تازه ترین ها

جرگه مشورتی برای صلح یا تداوم جنگ؟

جرگه مشورتی برای صلح یا تداوم جنگ؟

تبصره هفته:
رژیم کابل شایعاتی را پخش کرده است که در هفتۀ آخر ماه آّپریل سال روان میلادی یک نشست بزرگی تحت عنوان جرگۀ مشورتی صلح در کابل دائر خواهد کرد که تقریباٌ دو هزار تن در آن اشتراک خواهند کرد.

لویه جرگه که در تاریخ افغانستان جایگاه خاص دارد، با تاسف باید بگوئیم که همانند دیگر ارزش های تاریخی در هفده سال پسین از اصلاح لویه جرگه نیز همیشه اشغالگران و مزدوران آنها برای اهداف شوم خود استفاده کرده اند و علیه خواسته های ملت مؤمن مورد استفاده قرار داده است.

به لحاظ تاریخی لویه جرگه همیشه از سوی ملت دایر گردیده و در آن فیصله هایی برای کسب استقلال کشور و جهاد علیه اشغالگران صورت می گرفت. اما در هفده سال اشغال کدام مجالسی که تحت عنوان لویه جرگه دایر شده است، هدف از آن تنها تداوم به اشغال نامشروع، تحفظ منافع اشغالگران و  برای اتخاذ موقف علیه مجاهدین حق پرست و مبارزین پر افتخار بوده است.

جرگه های دایر شده در جریان اشغال نه تنها از نگاه هدف و مقاصد نادرست بوده است، بلکه نتایج آن همیشه منفی برآمده است. همگی بخاطر دارند که در سالیان اخیر چندین بار مجالس و شوراهای مشابه بنام صلح دایر شدند، اما نتایج همه شان تنها تداوم اشغال و تشدید جنگ بوده است.

با توجه به این حقیقت یکبار دیگر دایر کردن نشستی تحت نام لویه جرگه از سوی رژیم لرزان اشرف غنی تکرار تجارب ناکامی است که تنها دستاوردش مصروف نگه داشتن چند روزۀ رسانه ها، زمینه سازی برای تبلیغات دروغین و مصرف و اختلاس بیهودۀ میلیون ها افغانی است. بغیر از این هیچ نوع دستاوردی در بخش صلح نخواهد داشت.

حاکم ارگ که در موضوع صلح بر خلاف ملت قد علم کرده است و با تلاش به قتل عام مردم ملکی، بمباری های اخیر و تدام اشغال اعتبارش در میان ملت افغان به شدت زیان دیده است، اکنون کوشش می کند که با تدویر جرگه یی تحت نام جرگۀ مشورتی، خود را صلح دوست جلوه دهد و به مردم نمایان سازد که در مورد موضوع صلح بی تفاوت نیست. علاوه بر این اشرف غنی در این نشست برای تمدید حاکمیت نامشروع خود نیز تلاش خواهد کرد.

رؤسای رژیم مزدور جرگۀ مشورتی (تحت نام صلح) را برای اهداف سیاسی خود ایجاد خواهند کرد اما هیچ سود و نفعی به ملت مؤمن افغان نخواهد داشت و نه در بخش صلح امید کدام قدم مثبت می توان از آن داشت. این جرگه موقف جنگ طلبی اشرف غنی را تائید خواهد کرد و بدین ترتیب سبب طولانی شدن اشغال و جنگ افروزی خواهد شد. از این رو مناسب نیست که این نشست را جرگۀ صلح نامید، بلکه باید نشسی برای تداوم جنگ دانسته شود.

Related posts