تازه ترین ها

عساکر چطور از ولسوالی مرغاب بادغیس به ترکمنستان پناه بردند؟

عساکر چطور از ولسوالی مرغاب بادغیس به ترکمنستان پناه بردند؟

بتاریخ ۹ مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی مجاهدین امارت اسلامی عملیات وسیعی بر تمام پوسته های دفاعی و مراکز دشمن در ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس آغاز کردند.

این عملیات که به مدت ده روز ادامه یافت که در نتیجه ۸ قرارگاه و ۳۷ پوسته دفاعی فتح شد و ۲۸ عسکر تسلیم شده ۷۸ تن هلاک و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر این ۵ پایه هاوان، ۷ دهشکه، ۱ زیکویک، ۲۲۱ میل کلاشینکوف و کارمولی از دشمن بدست مجاهدین افتاد.

پس از این عملیات در منطقه ماروچاق در مرز ۱۵ کیلومتری با کشور ترکمنستان و در غرب ولسوالی مرغاب معاون دولت (قومندان عمومی منطقه) همراه با تمام پرسونل خود از ترس حملۀ احتمالی مجاهدین به کشور ترکمنستان گریخت و در آنجا در کشور ترکمنستان پناه گرفت. هنگامیکه مجاهدین از عملیات ولسوالی فارغ شدند و برای حمله بر منطقه ماروچاق آمادگی گرفتند، عساکر موجود در منطقه ماروچاق لحظات مرگ و زندگی خود را می شمردند.و گاهی از طریق موی سفیدان منطقه به مجاهدین پیام های تسلیمی خود را ارسال می کردند و گاهی هم برای ارسال کمک از اداره کابل خواستار کمک می شدند.

مقامات اداره کابل طبق عادت دیرینۀ خود، وعده های دروغین می دادند که عساکر کماندوی تازه نفس و نیروهای اسپیشل فورس ارسال خواهیم کرد و هیلی کوپتر و طیارات درون می فرستیم اما زمانیکه گروپ های نخست تعرضی مجاهدین به منطقه داخل شدند. آنها فهمیدند که مقامات تنها برای فریب دادن ما دروغ می گفتند و اگر یکماه دیگر هم در اینجا مقاومت کنیم، هیچ اثری از کمک نخواهیم دید.

مجاهدین در جریان روز تمام ساحۀ ماروچاق را محاصره کردند و برای یک عملیات وسیع آمادگی گرفتند و تا پیش از شام تمام ساحات اول، دوم و پای (ملی) ماروچاق به تصرف مجاهدین درآمد. دیگر عساکر از یکسو رود مرغاب را در مقابل خود می دیدند و از سوی دیگر گروپ های تعرضی مجاهدین در پیش رویشان قرار داشتند.

از این منطقه رود بزرگ مرغاب در سمت شمال تا کشور ترکمنستان جریان دارد و در سمت جنوب، غرب و شرق تپه های بلند خاکی که مجاهدین بر بالای آن سنگر گرفته اند. منطقه ماروچاق یک منطقه سرسبز است که تمام ساحات آن را باغ های انگور، سیب و میوه های دیگر پوشانده است و در آن قلعه های بزرگ مستحکم دارد که دشمن در آن جاها پوسته ایجاد کرده بود و تصرف آن نیز چنین آسان نبود اما از آنجائیکه دشمن مورال خود را باخته بود و توان هیچ نوع مقاومت نداشت، با استفاده از تاریکی شب همه شان با استفاده از کشتی های کوچک چوبی از رود مرغاب عبور کرده و به سمت ترکمنستان گریختند. تا صبح روز بعد مجاهدین تمام منطقه ماروچاق را تصفیه کردند، ۳ کندک و ۱۵ پوسته از دشمن گرفته شد در این جریان ۳ دهشکه، ۱ هاوان و مقدار زیادی سلاح و مهمات دیگر به دست مجاهدین آمد و ۳۰ تن از عساکر که از رود عبور نکرده بودند، به مجاهدین تسلیم شدند.

کشور ترکمنستان به عساکر فراری پناه نداده و عساکر در سرحد ترکمنستان گیر مانده بودند، مجاهدین پس از تصفیه ماروچاق به تعقیب عساکر از رود مرغاب عبور کرده و عساکر را در آنسوی رود در سرحد ترکمنستان محاصره کردند.

از سوی رهبری به مجاهدین هدایت شده بود که عساکر را نکشند بلکه تلاش کنند که آنها را به تسلیم شدن، وادار کنند. مجاهدین نیز طبق هدایت مقام رهبری خود برای تسلیمی آنها جرگۀ بزرگان قوم و محاسن سفیدان را پیش شان فرستاد و از آنها خواست که تسلیم شوند.

از آنجائیکه مقامات اداره کابل تا هنوز نیز به آنها وعدۀ کمک داده بود، عساکر مذکور نیز به وعدۀ آنها باور کرده و به نمایندگان مجاهدین جواب نه دادند و تسلیم نشدند. که مجاهدین نیز بر آنها حمله کردند.

تا عصر آن روز ۴۵ تن از عساکر دستگیر شدند و تعداد زیادی کشته شدند. دشمن پس از تحمل تلفات سنگین ۶۰ میل اسلحه خود را به مجاهدین تسلیم نموده و مجاهدین نیز پس از حکم مقام رهبری خود و گرفتن تضمین از عساکر دستگیر شده مبنی بر اینکه در آینده هیچگاهی دوباره با اداره کابل کار نخواهند کرد، اجازه دادند که از راه ترکمنستان به تورغندی هرات رفته و سپس از آن را به خانه های خود بازگردند.

پس از آن از عساکر تسلیم شده در مرغاب نیز ۵۸ تن از آنها را براساس فرمان مقام رهبری و پس از سپردن تضمین که دیگر با اداره کابل کار نخواهند کرد، به هر یک از آنها سفر خرچ داده و آنها را رها کردند.

ولسوالی مرغاب که ولسوالی وسیع، پرنفوس، و استراتیژیک ولایت بادغیس است، به این ترتیب علاوه از مرکز، تمام ولسوالی به تصرف و کنترول مجاهدین در آمد. این پیروزی مرغاب در سلسله عملیات الخندق یک موفقیت بزرگ و فتح مهم و بزرگ شمرده می شود که نه تنها ساحات وسیع از دشمن تصفیه گردید، بلکه عساکر زیاد دشمن دستگیر شده و تلفات سنگین به آنها وارد گردید.در جریان این جنگ ناتوانی دشمن و مورال و موقف عالی و بلند مجاهدین یکبار دیگر ثابت و آشکار گردید.

 

Related posts