تازه ترین ها

جنایات جنگی (مارچ)

جنایات جنگی (مارچ)

بتاریخ ۳ ماه مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی قوای حکومتی یک مسجد و یک کلینیک را در قلعۀ قوزبای ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب بمباران کردند.

بتاریخ ۴ مارچ  قوای مشترک ۴ فرد ملکی را در منطقه سرناوی مربوط ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار شهید و زخمی کردند و ۵ تن دیگر را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران بر منطقه گروچ ولسوالی بادپش ولایت لغمان ۹ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۵ مارچ عساکر ضربتی حکومتی یک متعلم مکتب را در قریۀ کررو مربوط ولسوالی صبری ولایت خوست شهید کرده و پدر شهید و ۴ تن از باشندگان قریه را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۵ مارچ قوای مشترک در جریان چاپه بر منطقه گندمک مربوط ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۵ حویلی را تخریب و ۲ تن از باشندگان قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۷ مارچ عساکر داخلی و اشغالگر در منطقه تنگی مربوط ولسوالی نوزاد ولایت هلمند، ملا امام قریه، ۲ تن از داکتران و ۳ تن از باشندگان قریه را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۸ مارچ در نتیجه حمله طیاره درون اشغالگران در منطقه خواجه داد مربوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند ۲ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۸ مارچ  عساکر اشغالگر و داخلی بر ساحات مسکونی در منطقه ناصرخیل ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را شکستانده، اجناس قیمتی را غارت کرده و پس از ترک منطقه، ساحات مذکور را بمباران کردند که در نتیجه بمباری ۱۳ تن از اعضای یک فرد ملکی بنام داکتر نظرگل که اکثریت شان کودکان و زنان بودند شهید شده و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۸ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه و بمباران بر قریه های حسن خیل، جوی زرین و دولت خیل در منطقه تنگی دره مربوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ یک باب مسجد، یک کلینیک و تعداد زیادی حویلی را تخریب و ۷ تن از باشندگان ملکی منطقه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۸ مارچ قوای مشترک بر قریه های اصغر و دوکوهی در ولسوالی آب بند ولایت غزنی چاپه زدند که در نتیجه یک باب مسجد، ۱۳ حویلی و یک کودکان را تخریب کرده و ۴ فرد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۹ مارچ قوای مشترک در هنگام چاپه بر قلعه های بدری و میرداد در ولسوالی واغظ ولایت غزنی ۱ مسجد، ۱۰ باب دوکان و ۱۳ حویلی را زیان رسانده و ملا امام مسجد قلعۀ میرداد را همراه با ۳ تن از شاگردانش زندانی کردند. همچنین در باران قلقۀ ولسوالی قره باغ نیز دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، اجناس قیمتی را غارت نموده و ۲ تن از باشندگان ملکی قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۹ مارچ در بمباران قوای مشترک در منطقه سرخلنگ مربوط ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس ۴ تن بشمول یک کودک خوردسال به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۹ مارچ در منطقه رخه مربوط ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، قوای مشترک در جریان چاپه ۸ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ مارچ قوای مشترک در هنگام چاپه بر منطقه تتنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، دروازه های خانه ها را شکستانده، اجناس قیمتی را غارت کرده و ۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند. آنها همچنین دو فرد ملکی را زخمی نمودند.

بتاریخ ۱۲ مارچ قوای مشترک یک موتر فلانکوچ ملکی را در منطقه شیرقلعه مربوط ولسوالی شلگر ولایت غزنی هدف قرار داده، ۸ تن از مسافرین موجود در ان را به شهادت رساندند. هنگامیکه مردم منطقه در حال انتقال اجساد شهداء بودند، طیاران آنها را هدف قرار داده ، بمبار کردند که ۱۰ تن دیگر از هموطنان ملکی ما شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲مارچ در حمله درون اشغالگران یک مرد و یک زن در منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۳ مارچ عساکر اشغالگر و داخلی ۳ فرد ملکی بنام های حمیدالله، تورجان و نورالله را در منطقه تخت غوندی اشکین در ولسوای بکوای ولایت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۳ مارچ در بمباران قوای مشترک در منطقه مراباد مروبوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۳ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۳ مارچ اشغالگران یک موتر ملکی را در چهار راهی کرو در ولسوالی مارجه ولایت هلمند هدف قرار داد که ۳ تن از سرنشینان ملکی آن به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۴ مارچ قوای مشترک در ساحه هیبت خیل در منطقه سهاکو مربوط ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چاپه زدند که در جریان چاپه ۵ تن از هموطنان ملکی را به شهارت رساندند.

بتاریخ ۱۴ مارچ اشغالگران و قوای حکومتی بر ساحات شیخ آباد، زرین خیل، کودی، نوری و خریان مربوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ چاپه زدند، در جریان چاپه ۲ مسجد را تخریب و بشمول یک ملا امام چندین تن از باشندگان ملکی قریه را به شهادت رسانده و تعداد را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۴ مارچ در فیر و انداخت هاوان از سوی قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب اصابت کرد، منجر به شهادت یک زن، یک کودک و ۲ مرد گردید.

بتاریخ ۱۶ مارچ قوای مشترک ۷ تن از باشندگان قریه را در منطقه خلازی مربوط ولسوالی چهاردره ولایت قندوز شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۱۶ مارچ عساکر حکومتی در منطقه سمن خیل ولسوالی باک ولایت خوست یک فرد ملکی بنام حاجی لونگ را پیش روی اعضای خانواده اش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر حکومتی حویلی حاجی عبدالجبار در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل را تخریب کرده و ۴ تن از برزگرانش (دهقانانش) را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر داخلی بر یک مدرسه در قریه پیر مربوط مرکز ولایت خوست چاپه زدند، یک طالب العلم را به شهادت رسانده و ۳ تن دیگر را در حالت زخمی با خود بردند.

بتاریخ ۱۸ مارچ اشغالگران یک موتر ملکی را در منطقه خواجه بلند ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ هدف قرار دادند که در نتیجه ۴ تن از مسافرین ملکی سوار در آن به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۹ مارچ قوای مشترک داکتر محلی یک کلینیک را در قریه فولاد مربوط ولسوالی شهر صفای ولایت زابل زندانی کرده، برادرش را شهید کردند و ۲ تن از زنان خانواده اش را زخمی نمودند.

بتاریخ ۲۰ مارچ قوای مشترک ملا امام مسجد مولوی محمد یوسف را همراه با دو فرد بنام های حاجی عبدالبصیر و جلال الدین را در قریه سپینه در ولسوالی چاربران ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ مارچ اشغالگران ۲ فرد ملکی را در ساحه کنجک در منطقه قلعه گز مربوط ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ مارچ قوای مشترک یک زندان طالبان را در منطقه شرافت مربوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند هدف حمله قرار داد که دها تن از زندانیان موجود در آن به شهادت رسیدند. قابل یادآوری است که در آن زندان دها تن عساکر حکومتی و جنایی زندانی بودند.

بتاریخ ۲۲ مارچ قوای مشترک یک خانه را در منطقه تیلاوکی مربوط مرکز ولایت قندوز بمباران نمود که در نتیجه ۱۳ تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. در اعتراض به این کشتار مردم ملکی، باشندگان منطقه تظاهرات کردند و اجساد شهداء را با خود انتقال دادند. مظاهره کنندگان می گفتند که باید بمباران و چاپه ها متوقف شوند و گرنه انتقام شان را خواهند گرفت.

بتاریخ ۲۳ مارچ اشغالگران بر قریه های گوگیر و فقیر در ولسوالی زنخان ولایت غزنی چاپه زدند. در قریه گوگیر یک مدرسه دینی و یک مسجد را تخریب کرده ۶ تن از متعلمین را به شهادت رسانده و ۳ تن را زخمی نمودند. در قریه فقیر نیز یک مسجد و چندین حویلی را با بمب منفجر و تخریب کردند.

بتاریخ ۲۳ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در هنگام چاپه بر ساحه کچ گردی مربوط ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، ۶ تن از باشندگان ملکی منطقه را شهید و زخمی کرده و زیان های مالی سنگینی به مردم منطقه رساندند.

بتاریخ ۲۳ مارچ عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام خیر محمد را در بازار ولسولای المار ولایت فاریاب زیر تانک کرده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ مارچ در نتیجه فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در قریه دمه گل مربوط ولسوالی نورگرام ولایت نورستان اصابت کرد. منجر به شهادت و زخمی شدن ۵ تن از باشندگان ملکی منطقه گردید.

بتاریخ ۲۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران یک موی سفید، ۳ کودک و ۴ زن در منطقه شورکی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۵ مارچ در حمله طیاره درون اشغالگران ۲ تن از امامان مساجد در منطقه کنم و بزقندهاری مربوط مرکز ولایت قندوز به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۵ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی ۱۴ تن از افراد ملکی بشمول زنان و کودکان را در منطقه کرگو قلعه کلان مربوط ولسوالی سروبی ولایت کابل شهید و زخمی کردند و یک تعداد حویلی را نیز تخریب نمودند.

بتاریخ ۲۵ مارچ در نتیجه چاپه اشغالگران در منطقه توتو مربوط ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۵ تن از باشندگان ملکی قریه از سوی اشغالگران به شهادت رسیدند و زیان های سنگینی به خانه ها وارد گردید.

بتاریخ ۳۰ مارچ عساکر حکومتی لیسۀ ملا نوح بابا در منطقه یرگتو مربوط ولسوالی شلگر ولایت غزنی را هدف هاوان و ایسپی جیناین قرار دادند که در نتیجه یک استاد بمشول ۴ متعلم به شهادت رسیده و ۱۱ تن از متعلمین زخمی شدند.

مأخذ:{ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا}.

Related posts