شنبه ، 24 آگوست ، 2019

تا همان لحظه گمان نمی کردم…!

تا همان لحظه گمان نمی کردم…!

قاضی عبید

می شنیدم اما باور نمی کردم، تا اینکه سخنگوی رسمی امارت اسلامی محترم ذبیح الله مجاهد رسما تایید کرد، دقیق در این روز من با تعدادی از مجاهدین که معاون والی – شیخ صاحب………. و قاری صاحب اشرف (مسئول جهادی ولسوالی خوشی) ما را رهبری و سرپرستی میکرد در دره دوبندی ولسوالی خوشی ولایت لوگر قرار داشتیم.

پس از اعلان موجودیت داعش در عراق و سوریه، اینجا در افغانستان نیز تعدادی از فرصت طلبان و ناخبران از پلان های پس پرده با داعش پیوستند و در برابر مجاهدین قرار گرفتند از جملهء آنها یکی هم شخصی بنام امارتی در دره دوبندی لوگر بود.

امارتی که متهم به ظلم و تعدی حتی قتل و دزدی بود و دوسیه آن از سوی محمکه امارت اسلامی پیگیری می شد، فرصت را مساعد دانسته بخاطر گریز از حکم محکمه با داعش اعلان بیعت داد.

رهبری امارت اسلامی نهایت کوشش نمود تا موضوع به اقدام نظامی نکشد و از راه دیالوگ و گفتگو حل شود چون حالت خیلی ها حساس بود، ولی متاسفانه افراد وابسته به داعش جز زور گویی و جنگ گزینه دیگری نداشتند و مجاهدین ناچار جهت جلوگیری از این فتنه وارد معرکه شدند.

همان بود که در نقاط مختلف عملیات های تصفیه سازی داعش آغاز شد و الحمدلله مجاهدین، دوبندی و قریه های اطراف آن را از وجود داعش در همان روزهای نخست پاکسازی  نمودند.

ما در دوبندی نزدیک بغولو بازار در یک خانه قرار داشتیم، خوب به یاد دارم ابرهای تیره در آسمان هوا را تاریک ساخته بود و احتمال باران می رفت.

عصر روز چهارشنبه ۷ اسد سال ۱۳۹۴ ه ش بود، قاری اشرف ولسوال خوشی اخبار را از طریق رادیو دنبال میکرد و من در کنار اش در بالای بام خانه ایستاده بودم که ناگهان خبر تائید وفات امیرالمؤمنین را از زبان ذبیح الله مجاهد شنیدیم … آه امیر مدبر و امام مجاهدم …

متعاقبا رادیوی آزادی مصاحبه یکی از بزرگان امارت اسلامی (که بعدا او هم دوباره بیعت نمود و پس از مدتی وفات نمود) را به نشر رسانید که بیانگر اختلافات در رهبری طالبان بود و رسانه ها هر کدام از اختلافات عمیق میان طالبان سخن میگفت.

ما همه در فکر عمیق فرو رفتیم، از یکطرف مشکلات نو پیدای داعش، از سوی دیگر جهاد علیه آمریکا که در لحظات سرنوشت ساز آن رسیده بود و از طرفی هم خبر وفات امیرالمؤمنین، رهبر و بنیان گزار امارت اسلامی …

پرسش های گوناگون ذهنم را در خود می پیچید.

چه خواهد شد؟

آیا امارت کما فی السابق، متحد باقی خواهد ماند ؟

کی میتواند جای امیرالمؤمنین فقید را پر کند و مورد تائید همه قرار گیرد ؟

همه مجاهدین در میان خود باهم بحث می کردیم و هر یک نظر و نگرانی داشت. چندی نگذشته بود و هنوز در دره دوبندی بودیم که از طریق رسانه ها خبر خوشحال کننده ی به گوش مان رسید و آن خبر تعیین مرد راست قامت، مجاهد توانا و سیاستمدار مدبر و با اندیشه ملا اختر محمد منصور بحیث زعیم امارت اسلامی بود.

این انتخاب شورای رهبری در چنین شرایط حساس و ناگوار نهایت دقیق و سنجیده بود و برای بیرون رفت از چنین حالت مایوس کننده و نابسامان و نازک به شخصی همانند منصور نیاز بود. شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور با تمام اخلاص کوشش کرد تا صف امارت اسلامی متحد بماند و در روند جهادی هیچ سکتگی رخ ندهد، که همان شد.

امروز اگر ما صف واحد داریم، امروز اگر جهاد و مبارزه ما در شرف کامیابی است، امروز اگر اشغال در لحظات نابودی و آمریکا در حالت شکست و فرار قرار دارد، امروز اگر طالب من حیث یک قوت سیاسی نظامی پذیرفته میشود، امروز اگر دنیا زانوی تضرع خم نموده است، امروز اگر …

این همه از لطف پروردگار و اخلاص بزرگان ماست. بزرگان و رهبران که استوار ماندند و نه لغزیدند، رهبران و امیرانی که سر تعظیم خم نکردند و وارد معامله نشدند.

روح همه ی رفته گان و شهدای ما علی الخصوص از امیرالمؤمنین که در ششمین سالروز وفات وی قرار داریم شاد و راه شان پررهرو باد.

Related posts