تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد پایان یافتن مرحله کنونی مذاکرات

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد پایان یافتن مرحله کنونی مذاکرات

مذاکراتی که با جهت امریکایی بتاریخ ۲۵ فبروری ماه گذشته آغاز شده بود، امروز (روز هفدهم) بتاریخ ۱۲ ماه مارچ پایان یافت.
درین مرحلهء مذاکرات بر آن دو موضوعی که در ماه جنوری بر آن توافق شده بود بحث های تفصیلی و همه جانبه صورت گرفت، آن دو موضوع عبارت بود از خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و استعمال نشدن خاک افغانستان بر ضرر کسی، اینکه تمام نیروهای خارجی چگونه از افغانستان و در چه مدتی خارج می شوند و ترتیب خروج شان چگونه می باشد؟
همچنان امریکایی ها و متحدین شان از افغانستانِ آینده چگونه مطمئن می شوند؟ درین هر دو بخش پیشرفت کافی صورت گرفت، اکنون هر دو جهت بر پیشرفت های که صورت گرفته است بیش تر فکر می کنند، با بزرگان خود آنرا شریک می سازند و برای نشست بعدی که وقت آن به توافق تیم های مذاکراتی هر دو طرف تعیین می گردد، آمادگی می گیرند.
قابل یادآوری است که درین نشست در مورد آتش بس و مذاکرات با اداره کابل هیچ فیصله ای نشده و نه هم موضوعات دیگری شامل آجندا شده است. راپورهای بعضی رسانه ها درین مورد حقیقت ندارد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۵/۷/۱۴۴۰هـ ق
۲۱/۱۲/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۹/۳/۱۲م

Related posts