تازه ترین ها

جنایات جنگی (جنوری)

جنایات جنگی (جنوری)

بتاریخ دوم ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی در حمله درون اشغالگران در منطقه سیاسار ولسوالی شیندند ولایت هرات ۲ فرد ملکی به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۲جنوری اشغالگران بر قریه های علم خیل، ملا خیل و اوزمبورک در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه را با بمب منفجر کرده، ۲ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندهه و ۶ تن دیگر را دستگیر کردند.
بتاریخ ۳ جنوری سه تن از حفاظ یک مدرسه در نتیجه انداخت های توپچی عساکر داخلی در منطقه اسحاقزو مربوط ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۳ جنوری عساکر اشغالگران و داخلی مشترکا بر منطقه شرافت در ولسوالی سنگین ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان چاپه ۱۳ باب دوکان مردم ملکی را چور و سپس آتش زدند.
بتاریخ ۵ جنوری طیارات اشغالگران ادۀ لور شاولیکوت در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار را بمباران کردند که در نتیجه ۶ زن و ۷ مرد به شهادت رسیده و ۳ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۶ جنوری طیاره درون اشغالگران یک فرد ملکی بنام حاجی عبدالحکیم را در مرکز ولسوالی المار ولایت فراه هدف حمله قرار داده، به شهادت رساندند.
بتاریخ ۶ جنوری در جریان چاپه، نیروهای مشترک ۲ فرد ملکی را در قریه بالای ولسوالی ده یک ولایت غزنی به شهادت رساندند.
بتاریخ ۷ جنوری در حمله طیاره درون اشغالگران یک کودک خردسال در منطقه گوبن نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسید.
بتاریخ ۷ جنوری نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر منطقه سفار در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان چاپه دها باب دوکان ، یک کلینیک موسسه برک و دها وسایط نقلیه مردم ملکی را در بازار محل تخریب کرده و ۲ داکتر، ۱ زن و ۲ فرد ملکی را به شهادت رساندند. به گفته مردم محل پس از چاپه نیروهای اشغالگران منطقه را بمباران کردند که علاوه بر تلفات جانی، بیش از ۴۰ میلیون افغانی به مردم زیان مالی وارد شده است.
بتاریخ ۸ جنوری در نتیجه انداخت هاوان از سوی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه گنجگل در مربوطات شیروگی، ولسوالی سرکانو ولایت کنر اصابت کرد و سبب شهادت ۲ فرد ملکی گردید.
بتاریخ ۱۱ جنوری پس از درگیری طالبان با نیروهای اشغالگر در منطقه مراباد و خانقی مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان، طیارات اشغالگران ساحات مسکونی را در مربوطات خانقی و مراباد بمباران کردند که در این بمباران ۴ فرد ملکی شهید شده و زیان های مالی زیادی به مردم محل وارد گردید.
بتاریخ ۱۲ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا بر منطقه پنج بز مربوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و ۱۰ تن از هموطنان ملکی ما را شهید کردند.
بتاریخ ۱۲ جنوری در چاپه عساکر کماندو بر منطقه دره مربوط ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ۵ فرد ملکی را شهید کرده و زیان های مالی زیادی به مردم رساندند.
بتاریخ ۱۴ جنوری در حمله طیاره درون اشغالگران در میدان بازی در منطقه گاجوی ولسوالی شاجوی ولایت زابل ۲ تن از جوانانی که در محل مشغول بازی بودند، به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۱۴ جنوری نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی بر شهرک محمد نبی خان در مربوطات ترینکوت مرکز ولایت ارزگان چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ فرد ملکی را به شهادت رسانده و ۲۵ تن دیگر را دستگیر کردند. همچنین ۳۶ باب دوکان (کتب خانه، پی سی او، فوتوکاپی، خوارکه فروشی، پرزه جات، یک تانک تیل، یک کلینیک) و دها عراده نقلیه را آتش زده، حریق کردند.
بتاریخ ۱۵ جنوری در نتیجه فیر و انداخت هاوان از سوی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه فیض آباد و کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب اصابت کرد، منجر به شهادت و زخمی شدن ۷ تن از هموطنان ملکی گردید.
بتاریخ ۱۵ جنوری عساکر اشغالگر و داخلی بر منطقه عزیز آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات بر یک مدرسه دینی بنام نورالمدارس چاپه زدند که در جریان چاپه شاگردان مدرسه را از اتاق هایشان بیرون کرده و ساختمان مدرسه را همراه با کتب دینی و وسایل تدریسی تخریب کردند.
بتاریخ ۱۶ جنوری پس از درگیری بین طالبان با اشغالگران و قوای حکومتی در منطقه بازار کانتینر سره بغل و لوی کاریز مربوط ولسوالی میوند ولایت قندهار، نیروهای مشترک اشغالگر و عساکر داخلی بر مردم ملکی حمله کردند که بشمول زنان و کودکان ۲۰ تن از هموطنان ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۲۲ جنوری اشغالگران خارجی ۳ فرد ملکی را در منطقه بلندکاش مربوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.
بتاریخ ۲۲ جنوری عساکر رژیم کابل در منطقه سهاکو مربوط ولسوالی زرمت ولایت پکتیا یک فرد ملکی را شهید کرده و ۳ عراده موتر ملکی را از بین بردند.
بتاریخ ۲۲ جنوری اشغالگران ۶ تن از هموطنان ملکی که در ساحه کهنه خمار کوه کندا مربوط مرکز ولایت میدان وردگ مشغول شکار را هدف حمله قرار داده، به شهادت رساندند.
بتاریخ ۲۳ جنوری اشغالگران و نیروهای حکومتی ساحات مسکونی در بازار کهنه ولسوالی سنگین ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه بشمول زنان و کودکان ۱۷ تن از هموطنان ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۲۳ یک هیلی کوپتر کمپیوتری نیروهای اشغالگر که مواد منفجره به آن وصل شده بود را با یک خانه در ساحه دوبندی منطقه چرخکیان ولسوالی سنگین ولایت هلمند انفجار دادند که در نتیجه خانه نیمه تخریب شده و ۳ کودک شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۲۴ جنوری در چاپه نیروهای مشترک بر قریه کنج جغتو مربوط ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردگ ۲ تن از هموطنان ملکی شهید و ۳ تن دیگر را دستگیر کرده، با خود بردند.
بتاریخ ۲۶ جنوری در نتیجه چاپه قوای مشترک اشغالگر و رژیم کابل در منطقه پای ناوه مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۸ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و ۶ تن دیگر را دستگیر کردند، علاوه بر آن یک مسجد و چندین خانه را نیز تخریب کرده و بیشتر از ۲۰ عراده وسایط نقلیه مردم ملکی را نیز آتش زده، حریق کردند.
بتاریخ ۲۷ جنوری اشغالگران و عساکر حکومتی بر منطقه کلاگی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه علاوه بر وارد کردن خسارات مالی سنگین به مردم محل، ۲ فرد ملکی را به شهادت رساندند.
بتاریخ ۳۱ جنوری عساکر اشغالگر و نیروهای حکومتی بر ساحاه هفتادر مربوط ولسوالی خاکسفید ولایت فراه چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه را شکستانده و مردم را لت و کوب و شکنجه کردند، ملا امام مسجد و ۴ طالب العلم مسجد را به شهادت رسانده و ۱۲ فرد ملکی را دستگیر و با خود بردند.
بتاریخ ۳۱ جنوری ۵ تن از هموطنان ملکی که در یک موتر سوار بودند، در ساحه دوبندی منطقه مانده چرخکیان مربوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند از سوی طیاره درون اشغالگران هدف حمله قرار گرفتند که هر ۵ نفر در این حمله به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۳۱ جنوری اشغالگران و نیروهای حکومتی پس از درگیری با طالبان در قریه زمان آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، مردم ملکی در منطقه را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه ۳ فرد ملکی شهید و تعدادی از باشندگان قریه را دستگیر کرده، با خود بردند.
ماخذها:{ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts