تازه ترین ها

اشرف غنی وابستگی خارجی خود را تعریف و توضیح دهد

اشرف غنی وابستگی خارجی خود را تعریف و توضیح دهد

تبصره هفته:
بتاریخ دهم ماه مارچ، اشرف غنی رئیس ادارۀ کابل در بیانیه اش در نشستی که به مناسبت روز جهانی زنان در ارگ دایر شده بود، یکبار دیگر این گفتۀ خود را تکرار کرد که طالبان باید دربارۀ روابط خود با کشور همسایه پاکستان وضاحب بدهند. نامبرده گفت که موضوع روابط خارجی طالبان باید در مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد.

در مورد این موضوع باید بگوئیم که امارت اسلامی همیشه به سطح جهانی و منطقوی دربارۀ روابط سیاسی خود وضاحت های قانع کننده ارائه کرده است. امارت اسلامی این موقف خود را همیشه ابلاغ کرده و نیز عملاً ثابت نموده است که به هیچ جهت خارجی وابستگی ندارد، البته این امتیاز را برای خود محفوظ می شمارد که تا حد روابط سیاسی مشروع و تماس دیپلوماتیک، نه تنها با کشورهای منطقه و همسایه بلکه با کشورهای مختلف جهان روابط و تماس داشته باشد. پیام خود را به آنها برساند و از این روابط سیاسی برای کشور و ملت خود در بخش جلب منفعت و دفع ضرر استفاده کند. با توجه به این نقطه، پاکستان نیز یک همسایۀ افغانستان است و همۀ حکومت های پیشین افغانستان با پاکستان روابط سیاسی داشته اند. پاکستان با کشور ما مشترکات دینی و کلتوری دارد، امارت اسلامی نه کدام وابستگی به پاکستان دارد و نه هم می خواهد در روابط خود تا سرحد تشنج دشمنی داشته باشد، بلکه همانند دیگر کشورهای منطقه در چوکات احترام متقابل، داشتن روابط سیاسی را حق خود می داند.

اگر سخن از وضاحت در مورد روابط خارجی باشد، پس باید اشرف غنی نیز وابستگی خارجی خود را تعریف نموده و در مورد توضیح بدهد، نامبرده اکثر سال های زندگی خود را در آمریکا گذرانده است، مراحل تحصیل خود را حتی یک دورۀ کامل را نیز در داخل کشور نخوانده است. تمام سال های کودکی، جوانی و میانسالی خود را در آمریکا گذرانده است و شخصیت اش با تاثر پذیری از همان محیط ساخته شده است. با رسم و رواج کشور خود نابلد و بیگانه است. در هنگام اجرای عبادات اسلامی بصورت مکرر دچار اشتباه می شود. با شیوۀ نوشتاری زبان های ملی کشور ناآشناست اما کتاب هایی به زبان های بیگانه نوشته است. رابطۀ ازدواجی اش نیز بیگانه بوده و فرزندانش نیز کاملاً آمریکایی و خانواده اش در آمریکا ساکن است.

علاوه بر اینها، نامبرده تمام زندگی خود را بحیث خدمت در ادارات تعلیمی و حکومتی ایالات متحده آمریکا سپری کرده است و همزمان با تجاوز آمریکا به افغانستان آمد. اشغالگران در مدت زمان هفده سال اشغال شان او را بحیث یکی از مهره های مهم سیاسی مطرح کرده، تشهیر و تقویه کردند. به استناد داکتر رنگین دادفر سپنتا، در انتخابات سال ۲۰۰۹ هالبروک نماینده خاص آمریکا فاجعۀ ناکام دانسته بود و در سال ۲۰۱۴ با مداخله مستقیم و آشکار آمریکایی ها تا کرسی ارگ رسید، که روز بعد از حاکمیت، نخستین کارش امضای قرارداد امنیتی ننگین با آمریکا بود.

همۀ این دلائل ثابت می کند که اشرف غنی اگرچه تابعیت افغانستان را دارد، اما از لحاظ شخصیت، تفکر، تعهد، سوابق کاری و تضمین سیاسی گمان می رود که یک آمریکایی است. خصوصاً در این شب و روزها که تحت ریاست او، قاتلان خاص در عملیات های شبانه با بی رحمی تمام ملت افغان را قتل عام نموده، خانه های شان را تخریب، اموال شان را چپاول کرده  و به مقدساتش توهین می کنند. هر روز شواهد مصیبت و غم ملت در رسانه ها باز نشر می شود اما اشرف غنی هیچ اهمیت نمی دهد، اینطور می نماید که نامبرده با این ملت هیچ نوع وابستگی ندارد. اما وقتیکه کدام شرابی در آمریکا بر یک نایت کلب تیر اندازی کند و همجنس بازان را هلاک نماید، اولتر از همه اشرف غنی مراتب همدردی و غمشریکی خود را ارسال و نشر می کند.

با توجه به این، ملت افغان می خواهد که اشرف غنی وابستگی پیشین و کنونی خود با آمریکا را تعریف کند.

Related posts