تازه ترین ها

تعهد امارت اسلامی به حقوق اسراء

تعهد امارت اسلامی به حقوق اسراء

تبصره هفته:

دین مبین اسلامی دستور کامل و شاملی است که برای اصلاح و رهنمایی هر بخش از  زندگی بشری هدایات و ارشادات زرین دارد. یکی از وقایع  و حوادث زندگی انسانی پدیده جنگ است، قبل از اسلام هیچ نوع اخلاق و اصول جنگی وجود نداشت. ما دربارۀ جنگ های زمان جاهلیت  می خوانیم که جنگجویان در جریان جنگ وحشت های دلخراشی انجام می دادند و انسان های مغلوب مستحق هر نوع ظلم، قساوت، تحقیر و تذلیل دانسته می شدند.

اما این دین مبین اسلام بود که برای بار نخست اخلاق جنگی را به بشریت آموخت. پیام اسلام صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که: ” اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً و … الخ رواه مسلم. ترجمه: جهاد کنید اما از غنیمت دزدی نکنید، غدر یا مکر و حیله نکنید، مثله نکنید، کودکان را نکشید و … الی آخر.

یک بخش مهم جنگی در اصول اسلام حقوق اسراء است. اسلام امر می نماید که با همه اسراء و انسان های محکوم و ناتوان برخورد و رفتار  نیکو و پسندیده نمائید. آنها را با گرسنگی و تشنگی آزار ندهید. مریض هایش را معالجه کنید و به اندازۀ توان خود با آنها اخلاق و برخورد شایسته نموده و احسان کنید.

امارت اسلامی در روشنایی این اخلاق عالی دینی، تحریک سیاسی این زمان است که نسبت به هر گروه دیگر با اسرای دستگیر شده در میدان نبرد برخورد نیکو و رفتار حسنه می نماید. اسرایی که در میدان گرم جنگ دستگیر می شوند، بدون اینکه کشته شوند، مجازات شوند و یا از آنها انتقام گرفته شود، مجاهدین امارت اسلامی براساس اخلاق جهادی اسلامی آنها را معالجه کرده و تلاش می کنند به طریقه حسنه با آنها رفتار کنند. در دوران حبس آنها، خدمتکاران خاص برایشان استخدام می شوند تا از آنها مراقبت و نگه داری کنند. همچنان تعلیمات دینی لازم برایشان تدریس می شود، تا از گمراهی بیرون آیند و بر راه همیشگی سعادت (اسلام) برابر شوند.

یک برخورد بی مثال دیگر با اسراء اینست که به امر رهبری امارت اسلامی بسیاری اوقات قیدی های دستگیر شده در میادین جنگ از روی عفو احساناً رها می شوند. همین چند روز پیش مجاهدین در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در حدود صد تن از عساکر دشمن را در میدان جنگ دستگیر کردند. اما پس از سه روز حبس، بتاریخ بیستم مارچ (۵۸) تن از عساکر را پس از اخذ تضمین رها کردند و بسوی خانه هایشان فرستاده شدند. این در حالی است که پیش از این نیز بارها صدها تن از عساکر دستگیر شده در جریان جنگ احساناً رها شده اند.

اما سخن تاسف بار اینست که جانب مقابل (اشغالگران خارجی و مزدوران داخلی) هیچ نوع التزام به اخلاق جنگ و رفتار خوب با زندانیان ندارد. هم اکنون دها هزار تن در زندان های مختلف کشور زندانی هستند. که اکثریت مطلق شان بدون تشخیص و تثبیت جرم و بی موجب گرفتار شده اند. به این افراد زندانی هیچ نوع حقوق انسانی داده نمی شود. بیشتر شان مدت زمان حبس خود را تکمیل کرده اند اما باز هم ظلماً در زندان نگه داشته شده اند. بخش بزرگی از زندانیان به امراض گوناگون جسمی و روانی مبتلا هستند. اما بازهم نه اشغالگران و نه هم مزدوران آنها به آنها توجه و ترحم می کنند.

امارت اسلامی افغانستان به ادارات و مراجع حقوق بشری پیشنهاد می کند که در مورد حقوق زندانیان در افغانستان بررسی و تحقیق اختصاصی انجام دهند. رفتار و برخورد هر دو جانب را بررسی کنند. از احوال و وضعیت دها هزار زندانی که بی موجب در محابس بگرام، پل چرخی و زندان های دیگر انداخته شده اند، جویا شوند. و همانگونه که امارت اسلامی متعهد به رعایت حقوق زندانیان است، جانب مقابل را هم متوجه این وظیفه و مسئولیت نماید.

Related posts