تازه ترین ها

جنایات جنگی (فبروری)

جنایات جنگی (فبروری)

بتاريخ ۶ ماه فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحات نازک خیل و رشید مربوط ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در نتیجه یک مدرسه دینی را تخریب و بشمول یک عالم دین بنام مولوی عبدالرحمن ۴ تن از باشندگان قریه را دستگیر کردند.
بتاریخ ۶ فبروری در حمله طیاره درون اشغالگران ۳ فرد ملکی که در یک موتر سوار بودند در منطقه شابان مربوط ولسولای موسی قلعه ولایت هلمند به شهادت رسیدند.
بتاریخ ۶ فبروری در جریان چاپه، اشغالگران و عساکر داخلی ۴ فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی کردند. رویداد مذکور در منطقه شورکی مربوط ولسوالی گرشک ولایت هلمند رخ داده است.
بتاریخ ۶ فبروری عساکر اشغالگر و داخلی در مناطق چکنورا و رحمتی ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار ۴ فرد ملکی را شهید و یک زن را زخمی کردند.
بتاریخ ۸ فبروری عساکر اشغالگر و حکومتی مشترکا بر قریه های ساروان قلعه، پوزکی، خانان و بارکزی مربوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند چاپه زده و پس از آن این قریه ها را بمباران کردند که در نتیجه در مجموع ۱۶ تن بشمول زنان و کودکان شهید و ۱۵ تن بشمول زنان و کودکان زخمی شدند. همچنین یک مسجد، ۳ باب حویلی، دو باب دوکان و ۸ عراده موتر حریق شده از بین رفتند.
بتاریخ ۸ فبروری در حمله درون اشغالگران یک خانه در منطقه دیوالا مربوط ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک زن شهید و یک کودک زخمی شد.
بتاریخ ۸ فبروری نظامیان اشغالگر و عساکر واکنش سریع ۶ تن از باشندگان ملکی را در مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست شهید و زخمی کرده و وسایط نقلیه شان را آتش زدند.
بتاریخ ۹ فبروری اشغالگران و عساکر رژیم کابل یک داکتر ملکی را در منطقه تنگی ولسوالی ازره ولایت لوگر شهید و ۲ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.
بتاریخ ۹ فبروری نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر قریه پتاو مربوط ولسوالی منوری ولایت کنر چاپه زدند که در جریان چاپه ۳ فرد ملکی را شهید و زیان مالی سنگین به مردم قریه وارد کردند.
بتاریخ ۹ فبروری اربکی ها یک معلم مکتب بنام نورالدین ستانکزی را در ولایت لوگر به شهادت رساندند.
بتاریخ ۱۳ فبروری عساکر حکومتی بر یک کلنیک محلی در منطقه رنج ولسوالی خاک سفید ولایت فراه چاپه زدند، یک واکسیناتور بنام غوث الدین و یک داکتر بنام احمد را دستگیر و زندانی کردند. کلنیک مذکور مربوط موسسه ایم آر سی بود و از سوی آنها اداره و کنترول می شد.
بتاریخ ۱۴ فبروری در نتیجه فیر و انداخت هاوان از سوی قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه قلعه تاش ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب اصابت کرد، منجر به شهادت ۲ تن از افراد ملکی گردید.
بتاریخ ۱۸ فبروری نظامیان اشغالگر به کمک عساکر داخلی بر یک مدرسه دینی (حمید المدارس) در منطقه بدرآب ولسوالی شیرین تگاب ولایت کاپیسا چاپه زدند، مدرسه مذکور از صوفی بزرگ میاگل جان آغا بود، که تاریخ صد ساله دارد و هزاران تن از علماء از مدرسه مذکور فارغ التحصل شده اند. بر اساس گفته های مردم منطقه ، اشغالگران مدرسه و بازار نزدیک که شامل دها باب دوکان بود، را آتش زده حریق کردند.
بتاریخ ۱۸ فبروری اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه تتنگ میاگان مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه و تلاشی ۸ تن از افراد ملکی را شهید و زخمی کردند و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد کردند.
بتاریخ ۲۲ فبروری نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی بر قریه های شرتوغی، چتو، درانی و بابک مربوط ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ چاپه زدند و پس از آن منطقه را بمباران کردند که در نتیجه بمباری خانۀ یکتن از باشندگان قریه بنام جگرن تخریب شده و بشمول خود جگرن ۹ تن از اعضای خانواده اش به شهادت رسیدند. مسجد قریه مذکور نیز در نتیجه بمباران تخریب شده است و ۵ تن از باشندگان قریه نیز شهید شدند. همچنین دو باب حویلی در قریه چتو نیز تخریب شدند که منجر به شهادت ۳ تن و زخمی شدن تعداد زیاد دیگر گردید. در قریه درانی نیز یک حویلی تخریب شده و یک موی سفید به شهادت رسیده است و در قریه بابک یک مدرسی دینی را بمباران کردند که بصورت کامل تخریب شده است و چوکیدار مدرسه به شهادت رسیده است.
بتاریخ ۲۳ فبروری عساکر اشغالگر بر قریه گریژنی در ساحۀ بل خیل مربوط ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا چاپه زدند که در جریان تلاشی تعداد زیادی از خانه ها را با استفاده از مواد منفجره تخریب کرده و ۳ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند. این عملیات تخریبی از سوی اشغالگران در حالی انجام شده است که یک شب پیش از این نیز در جریان عملیات و چاپه ۲۰ تن از هموطنان ملکی را در ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.
بتاریخ ۲۵ فبروری اشغالگران یک کلینیک را در منطقه رسنی مربوط ولسوالی گیلان ولایت غزنی تخریب کرده و داکتر موظف در آن (داکتر صدیق الله مسلم) را به شهادت رساندند.
بتاریخ ۲۶ فبروری رسانه ها خبر دادند که در نتیجۀ بمباران و انداخت های توپچی نیروهای حکومتی بر مربوطات ولسوالی سنگچاریک ولایت سرپل ۳۰ باب حویلی تخریب شده و ۱۰۰ خانواده مجبور به کوچ کردن از منطقه و ترک محل شده اند.
بتاریخ ۲۶ فبروری در مناطق مهمان و گبرو مربوط ولسوالی شلگر ولایت غزنی در ۲ حملۀ درون اشغالگران ۲ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ ۲۶ فبروری نیروهای مشترک بر دو قریه (کوت مغل و بیانان) در درۀ گردن مسجد مربوط ولسوالی چک ولایت میدان وردگ چاپه زدند، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، بشمول محاسن سفیدان، تعداد زیادی از باشندگان قریه ها را در هوای سرد نگه داشته و در هنگام ترک محل دو فرد ملکی بنام های هجرت الله و وفی الله را به شهادت رسانده و یک فرد دیگر را زخمی کردند.
بتاریخ ۲۷ فبروری در نتیجۀ بمباران اشغالگران بر قریه های عقبی و لیکری ولسوالی صبری ولایت خوست ۴ تن از هموطنان ملکی شهید و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه وارد گردید.
بتاریخ ۲۷ فبروری در جریان فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی که برساحات مسکونی در منطقه عرب اقسای ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب اصابت کرد منجر به شهادت یکتن و زخمی شدن ۲ تن دیگر گردید.
بتاریخ ۲۷ فبروری در نتیجۀ انداخت های توپچی عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه برکه مربوط ولسوالی قیصار ولایت فاریاب اصابت کرد، یک زن و یک مرد زخمی شدند.
ماخذ: { رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts