سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

راپور مستند پیروزی های جهادی، پیشروی های مجاهدین و ساحات مفتوحهء سال ۲۰۱۸م

راپور مستند پیروزی های جهادی، پیشروی های مجاهدین و ساحات مفتوحهء سال ۲۰۱۸م

۲۰۱۸م سال شکست استراتژی ترامپ

سال ۲۰۱۸م از سوی امریکایی های اشغالگر با بمباران، عملیات های نظامی و تبلیغات شدید آغاز شد، اما به نصرت پروردگار با شکست مطلق استراتژی دیگر نظامی اشغالگران به پایان رسید.

مجاهدین با مقاومت دلیرانهء شان سینه های خود را در برابر نیروهای کفری سپر کردند و در پایان، به کمک خداوند متعال پیروزی را از آن خود کردند و اشغالگران را وادار ساختند تا به استراتژی جنگی شان بازنگری کنند.

راپور ذیل به اساس معلومات دقیق از تمام ساحات ترتیب داده شده است، معلومات مشکوک و یا آمار غیر دقیق حساب نشده است، تنها معلوماتی که از چندین منابع مؤثق تائید شده، در این راپور جا داده شده است.

در سال ۲۰۱۸م، ۱۰۶۳۸ حملات خورد و بزرگ در سراسر کشور از سوی مجاهدین بر ضد اشغالگران و دشمن مزدور صورت گرفته است که ۳۱ آن حملات استشهادی بود.

درین عملیات ها در مجموع ۲۴۹ تن عساکر اشغالگر امریکایی و غیر امریکایی کشته و ۱۵۳ تن عساکر خارجی زخمی شده اند.

همچنان در سال گذشته در مجموع ۲۲۵۹۴ تن عساکر اردو، نیروهای استخباراتی، کماندوها، پولیس و اربکی ها کشته و ۱۴۰۶۳ تن آنان زخمی شده اند.

در بین کشته شدگان دشمن، ۵۱۴ تن قومندان های است که در مناطق مختلف کشور از بین رفته اند.

در سال ۲۰۱۸م، در مجموع ۳۶۱۳ عراده تانگ های هاموی، موترهای رینجر و دیگر وسایط دشمن تخریب شده است.

در سال ۲۰۱۸م، در مجموع ۲۶ طیارات و هلیکوپترهای دشمن نیز در حملات مجاهدین سرنگون گردیده که ۸ آن طیارات کشفی بی پیلوت امریکایی، ۱۷ هلیکوپتر نظامی خارجی و داخلی و یکی هم طیارهء بزرگ لوژیستکی نظامی بوده است.

همچنان در جریان سال گذشته، مراکز ۲۹ ولسوالی ها در تمام کشور از سوی مجاهدین فتح گردید. بعضی آن ها هنوز هم در کنترل مجاهدین است و شماری آن ها را مجاهدین به اساس تکتیک های نظامی دوباره ترک کرده اند.

به شمول فتوحات سال گذشته، مراکز و تمام ساحات ۶۱ ولسوالی در سراسر کشور در تصرف کامل مجاهدین قرار دارد که قرار ذیل تشریح می شود :

۷ ولسوالی در هلمند : باغران، بغنی، موسی قلعه، نوزاد، خانشین، سنگین و دیشو

۹ ولسوالی در غزنی : ناوه، واغز، شلگر، ده یک، زنخان، خوگیانی، جغتو، خواجه عمری و رشیدان

۵ ولسوالی در فاریاب : بلچراغ، بندر، خواجه موسی، خیبر و چهلگزی

۴ ولسوالی در سرپل : کوهستانات، البدر، الفتح و شیرم

۵ ولسوالی در فراه : خاکسفید، شیبکوه، گلستان، بکوا و بالابلوک

۳ ولسوالی در بادغیس : غورماچ، دره بوک و تگاب علم

۶ ولسوالی در پکتیکا : چاربران، اومنی، گومل، نکه، گیان و دیله

۴ ولسوالی در قندهار : ریگستان، شورابک، میانشین و غورک

۱ ولسوالی در ارزگان : شهید حساس

۲ ولسوالی در بدخشان : یمگان و وردوج

۲ ولسوالی در بلخ :البرز و چاهی

۴ ولسوالی در زابل : خاک افغان، ارغنداب، دایچوپان و نوبهار

۱ ولسوالی در جوزجان : خمآب

۱ ولسوالی در غور : مرغاب

۱ ولسوالی در خوست : قلندر

۱ ولسوالی در پکتیا : ارمه

۱ ولسوالی در دایکندی : اجرستان

۱ ولسوالی در لوگر : خروار

۱ ولسوالی در میدان وردک : جلگه (دایمرداد)

۱ ولسوالی در بغلان : دهنه غوری

۱ ولسوالی در نورستان : مندول

احصائیهء تمام ولسوالی های مفتوحه، نیمه مفتوحه و غیر مفتوحهء کشور در سال ۲۰۱۸م :

۶۱ ولسوالی در سراسر کشور با مراکز و تمام ساحات خود در کنترل مجاهدین است. تنها مراکز بیش تر ولسوالی های متباقی در دست دشمن است و اکثریت ساحات آن ولسوالی ها نزد مجاهدین است، چند ولسوالی های وجود دارند که نفوذ دشمن دران بیش تر از مجاهدین است.

۱ – کابل :

مجاهدین در مناطق مرکزی ولایت کابل عملیات چریکی و مخفی می توانند، اما علناً ساحه ای در دست ندارند، یعنی ۱۰۰٪ این مناطق در اختیار دشمن است.

ولسوالی سروبی ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ متباقی به شمول مرکز ولسوالی نزد دشمن است.

ولسوالی خاک جبار ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی پغمان ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های موسهی، چهارآسیاب، شکردره، گلدره، فرزه، میربچه کوت، کلکان، استالف، قره باغ، ده سبز و بگرامی ۱۰۰٪ در تصرف دشمن است و درین ولسوالی ها تنها عملیات های چریکی صورت می گیرد.

به اساس این محاسبه : ۱۰٪ کابل نزد مجاهدین و ۹۰٪ آن نزد دشمن است. کابل ۴۴۶۲ مربع کیلومتر مساحت دارد  که ۴۴۶ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین  و ۴۰۱۵.۸ مربع کیلومیتر متباقی نزد دشمن است.

۲ – هلمند :

لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪  نزد دشمن است.

ولسوالی های باغران، بغنی، موسی قلعه، خانشین، دیشو و سنگین مفتوحه هستند، تنها در یک بخش سنگین ۲٪ منطقه نزد دشمن است.

ولسوالی گرشک ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کجکی ۹۹٪ نزد مجاهدین و تنها ۱٪ آن نزد دشمن است.

ولسوالی واشیر ۹۸٪ نزد مجاهدین و تنها ۲٪ آن نزد دشمن است.

ولسوالی نادعلی ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های گرمسیر و مارجه ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی ناوه ۴۵٪ نزد مجاهدین و ۵۵٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۸۶.۵۷٪ هلمند نزد مجاهدین و  ۱۳.۶۲٪ آن نزد دشمن است. هلمند ۵۸۵۸۴ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۵۰۷۱۶.۱۶ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۷۸۶۷.۸۳ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۳ – غزنی :

مرکز ولایت غزنی ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های ناوه، واغز، شلگر، دهیک، زنخان، خوگیانی، جعتو، خواجه عمری، رشیدان ۱۰۰٪ در کنترل مجاهدین قرار دارد.

ولسوالی گیرو ۹۹٪ نزد مجاهدین و ۱٪ نزد دشمن است.

ولسوالی قره باغ ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی گیلان ۹۴٪ نزد مجاهدین و ۶٪ نزد دشمن است.

ولسوالی آب بند ۹۳٪ نزد مجاهدین و ۷٪ متباقی نزد دشمن است.

ولسوالی های مالستان، ناهور و جاغوری ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۸۴.۷۷ در صد غزنی نزد مجاهدین و ۱۵.۲۲٪ نزد دشمن قرار دارد. غزنی ۲۲۹۱۵ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۹۴۲۵.۰۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۳۴۸۹.۹۵ مربع کیلومتر آن نزد دشمن است.

۴ – فاریاب :

مرکز ولایت فاریاب ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های بلچراغ، بندر، خواجه موسی، خیبر و چهلگزی ۱۰۰٪ در کنترل مجاهدین است.

ولسوالی های دولت آباد و گرزیوان ۹۵٪ در تسلط مجاهدین است و باقی ۵٪ فیصد نزد دشمن است.

ولسوالی های شیرین تگاب و لولاش ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های المار و جمعه بازار ۹۸٪ نزد مجاهدین و ۲٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های پشتونکوت، قرمقول و قیصار ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی اندخوی ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خانچارباغ ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی قرغان ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۸۸.۷۶٪ فاریاب نزد مجاهدین و ۱۱.۲۳٪آن نزد دشمن است. فاریاب ۲۰۲۹۳ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۸۰۱۲.۰۶ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۲۲۸۰.۹۳ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۵ – سرپل :

مرکز ولایت سرپل ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های کوهستانات، البدر، الفتح و شیرم ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است.

ولسوالی سوزمه قلعه : ۷۵٪ نزد مجاهدین و ۲۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی سنگچارک : ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی گوسفندی : ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی صیاد : ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی سیدآباد :۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی بلخاب : ۱۰۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۶۸.۱۸٪ سرپل نزد مجاهدین و ۳۱.۸۱٪ آن نزد دشمن است. سرپل در مجموع ۱۶۳۶۰ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۱۱۵۴.۲۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۵۲۰۵.۷۵ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۶ – فراه :

مرکز ولایت فراه ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های خاک سفید، شیبکوه، گلستان، بکوا و بالابلوک کاملا مفتوحه است، البته ۲٪ ولسوالی گلستان و بکوا و ۵٪ ولسوالی بالابلوک نزد دشمن است.

ولسوالی فراه رود ۹۸٪ نزد مجاهدین و تنها ۲٪ آن نزد دشمن است.

ولسوالی های پرچمن، پشت رود و پشت کوه ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های لولاش و جوین ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی اناردره ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه، ۸۲.۲۳٪ فراه نزد مجاهدین و ۱۷.۷۶٪ متباقی نزد دشمن است. فراه ۴۸۴۷۱ کیلومتر مساحت دارد که ۳۹۸۵۷.۷۰ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۸۶۱۳.۲۹ مربع کیلومتر متباقی در تصرف دشمن است.

۷ – بادغیس :

قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های غورماچ، دره بوم و تگاب علم ۱۰۰٪ مفتوحه و نزد مجاهدین است.

ولسوالی مرغاب ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های سنگ آتش و آب کمری ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های مقر و قادس ۹۴٪ نزد مجاهدین و ۶٪ نزد دشمن است.

ولسوالی جوند ۹۶٪ نزد مجاهدین و ۴٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۹۴.۱٪ بادغیس نزد مجاهدین و ۵.۹٪ آن نزد دشمن است. بادغیس ۲۰۵۹۱ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۹۳۷۶.۱۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۲۱۴.۸۶ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۸ – پکتیکا :

در مرکز ولایت پکتیکا ۲۰٪ مساحت نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های چاربران، اومنی، گومل، نکه، گیان و دیله ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است.

ولسوالی متاخان ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های سرحوضه و شکین ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های یوسف خیل و خیرکوت ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های اورگون و سروبی ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی یحیی خیل ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های تروه و ورممی ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خوشامند ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۶۳.۵۷٪ پکتیکا نزد مجاهدین و ۳۶.۴۲٪ آن نزد دشمن است. پکتیکا ۱۹۴۸۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۲۳۸۴.۷۰ آن نزد مجاهدین و ۷۰۹۷.۲۹ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۹ – قندهار :

مجاهدین در مرکز ولایت قندهار ساحهء مشخص در دست ندارند، اما عملیات های چریکی انجام می دهند.

ولسوالی های ریگستان، شورابک، میانشین و غورک مفتوحه است و مراکز این ولسوالی ها نزد مجاهدین است. تنها ۳٪ مساحت در شورابک، ۴٪ در میانشین و ۴٪ در غورک نزد دشمن است.

ولسوالی نیش ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی معروف ۹۸٪ نزد مجاهدین است و دشمن تنها در ۲٪ این ولسوالی یک قرارگاه و چند پوسته دارد.

ولسوالی های شاولیکوت، ارغستان، خاکریز و میوند ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های تخته پل و بولدک ۳۵٪ نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های ژری، ارغنداب و پنجوایی ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

در ولسوالی های دامان و دند مجاهدین ساحهء معلوم در دست ندارند، اما عملیات های چریکی انجام می دهد.

به اساس این محاسبه : ۶۳٪ قندهار نزد مجاهدین و ۳۷٪ آن نزد دشمن است. قندهار ۵۴۰۲۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۳۴۰۳۳.۸۶ آن نزد مجاهدین و ۱۹۹۸۸.۱۴ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۰ – ارزگان :

ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان ۹۵٪ نزد مجاهدین و تنها ۵٪ آن نزد دشمن است.

ولسوالی شهید حساس ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است.

ولسوالی چوره ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چهارچینو ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های دهراوود و خاص ارزگان ۹۴٪ نزد مجاهدین و ۶٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چنارتو ۹۶٪ نزد مجاهدین و ۴٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۹۵.۸۵٪ ارزگان نزد مجاهدین و ۴.۱۴٪ آن نزد دشمن است. ارزگان ۱۲۶۴۰ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۲۱۱۵.۴۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۵۲۴.۵۶ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۱ – بدخشان :

فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های یمگان و وردوج ۱۰۰٪ مفتوحه و در کنترل مجاهدین است.

ولسوالی جرم ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های ارغنج خواه و راغستان ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های بهارک، ارگو و تیشکان ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کوهستان ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی تگاب ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های کشم، درایم و یفتل سفلی ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های کوف، نسی، زیباک و شهدا ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شهربزرگ ۳۲٪ نزد مجاهدین و ۶۸٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۶۰.۷۶٪ بدخشان نزد مجاهدین و ۳۹.۲۳٪ آن نزد دشمن است. بدخشان ۴۴۰۵۹ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۶۷۷۰.۲۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۷۲۸۸.۷۵ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۲ – بلخ :

مزارشریف، مرکز ولایت بلخ ۱۰۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های البرز و چاهی کاملا در دست مجاهدین قرار دارد.

ولسوالی های چهاربولک و چمتال ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های شورتیپه و بلخ ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شولگر ۳۵٪ نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دولت آباد ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های کلدار و چهارکنت ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی نهرشاهی ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵ نزد دشمن است.

ولسوالی کشنده ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی زارع ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دهدادی ۱۰۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۴۸.۲۲٪ بلخ نزد مجاهدین و ۵۱.۷۷٪ آن نزد دشمن است. بلخ ۱۶۱۸۶ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۷۸۰۴.۸۸ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۸۳۸۱.۱۱ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۳ – قندوز :

مرکز ولایت قندوز ۸۰٪ نزد مجاهدین و به شمول مقام ولایت و بازار ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های دشت ارچی، چهاردره و قلعه زال ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ به شمول مراکز ولسوالی ها نزد دشمن است.

ولسوالی های خان آباد و علی آباد ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی امام صاحب ۷۵٪ نزد مجاهدین و ۲۵٪ نزد دشمن است.

۳ ولسوالی های تازهء که در تشکیلات دشمن اضافه شده است «گل تیپه، کلباد و اقتاش» ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است

به اساس این محاسبه : ۸۵.۷۱٪ ولایت قندوز نزد مجاهدین و ۱۴.۲۸٪ آن نزد دشمن است. قندوز ۸۰۴۰ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۶۸۹۱.۰۸ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۱۴۸.۹۱ مربع کیلومتر آن نزد دشمن است.

۱۴ – زابل :

قلات، مرکز ولایت زابل ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب، دایچوپان و نوبهار مفتوحه است و تنها ۱٪ مساحت در ارغنداب، دایچوپان و نوبهار نزد دشمن است.

ولسوالی اتغر ۹۹٪ نزد مجاهدین و تنها مرکز آن که به شکل یک پوسته است و ۱٪ مساحت می شود نزد دشمن است.

ولسوالی میزان ۹۶٪ نزد مجاهدین و ۴٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شهرصفا ۹۴٪ نزد مجاهدین و ۶٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شاجوی ۹۷٪ نزد مجاهدین و ۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی سیوری ۹۸٪ نزد مجاهدین و ۲٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شینکی ۸۸٪ نزد مجاهدین و ۱۲٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۹۴.۹۱٪ زابل نزد مجاهدین و ۵.۰۸٪ آن نزد دشمن است. زابل ۱۷۳۴۳ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۶۴۶۰.۲۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۸۸۲.۷۵ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۵ – لغمان :

مهترلام، مرکز ولایت لغمان ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی بادپخ ۹۸٪ نزد مجاهدین و ۲٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دولت شاه ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی علیشنگ ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی علینگار ۸۸٪ نزد مجاهدین و ۱۲٪ نزد دشمن است.

ولسوالی قرغه ای ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۶۸.۱۹٪ لغمان نزد مجاهدین و ۳۱.۸۰٪ آن نزد دشمن است. لغمان ۳۸۴۳ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۶۲۰.۵۳ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۲۲۲.۴۵ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۶ – تخار :

تالقان، مرکز ولایت تخار ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی درقد ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ به شمول مرکز ولسوالی نزد دشمن است.

ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه بهاؤالدین ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی اشکمش ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی نمک آب ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چاه آب ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

 به اساس این محاسبه : ۶۱.۱۱٪ تخار نزد مجاهدین و ۳۸.۸۸٪ آن نزد دشمن است. تخار ۱۲۳۳۳ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۷۵۳۶.۶۹ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۴۷۹۶.۳۰ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۷ – جوزجان :

شبرغان، مرکز ولایت جوزجان ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خمآب ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است.

ولسوالی های قوش تیپه و قرقین ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ متباقی نزد دشمن است.

ولسوالی های درزاب، خانقاه، مردیان و آقچه ۹۴٪ نزد مجاهدین و ۶٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های فیض آباد و منگجیک ۹۳٪ نزد مجاهدین و ۷٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خواجه دو کوه ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۸۸.۳۶٪ جوزجان نزد مجاهدین و ۱۱.۶۳٪ آن نزد دشمن است. جوزجان ۱۱۷۹۸ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۰۴۲۴.۷۱ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۳۷۳٪ نزد دشمن است.

 ۱۸ – هرات :

مرکز ولایت هرات ۱۰۰٪ نزد دشمن است و مجاهدین تنها عملیات های چریکی می توانند.

ولسوالی های شیندند، آدرسکن و فارسی ۹۸٪ نزد مجاهدین و ۲٪ نزد دشمن است.

ولسوالی گلران ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی غوریان ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی اوبه ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی رابط سنگی ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چشت شریف ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کروخ ۱۰۰٪ نزد دشمن است و مجاهدین تنها عملیات های چریکی می توانند.

ولسوالی های کشک کهنه، انجیل و گذره ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی پشتون زرغون ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی کهسان و زنده جان ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۵۹.۳۱٪ هرات نزد مجاهدین و ۴۰.۶۸٪ آن نزد دشمن است. هرات ۵۴۷۷۸ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۳۲۴۸۸.۸۳ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۲۲۲۸۹.۱۶٪ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۱۹ – غور :

چغچران، مرکز ولایت غور ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی مرغاب ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است

ولسوالی پسابند ۹۷٪ نزد مجاهدین است و ۳٪ متباقی نزد دشمن است

ولسوالی های دولینه و چهارسده ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی ساغر ۹۳٪ نزد مجاهدین و ۷٪ نزد دشمن است

ولسوالی تولک ۹۲٪ نزد مجاهدین و ۸٪ نزد دشمن است

ولسوالی شهرک ۷۵٪ نزد مجاهدین و ۲۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی تیوره ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی دولتیار ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی لعل ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۷۳.۳۶٪ غور نزد مجاهدین و ۲۶.۶۳٪ آن نزد دشمن است. غور ۳۶۴۷۹ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۶۷۶۰.۹۹ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۹۷۱۸ کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۰ – سمنگان :

ایبک، مرکز ولایت سمنگان ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی دره صوف بالا ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی دره صوف پایین ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی حضرت سلطان ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های خلم، فیروزنخچیر، خرم و سارباغ و روی دوآب ۱۰۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۲۶.۲۵٪ سمنگان نزد مجاهدین و ۷۳.۷۵٪ آن نزد دشمن است. سمنګان ۱۱۲۶۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۹۵۶.۲۷ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۸۳۰۵.۷۲ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۱ – نیمروز :

در زرنج، مرکز ولایت نیمروز مجاهدین ساحه ای در دست ندارند.

ولسوالی های دلارام و خاشرود ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی چخانسور ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی کنگ ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی چهاربرجک ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۶۰٪ نیمروز نزد مجاهدین و ۴۰٪ متباقی نزد دشمن است. نیمروز ۴۱۳۵۶ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۴۸۱۳.۶ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۶۵۴۲.۴ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۲ – خوست :

مرکز ولایت خوست ۱۰۰٪ نزد دشمن است و مجاهدین کدام ساحهء معلوم ندارند.

ولسوالی قلندر مفتوحه است.

ولسوالی صبری ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی سپیره ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی علیشیر ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی نادرشاکوت ۳۵٪ نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی موسی خیل ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های باک، گربز، زازی میدان، اسماعیل خیل و تنی ۱۰۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۲۲.۰۸٪ خوست نزد مجاهدین و ۷۷.۹۱٪ آن نزد دشمن است. خوست ۴۱۵۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۹۱۶.۷۶ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۳۲۳۵.۲۳ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۳ – پکتیا :

مرکز پکتیا ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی ارمه ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است.

ولسوالی زرمت ۹۰٪ نزد مجاهدین و مرکز و ۱۰٪ مساحت آن نزد دشمن است.

ولسوالی های سیدکرم، میزاکه، احمدآباد، سمکنی و گرده سیری ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی لجه منگل ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی زازی اریوب و وزی زدران ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های جانی خیل و احمد خیل ۷۵٪ نزد مجاهدین و ۲۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی پتان ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۷۵.۳۵٪ پکتیا نزد مجاهدین و ۲۴.۶۴٪ آن نزد دشمن است. پکتیا ۶۴۳۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۴۸۴۶.۵۱ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۵۸۵.۴۸ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۴ – دایکندی :

مرکز ولایت دایکندی ۱۰۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی اجرستان کاملا مفتوحه و ۱۰۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی گیزاب ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های خدیر، شهرستان، نیلی، اشترلی، مرامور، گیتی و سنگ تخت ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کجران ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشن است.

به اساس این محاسبه : ۲۴.۵۴٪ دایکندی نزد مجاهدین و ۷۵.۴۵٪ آن نزد دشمن است. دایکندی ۱۸۰۸۸ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۴۴۳۸ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۳۶۲۹ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۵ – کنر :

اسعدآباد، مرکز ولایت کنر ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

در ولسوالی کنر مجاهدین فعالیت ندارند. ۷۰٪ نزد دشمن و ۳۰٪ نزد افراد عبدالولی است.

ولسوالی سرکانی ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی منوره ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دانگام،  آسمار و مانو ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی ناره ۶۵٪ نزد مجاهدین و ۳۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی شیگل ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی وته پور و چپه دره ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی نرنگ ۳۵٪ نزد ماجهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی سوکی ۱۰۰٪ نزد دشمن است و مجاهدین کدام ساحه ای زیر کنترل ندارند.

به اساس این محاسبه : ۴۹.۶۱٪ کنر نزد مجاهدین و ۵۰.۳۸٪ آن نزد دشمن است. کنر ۴۳۳۹ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۱۵۲.۵۷ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۲۱۸۶.۴۲ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۶ – پروان :

چاریکار، مرکز پروان ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های سیاه گرد و شینواری ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی کوه صافی ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی شیخ علی ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی بگرام ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های سرخ پارسا، سالنگ، جبل السراج و سیدخیل ۱۰۰٪ نزد دشمن است. مجاهدین تنها عملیات های چریکی می توانند.

به اساس این محاسبه : ۲۷٪ پروان نزد مجاهدین و ۷۳٪ نزد دشمن است. پروان ۵۹۷۴ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۱۶۱۲.۹۸ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۴۳۶۱.۰۶ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۷ – لوگر :

پل علم مرکز ولایت لوگر ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خروار مفتوحه و ۹۸٪ نزد مجاهدین است و تنها در نزدیکی مرکز پل علم ۲٪ مساحت نزد دشمن است.

ولسوالی محمدآغه ۵۵٪ نزد مجاهدین و ۴۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی های برکی برک و ازره ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی چرخ ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی خوشی ۶۵٪ نزد مجاهدین و ۳۵٪ متباقی نزد دشمن است

به اساس این محاسبه :  ۸۰.۴۲٪ لوگر نزد مجاهدین و ۱۹.۵۷ آن نزد دشمن است. لوگر ۳۸۸۰ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۳۱۲۰.۲۹ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۷۵۹.۷۰ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۲۸ – کاپیسا :

محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا ۱۰۰٪ نزد دشمن است و مجاهدین دران جا عملیات چریکی انجام می دهند.

ولسوالی اله سای ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی تگاب ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی نجراب ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کوه بند ۳۰٪ نزد مجاهدین و۷۰٪ نزد دشمن است.

مجاهدین در ولسوالی های حصه اول و حصه دو ساحه ای در دست ندارند.

به اساس این محاسبه : ۳۵٪ کاپیسا نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است. کاپیسا ۱۸۴۲ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۶۴۴.۷ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۱۹۷.۳ مربع کیلومتر آن نزد دشمن است.

۲۹ – ننگرهار :

مجاهدین در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار کدام ساحه در دست ندارند و تنها عملیات چریکی انجام می دهند.

ولسوالی خوگیانی ۶۵٪ نزد مجاهدین و ۳۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی شیرزاد ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی حصارک ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی سرخ رود ۵۵٪ نزد مجاهدین و ۴۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چپرهار ۴۰٪ نزد مجاهدین و ۶۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی چیراگرام ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی رودات ۱۳٪ نزد مجاهدین و ۸۷٪ نزد دشمن است.

ولسوالی بتی کوت ۳۵٪ نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی مهمند دره ۷۰٪ نزد مجاهدین و ۳۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی غنی خیل ۶۵٪ نزد مجاهدین و ۳۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی لعلپوره ۷۷ نزد مجاهدین و ۲۳٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دربابا ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی نازیان ۱۵٪ نزد مجاهدین و ۸۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی اچین ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن ست.

ولسوالی سپین غر ۳۵٪ نزد مجاهدین و ۶۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی های ده بالا (هسکه مینه) و بهسود ۱۰۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کوت ۳۳٪ نزد مجاهدین و ۶۷٪ نزد دشمن است.

ولسوالی گوشتی ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی کامه ۱۵٪ نزد مجاهدین و ۸۵٪ نزد دشمن است.

ولسوالی خیوه ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰٪ نزد دشمن است.

ولسوالی دره نور ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است.

به اساس این محاسبه : ۳۵.۱۳٪ ننگرهار نزد مجاهدین و ۶۴.۸۶٪ آن نزد دشمن است. ننگرهار ۷۷۲۷ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۷۱۴.۴۹ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۵۰۱۲.۵۰ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۳۰ – میدان وردک :

شهر میدان وردک ۷۰٪ نزد مجاهدین و تنها ۳۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی جلگه (دایمیرداد) مفتوحه است و تنها ۳٪ مساحت آن نزد دشمن است

ولسوالی جغتو ۹۸٪ نزد مجاهدین و تنها ۲٪ آن نزد دشمن است

ولسوالی سیدآباد ۸۰٪ نزد مجاهدین و ۲۰٪ آن نزد دشمن است

ولسوالی چک ۸۵٪ نزد مجاهدین و ۱۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی نرخ ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی جلریز ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۸۱.۵۳٪ میدان وردک نزد مجاهدین و ۱۸.۴۶٪ آن نزد دشمن است. میدان وردک ۹۹۳۴ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۸۰۹۹.۱۹ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۸۳۴.۸۰ مربع کیلومترمتباقی نزد دشمن است.

۳۱ – بغلان :

ولسوالی بغلان مرکزی و پلخمری ۹۵٪ نزد مجاهدین و ۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی دهنه غوری ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است

ولسوالی برکه ۹۰٪ نزد مجاهدین و ۱۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های نهرین، تاله و برفک و دوشی ۵۰٪ نزد مجاهدین و ۵۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی گذرگاه نور ۳۰٪ نزد مجاهدین و ۷۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی خنجان ۲۰٪ نزد مجاهدین و ۸۰ نزد دشمن است

ولسوالی فرینگ ۱۵٪ نزد مجاهدین و ۸۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی جلگه ۱۰٪ نزد مجاهدین و ۹۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی های اندراب، پل حصار بنو و خوست ۱۰۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۳۶.۴۲٪ بغلان نزد مجاهدین و ۶۳.۵۷٪ آن نزد دشمن است. بغلان ۲۱۱۱۸ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۷۶۹۱.۱۷ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۳۴۲۶.۸۲ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۳۲ – نورستان :

پارون، مرکز ولایت نورستان ۲۵٪ نزد مجاهدین و ۷۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی مندول کاملا مفتوحه و ۱۰۰٪ نزد مجاهدین است

ولسوالی های کامدیش، وانت وایگل و دوآب ۹۵٪ نزد مجاهدین و به شمول مراکز تنها ۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی های برگمتال، واما و نورگرام حدود ۶۰٪ نزد مجاهدین و ۴۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۷۳.۷۵٪ نورستان نزد مجاهدین و ۲۶.۲۵٪ آن نزد دشمن است. نورستان ۹۲۲۵ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۶۸۰۳.۴۳ مربع کیلومتر ان نزد مجاهدین و ۲۴۲۱.۵۶ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

۳۳ – پنجشیر :

مرکز پنجشیر ۱۰۰٪ نزد دشمن است

ولسوالی دره عبدالله ۲۳٪ نزد مجاهدین و ۷۷٪ نزد دشمن است

ولسوالی آبشار ۱۳٪ نزد مجاهدین و ۸۷٪ نزد دشمن است

ولسوالی ریان ۱۵٪ نزد مجاهدین و ۸۵٪ نزد دشمن است

ولسوالی های رخه، خنج، اعنابه و شتل ۱۰۰٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۶.۳۷٪ پنجشیر نزد مجاهدین و ۹۳.۶۲٪ آن نزد دشمن است. پنجشیر ۳۶۱۰ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۲۲۹.۹۵ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۳۳۸۰.۰۴ مربع کیلومتر آن نزد دشمن است.

۳۴ – بامیان :

ولسوالی های یکاولنگ، پنجاب،  ورس و مرکز ولایت بامیان ۱۰۰٪ نزد دشمن است

کهمرد، سیغان و شیبر ۵٪ نزد مجاهدین و ۹۵٪ نزد دشمن است

به اساس این محاسبه : ۲.۱۴٪ بامیان نزد مجاهدین و ۹۷.۸۵٪ آن نزد دشمن است. بامیان ۱۴۱۷۵ مربع کیلومتر مساحت دارد که ۳۰۳.۳۴ مربع کیلومتر آن نزد مجاهدین و ۱۳۸۷۱.۶۵ مربع کیلومتر متباقی نزد دشمن است.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1u6WBeknhe_y2SKZ-l-hrOa73kUA&vomp=1&cid=mp&cv=Ymg3de1Zrik.en

کمیسیون امور فرهنګی امارت اسلامی

۲۴/۴/۱۴۴۰هـ ق

۱۰/۱۰/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م

Related posts