخلی و خارجی را متحمل تلفات و خسارات شدیدی سازند. در ذیل به تفصیل این رویدادها می پردازیم:

تلفات اشغالگران:

دشمن اشغالگر در جریان ماه اگست نیز متحمل تلفات و خسارات قابل ملاحظه یی شد. وقایع ذیل نشان می دهد که در جریان این ماه بیشتر از 20 تن از اشغالگران جان خودرا در رویدادهای مختلف باختند اما دشمن مکار و دروغگو تنها به کشته شدن 3 تن از افراد خود در جریان این ماه اعتراف کرد که به این ترتیب تعداد کشته شدگان اعتراف شدهء دشمن در جریان سال 2015 به 8 تن رسید. بعد از این هشت تن تعداد کل کشته شدگان اعتراف شده از آغاز اشغال تا کنون به 3493 تن می رسد که 2363 تن آن امریکایی و 453 تن آن انگلیس می باشند. قابل يادآوری است که اشغالگران تنها افرادی را که مستقیما در جنگ کشته شده نظامی دانسته و آمار بعضی از آنرا منتشر می کنند اما افراد دیگر خودرا به نام های مختلف همچو قراردادی وغیره شامل این آمار نمی سازند.

تلفات در صف دشمن اجیر:

تلفات در صف دشمن اجیر نیز به شکل روز افزون در حال افزایش است. هر روز دهها تن از عساکر، پولیس و اربکی های ادارهء اجیر در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. در ذیل به بعضی از حوادث تلفات در رده های بالایی و متوسط دشمن اشاره صورت می گیرد.

به روز شنبه 8 ماه اگست 19 تن از عساکر اجیر بشمول قوماندان شان در ولایت بدخشان کشته شدند. در همین روز مقام های اجیر در ولایت کندز از کشته شدن 20 اربکی بشمول 4 تن از فرماندهان شان در ولسوالی خان آباد این ولایت خبر دادند. به تعقیب این رویداد و به روز چهارشنبه 12 اگست دو فرمانده پولیس در ولسوالی موسی قلعهء ولایت هلمند کشته شدند و به فردای آن یک دگروال امنیت ملی در ولسوالی ارغنجخوا ولایت بدخشان در یک حمله مسلحانه جان خودرا از دست داد.

ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به روز سه شنبه 18 اگست نیز شاهد کشته شدن 7 عسکر بشمول یک فرمانده شان بود. در همین روز یک سارنوال پولیس در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار نیز کشته شد.

به روز دوشنبه مورخهء 24 اگست یک قوماندان اربکی با سه تن از افراد خود در ولسوالی خماب ولایت جوزجان و به فردای آن رئیس شورای نامنهاد علمای ولایت ارزگان در این ولایت بر اثر یک ماین جابجا شده کشته شدند.

خسارات مالی در صف دشمن:

خسارات مالی دشمن نیز چنان در حال افزایش است که حتی تخمین آن ممکن نیست. روزی نمی گذرد مگر اینکه پایگاههای بزرگ و مستحکم دشمن همراه با تمام وسایل آن به تصرف مجاهدین در نه آید. چنانچه به شکل روزانه دهها عراده موتر، تانک و وسایل دیگر دشمن در جریان جنگ و حملات مجاهدین تباه می گردد.

علاوه بر این همه، در جریان این ماه یک هلیکاپتر دشمن در ولسوالی شنکی ولایت زابل و یک طیاره بی سرنشین آن در ولایت کاپیسا به تاریخ های 6 و 14 ماه اگست سرنگون گردیده و منجر به تلفات و خسارات مالی برای دشمن گردید.

عملیات عزم:

عمليات و حملات کوبنده مجاهدین همچو ماههای دیگر در این ماه نیز جریان داشت که به بعضی از آن اجمالا اشاره صورت می گیرد:

به روز سه شنبه 4 ماه اگست ارگ کابل مورد حملات راکتی مجاهدین قرار گرفت و یک راکت داخل آن و دیگری در فرماندهی ناتو در نزدیکی ارگ اصابت کرد. دو روز بعد از این حملات قطعه واکنش سریع ولایت لوگر و مرکز پولیس ولایت کندهار مورد هجوم گروهی مجاهدین قرار گرفتند که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید گردید. مطبوعات از کشته شدن 25 تن بشمول فرمانده شان در در ولایت کندهار خبر دادند.

روز جمعه مورخه 7 اگست شاهد حملات سنگین بر اکادمی پولیس ولایت کابل بود که طی آن 26 تن از کارمندان این اکادمی کشته شده و تعداد دیگری زخمی گردیدند. در همین روز چهار انفجار دیگر شهر کابل را به لرزه در آورد و از جمله یکی از مراکز اشغالگران ناتو نیز مورد هدف قرار گرفت که به اعتراف خود اشغالگران 9 تن از قراردادی های ملکی و نظامی شان طی این حمله کشته شدند.

به تاریخ 10 این ماه یک انفجار شدید در دروازه ورودی فرودگاه کابل نیز صورت گرفت که طی آن تعدادی از کارمندان اجیر علاوه بر باداران خارجی شان کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی از تباه شدن دو تانک اشغالگران در نتیجهء این انفجار نیز خبر دادند.

به روز چهارشنبه 19 ماه اگست ولسوالی نوزارد ولایت هلمند یکبار دیگر در تصرف مجاهدین در آمد و به تعقیب آن به تاریخ 23 این ماه ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل نیز بدست مجاهدین سقوط کرد. تصرف این دو ولسوالی منجر به تلفات و خسارات شدید در صف دشمن گردید.

به روز سه شنبه 25 اگست مجاهدین امارت اسلامی پایگاه اشغالگران را در بگرام مورد حملات راکتی قرار دادند که دود انبوه آن آسمان را فرا گرفت اما دشمن از تلفات و خسارات ناشی از آن خبر نداد.

تنها سه روز از سقوط ولسوالی کوهستانات گذشته بودند که مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی موسی قلعه را که یکی از مستحکمترین پایگاه های اشغالگران و اجیران داخلی بشمار میرود در تصرف خود قرار دادند و به تعقیب آن مجاهدین بعد از پس گیری ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب گلم جم های زیادی را به قتل رسانیدند و عده یی از آنان تا کنون مفقود می باشند.

و در آخرین رویداد فتح و تصرف مناطق توسط مجاهدین در این ماه و همزمان با فرار دوستم رهبر گلم جم ها از شمال، مجاهدین امارت اسلامی توانستند به روز دوشنبه 31 ماه اگست قرارگاه امنیتی شهرنو ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان را تحت تصرف خود قرار دهند. مقامات ادارهء اجیر در منطقه پذیرفتند که تمامی پرسونل این قرارگاه همراه با سلاح و تجهیزات جنگی شان بدست طالبان اسیر شده اند.

وبالاخره برای تنظیم بهتر امور و مقابله با دشمن مجاهدین مصمم بر ایجاد نیروی کماندویی گردیدند. این خبر را مجاهدین به روز پنجشنبه مورخ 27 ماه اگست اعلان کردند. در خبر آمده است که این نیروهای در عملیات های بزرگ استخدام خواهند شد.

نفوذ مجاهدین در صف دشمن:

مجاهدین نه تنها در جبهات نظامی دست بالا دارند بلکه در تاکتیک های استخباراتی و نفوذ در صف دشمن نیز دست آورد قابل ملاحظه یی دارند که مختصرا به بعضی رویدادهای متعلق به نفوذ در صف دشمن اشاره می کنیم.

به روز چهارشنبه 5 ماه اگست سه عسکر نفوذی در صف دشمن در ولسوالی سرحوضهء ولایت پکتیکا بعد از کشتن 12 تن از عساکر موجود در سنگرشان، با اسلحهء دست داشته موفق به فرار شدند. به تاریخ 10 این ماه در یک رویداد مشابه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک پولیس شش تن از همکاران خودرا کشته و خود فرار کرد. به تعقیب آن به روز پنجشنبه 13 ماه اگست یک پولیس نفوذی در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند 15 تن از اجیران را کشته و خود به صف مجاهدین برگشت و به همین شکل به تاریخ 17 این ماه دو پولیس ارتباطی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شش تن از همرزمان خود را بشمول قوماندان به قتل رسانیده و خود فرار کردند.

تلفات توسط افراد نفوذی دشمن را شدیدا نگران ساخته است و با وجود ایجاد کمیسیون های ویژه و به مصرف رسانیدن ملیون ها دالر تا کنون نتوانسته اند جلو نفوذ مجاهدین و حملات داخلی را بگیرند.

اعتراف به نیرومندی مجاهدین:

انجام عملیات شدید و تصرف مناطق زیادی بشمول ولسوالی ها باعث شد که دشمن به نیرومندی مجاهدین اعتراف کند. در گذشته ها نیز دشمنان داخلی و خارجی دست به چنین اعترافات زده اند. به همین سلسله به روز پنجشنبه 20 ماه اگست اعضای شورای نامنهاد ولایتی ولایت بغلان در حالی از حالت وخیم این ولایت بخصوص ولسوالی برکی خبر داده و هشدار دادند که این ولسوالی در معرض سقوط قرار دارد که رهبر گلم جم ها ادعای پاکسازی شمال را از مجاهدین داشت. به همین منوال به تاریخ 23 این ماه مقام های ادارهء اجیر در ولایت هلمند از خطر جدی امنیتی در این ولایت خبر داده و گفتند که 5 ولسوالی این ولایت در معرض سقوط قرار دارد و ادارهء اجیر نمیتواند این ولسوالی ها را اکمال کند.

چند روز قبل از تصرف ولسوالی موسی قلعه توسط مجاهدین، به تاریخ 24 ماه اگست مقام های این ولسوالی اعتراف به مفقود شدن 30 تن از عساکر خود کردند.

در یک خبر مهم دیگری که دلالت بر نیرومندی مجاهدین و اعتراف غیر مستقیم دشمن اشغالگر به آن می کند آمده است که امریکای اشغالگر به روز پنجشنبه 27 اگست از تمام اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. در اطلاعیهء هشداری که از جانب سفارت این کشور در کابل صادر گردیده است حالات امنیتی کشور “خیلی خطرناک” توصیف شده است. این در حالیست که اشغالگران ادعای موفقیت در این کشور را دارند.

پیوستن به صف مجاهدین و فرار از میدان:

حملات سنگین مجاهدین، تصرف مناطق مختلف و کشته شدن صدها تن از افراد منسلک به صف دشمن، عساکر و منسوبین ادارهء اجیر را وادار به فرار از میدان کرده است. فرمانده عمومی اشغالگران ناتو در افغانستان طی یک نشست در موسسهء بروکینگز شهر واشنگتن به روز پنجشنبه 6 ماه اگست گفت که هر ماه 4000 عسکر اردوی اجیر از صف فرار می کند. در یک خبر مشابه که به روز یکشنبه 30 ماه اگست به نشر رسید آمده است که نیروهای امنیتی ادارهء اجیر مناطق زیادی را در ولسوالی خان آباد ولایت کندز رها کرده و فرار کرده اند.

از جانب دیگر عده یی از این نیروها صف خودرا ترک کرده و به مجاهدین می پیوندند. بر اساس راپور روزنامه سرنوشت چاپ کابل به روز سه شنبه مورخهء 25 اگست 12 عسکر اردوی اجیر در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند از صف دشمن اجیر فرار کرده و به صف مجاهدین پیوستند. به تعقیب آن بتاریخ 29 این ماه شش تن از نیروهای پولیس در ولسوالی گرمسیر این ولایت نیز همراه با تمام وسایل و اسلحهء بدست داشته شان به صف مجاهدین پیوستند.

در جریان این ماه بر اثر سعی و تلاش کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی ( ۴۲۸) تن از افراد دشمن بعد از درک حقیقت صف اجیر را ترک کرده و با مجاهدین یکجا شده اند. تفصیل این رویدادها را میتوان در راپور متذکره مطالعه کرد.

تلفات ملکی و آزار واذیت مردمی:

تلفات افراد ملکی و استفاده آن همچو ابزار جنگی جهت وارد کردن فشار بر مجاهدین توسط ادارهء اجیر و باداران خارجی شان کما کان ادامه دارد. در جریان این ماه ( ۷۷) از افراد ملکی در وقایع و رویدادهای مختلف توسط نیروهای اشغالگر و اجیران داخلی آنان به شهادت رسیده اند که تفصیل آنرا میتوان در راپور تلفات ملکی منتشره در سایت امارت اسلامی مطالعه کرد. ما در اینجا بطور مشت نمونه خروار به بعضی از این وقایع اشاره می کنیم:

به روز چهارشنبه مورخهء 26 ماه اگست سه عضو یک خانواده در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار در اثر پرتاب بم توسط طیاره های بی سرنشین اشغالگران به شهادت رسیدند. به روز یکشنبه 30 این ماه مطبوعات از اصابت یک راکت شلیک شده از جانب اردوی اجیر بر یک خانه در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک خبر دادند که طی آن 13 تن از اعضای این خانواده کشته شده و عده یی زخمی گردیدند. در آخرین روز این ماه شورای سراسری ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن 70 تن ملکی در جریان عملیات موسوم به مثلث آهنین که از یکماه به اینسو در این ولسوالی به راه انداخته شده است اطلاع داد.

امارت اسلامی همیشه کشتار افراد ملکی را تقبیح کرده و خواهان جلوگیری از آن گردیده است اما دشمن خونخوار با کشتن افراد ملکی و آزار و اذیت آنان میخواهد تا از فشار وارده بر خود بکاهد.

حکومت وحشت ملی:

ادارهء اجیر کابل از آغاز تا کنون در وحشت و درندگی خود دست کم از باداران خارجی خود نداشته است مگر با به وجود آمدن حکومت وحشت ملی، این وحشت و درندگی بیشتر شده و باعث نگرانی مردم بیچاره کشور گردیده است. به همین سلسله به روز سه شنبه 4 اگست مطبوعات خبر دادند که پولیس ولایت کندهار مردم را در بدل پول اختطاف می کند و روزی نمی گذرد مگر اینکه این شهر شاهد اختطاف های پولیسی می باشد.

در یک خبر دیگر که به روز شنبه 8 این ماه منتشر شد آمده است که دختران بامیانی به سبب آزار و اذیت عساکر نمیتوانند به مکاتب بروند. موسسه موسوم بنام “امید زنان” در راپور خود گفته است که با وجود ادعای آزادی، دموکراسی و توجه خاص به تعلیم و تربیهء زنان و حقوق آنان دختران این ولایت به سبب وحشت و درندگی پولیس و عساکر اجیر نمیتوانند به مکاتب بروند.

سلسله چور و چپاول توسط گلم جم های دوستمی در ولایت فاریاب نیز علنا بعد از ورود جنرال دوستم رهبر جنایتکاران به این ولایت آغاز گردید. به روز دوشنبه 17 ماه اگست مردم ولسوالی قیصار این ولایت گفتند که افراد گلم جم در این ولسوالی دست به چور و چپاول اموال شان و آتش زدن خانه های شان زده است. در یک رویداد مشابه در شرق کشور به تاریخ 22 ماه اگست نیروهای امنیتی در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ده خانه را به بهانه پناهگاه مجاهدین ویران کردند.

از سوی دیگر عساکر اجیر ادارهء وحشت ملی در دو واقعه جداگانه به تاریخ های 22 و 27 این ماه دست به محکمه صحرایی زده و یک چوپان و یک شخص راهرو را به جرم طالب بودن بدون هیچ نوع بازرسی و یا مدرکی مورد شلیک 200 مرمی قرار دادند. در ویدیویی هایی که در سایت های اجتماعی به نشر رسیده است دیده می شود که این افراد به شکل وحشیانه بدون هیچ مدرکی به شهادت رسانیده می شوند سپس اردوی اجیر بالای اجساد آنان جشن شادیانه می گیرند.

باید یاد آور شد که یکماه قبل وزارت دفاع ادارهء اجیر اعلان کرده بود که عساکر اجیر اجازه دارند که هر مشکوک را بدون تحقیق و تثبیت مورد شلیک قرار دهند. ادارهء اجیر کابل و موسسات مدعی حقوق بشر در ارتباط با این موضوع کاملا سکوت اختیار کرده و هیچ عکس العملی در مقابل این جنایت نشان نداده اند.

از سوی دیگر بر اساس راپور جدید موسسه جهانی فیرسک که به تاریخ 24 ماه اگست نشر گردید ادارهء اجیر کابل مقام چهارم را در فساد اداری از مجموع 198 کشور جهان بدست آورد. ادارهء اجیر بعد از آن این مقام را نایل می گردد که رئیس آن ادعای محو فساد را در خلال 3 ماه اول حکومت خود داشت.

تکرار تاریخ گلم جم ها:

در جریان این ماه معاون اول ادارهء اجیر و رهبر جنایتکار ملیشه های گلم جم یکبار دیگر تاریخ وحشت و درندگی خودرا تکرار کرده و جنگی را بنام “الماس” علیه مردم مسلمان شمال بخصوص ولایت فاریاب آغاز کرد. این خونخوار حیوان صفت صدها تن از مردم ملکی و ساکنان این مناطق را به جرم مسلمان بودن شهید ساخت و خانه های شانرا بعد از چور و چپاول آتش زد.

به روز چهارشنبه 5 ماه اگست ملیشه های گلم جم 22 خانه را در ولسوالی المار ولایت فاریاب بعد از قتل افراد و به یغما بردن اموال آن به آتش زدند. به تعقیب آن مردم ولسوالی قیصار این ولایت نیز از چور و چپاول خانه های خود توسط ملیشه های گلم جم خبر دادند. این جنایات به اندازهء زیاد شد که حتی بوق های صلیبی همچو رادیو آزادی که در خدمت این درندگان قرار دارد از دریدن عفت مردم و سرقت و یغما بردن اموال آنان خبر داد. به تاریخ 24 این ماه رادیو آزادی ضمن این خبر گفت که ملیشه های گلم جم پشتون های این مناطق را به بهانه طالب به قتل می رساند، به عزت و ناموس شان تجاوز کرده و مال و دارایی شانرا به یغما می برد. به تاریخ 30 این ماه یکعده از مردم منطقه با اسناد و شواهد دست داشته شان از تجاوز، کشتار، چور و چپاول ملیشه ها به فغان آمده و خواهان عدالت گردیدند مگر هیچ جهتی برای شنیدن آواز این مظلومان وجود ندارد و نه موسسات مدعی حقوق بشر تا کنون در این ارتباط عکس العملی نشان داده اند.

بازگشت صلیبیان فراری به میدان:

از یکسو اشغالگران فرار کرده و میدان را به اجیران داخلی رها کردند و از سوی دیگر نیروهای اشغالگر انگلیسی بار دیگر به تاریخ 16 ماه اگست وارد میدان نبرد شدند. بر اساس خبر روزنامه دیلی میرر انگلستان یک دسته از نیروهای ویژه این کشور جهت اشتراک در عملیات علیه مجاهدین به افغانستان برگشته اند. به تاریخ 30 این ماه مطبوعات از داخل شدن عساکر امریکایی نیز در میدان جنگ خبر دادند. عساکر اشغالگر امریکایی در حالی مستقیما وارد میدان می شوند که بر اساس موافقتنامهء امضای شده میان آنان و اجیران داخلی شان، اشغالگران خارجی دیگر حق جنگ های مستقیم در کشور را ندارند. از سوی دیگر یک روز قبل از این رویداد بعد از اینکه اشغالگران امریکایی اتباع و کارمندان سفارت خود در کابل را نسبت به وخامت اوضاع امر خروج فوری دادند وزارت دفاع اشغالگران اعلان کرد که امریکا بر برنامه اخراج نیروهای خود در موعد مقرر آن متعهد است.

به دنبال دوستی استخباراتی:

بعد از آنکه ادارهء اجیر کابل توافقنامه دوستی استخباراتی را با پاکستان به امضا رسانید و به تعقیب آن چهره های جاسوس این کشور افشا گردید سلسله تهاجمات این کشور بر افغانستان بدون عکس العمل ادارهء اجیر کابل آغاز گردید. به همین سلسله به روز سه شنبه 4 ماه اگست مطبوعات از تصرف سه منطقه در ولایت پکتیکا توسط نیروهای پاکستانی خبر دادند. در یک حادثه مشابه به تاریخ 18 این ماه نیروهای پاکستانی بالای مناطق سرحدی ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند که در اثر آن بعضی از دکان ها آتش گرفته و تعدادی از مردم کشته و زخمی هم شدند.

ادارهء اجیر به پاس معاهده دوستی و جاسوسی هیچ عکس العملی در مقابل این تهاجمات نشان نداد بلکه معاون اول این اداره به بهانه جنگ با پاکستان مناطق شمال کشور را مورد هجوم گلم جمی خود قرار داده و مردم بیگناه و بیچاره را به بهانه همکاری با مجاهدین کشته و خانه های شان را به آتش زد.

توطئه به قیمت خون مردم بیچاره:

دشمنان اشغالگر و بردگان داخلی شان از آغاز اشغال تا کنون بارها با استفاده از تاکتیک های غیر انسانی و ریختاندن خون مردم بیگناه خواستند سیاست کنند و اتهام قتل مردم عامه را بر مجاهدین ببندند. به سلسله همین سیاست ها به روز جمعه 7 ماه اگست منطقه شاه شهید شهر کابل شاهد یک انفجار قوی شد که باعث کشته و زخمی شدن دهها تن بشمول اطفال و زنان گردید. در اثر این انفجار خانه ها و دکان های مردم بیچاره به ویرانه مبدل گردید. شاهدان عینی و مردم منطقه این دسیسه را درک کرده و ادعای ادارهء اجیر را رد کردند که گویا این عملکرد مجاهدین بوده است. این حادثه باعث شرمندگی و رسوایی ادارهء اجیر کابل و باداران خارجی اش گردید، عده زیادی از افراد شامل در صف دشمن اعتراف کردند که این حمله مشابه به حملات مجاهدین نبوده و این کار را ادارهء اجیر و یا به گمان اغلب باداران خارجی شان انجام داده اند اما ادارهء اجیر توان بررسی موضوع را نداشت تا حقیقت را واضح ساخته و جلو چشمان مردم بگذارد.

اعتراف بردگی:

احیانا بار بردگی آنقدر سنگین می گردد که بعضی از حمل آن عاجز می مانند. در جریان اشغال افغانستان بارها رخ داده است که بعضی از اجیران و بردگان به این بوج پی برده و اعتراف به بردگی و غلامی کرده اند و به همین سلسله به روز چهارشنبه 19 ماه اگست مشاور اقتصادی رئیس اداره اجیر حین صحبت های خود در برنامه تجلیل از نود و ششمین روز استرداد استقلال افغانستان گفت که ما آزادی نداریم و تا وقتی که امنیت ما را خارجی ها تأمین می کنند ما خودرا آزاد گفته نمی توانیم.

اعتراف به معارف دوستی مجاهدین:

در گذشته ها نیز بارها دشمنان به معارف دوستی و ترکیز مجاهدین بر تعلیم و تربیه اعتراف کرده اند و به همین سلسله یکبار دیگر به روز جمعه 21 ماه اگست رئیس شورای نامنهاد ولایتی لوگر در عکس العمل به گرفتاری شش تن از آمرین مکاتب توسط نیروهای امنیتی در این ولایت گفت که طالبان وضعیت تعلیم و تربیه در این ولایت را از نزدیک تعقیب می کنند. علاوه بر این به روز یکشنبه 30 ماه اگست مقامات ادارهء اجیر در ولایت کندز اعتراف کردند که نظام تعلیمی در مناطق تحت تصرف مجاهدین خیلی بهتر و منظم تر از نظام موجود تحت تصرف آنان است.

نوشته : احمد فارسی

Related posts