تازه ترین ها

هنگامۀ انتخابات برای چی؟

هنگامۀ انتخابات برای چی؟

تبصره هفته:
در حالیکه به اصطلاح نتایج پارلمانی (گذشته) هنوز اعلام نشده است، رئیس رژیم کابل با انتخاب و اعلام کمیسون های انتخاباتی به مقدمات یک رسوایی و پروسۀ خنده دار بالمثل دست زده است.
این روزها که افغانستان از حالت بسیار مهم و حساس تاریخ خود می گذرد. در کشور قطر مذاکرات نمایندگان سیاسی امارت اسلامی با مقامات اشغالگر آمریکایی جریان دارد. در داخل کشور ملت افغان ، جریانات سیاسی و اشخاص عوامل بحران جاری را می شناسند و برای حل آن تعهد واقعی دارند، همۀ اینها پروسۀ مذاکرات را مهمترین و نتیجه بخش ترین موضوع می دانند که صلح آتی و خوشبختی ملت به آن وابسته است. اما در چنین حالتی، مقامات نا اهل رژیم کابل تمام وقت و انرژی خود را بر پروسۀ بی مفهوم انتخابات، جرگۀ مشورتی و مطرح کردن مسائل بی معنای مشابه صرف می کنند و تلاش می کنند که توجه عامه را از پروسۀ جاری مذاکرات بگردانند.
در این راستا مسئلۀ انتخابات یکبار دیگر در حالی گرم شده است که اعضای کمیسون های دوگانۀ انتخابات پیشین ممنوع الخروج و متهم به فساد و تقلب اعلام شده اند. سردمداران رژیم کابل که چند ماه پیش انتخابات نمایشی پارلمانی را موفق و شفاف می گفتند، حال انجام دهندگان همان انتخابات را شریک در تقلبات و فساد دانسته اند. سئوال اساسی اینست که چطور امکان دارد کمیسون های انتخاباتی فاسد و متقلب باشند ولی انتخابات شفاف انجام شده باشند؟!
در هر صورت در هفده سال گذشته در نتیجۀ دیموکراسی وارده، بارها ثابت شده است که انتخاباتی که تحت چتر اشغال انجام شود و تمویل، نظارت و تمام اختیارات اجرایی آن در کنترول ناظران خارجی باشد و سفارت های خارجی رول تعیین کننده در آن دارند، به هیچ صورت نمی تواند ارادۀ ملت را تمثیل کند، بلکه فقط و فقط ضیاع پول و امکانات و بازی با باورهای ملت است.
امارت اسلامی بر این باور است که مشکل اساسی کشور ما و عامل بزرگ و عمدۀ جنگ و نابسامانی، اشغال خارجی است. برای اینکه کشور از مصیبت جاری بیرون آید و ملت مؤمن تحت سایۀ عدالت اسلامی زندگی با عزت ، سربلند و آبرومندی را آغاز کنند، باید اولتر از همه مشکل اشغال حل شود. ملت افغان و همه اشخاص و گروه هایی که به استقرار، ثبات و خوشبختی ملت مؤمن خود تعهد دارند باید توجه خود را بر موضوع خاتمه اشغال معطوف کنند.
انتخابات، تقرر کمیسون های انتخاباتی، جرگۀ مشورتی و موضوعات مشابه به اینها در ختم مصیبت های جاری هیچ نوع تاثیر و رول ندارند، پس نباید مهم شمرده شوند. اینگونه موضوعات بی محتوا را تنها آن عده از افرادی مطرح می کنند که یا بر حل واقعی مشکل افغانستان باور ندارند و یا هم اختیار و استعداد گفتن و انجام چیزی در این مسیر را ندارند، بناءً مجبورند که خود بر مسائل فرعی و غیر مؤثر مصروف نمایند.

Related posts