شنبه ، 24 آگوست ، 2019

ویژگی های زندگی ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله

ویژگی های زندگی ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله

عبدالرحیم ثاقب // ترجمه : ابو زبیر

از نگاه سیاسی، ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – به حیث یک حاکم مسلمان مشخصات خاصی داشت. مشخصات که در قرن معاصر در زندگی هیچ حاکم جهان اسلام دیده نمی شود.

او با وصف اینکه مانند دیگر حاکمان وقت نه گارد منظم امنیتی داشت و نه هم دفتر کاری او به وسایل ویژه امنیتی مجهز بود، اما با این همه سادگی، چنان شخصیت با رعبی بود که چهره های بزرگ علمی و مقامات بلندرتبه سیاسی با او رو به رو می شدند، از شخصیت و حکمرانی او بسیار متاثر می شدند.

در سال ۲۰۰۰ میلادی، هرگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر افغانستان تعزیرات اقتصادی وضع کرد، تعداد بزرگی از علما، مفکران و سیاستمداران جهان اسلام به افغانستان شتافتند و دیدگاه های خود را در قبال قضایای افغانستان و جهان اسلام با ملا محمد عمر مجاهد شریک می کردند.

از جمله آن شخصیت ها، علامه یوسف قرضاوی (رئیس اتحادیه بین المللی علمای اسلام) ، ابراهیم بکر (معاون سرمنشی سازمان کانفرانس اسلامی) ، احمد عبدالله آل محمود (وزیر امور خارجه کشور قطر) یکجا به قندهار به دیدن ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – آمدند.

این هیئت علمای جهان اسلام دقیقا در ماه اپریل سال ۲۰۰۱ میلادی زمانی به قندهار آمدند که طالبان بت های بامیان را شکسته بودند و یک هنگامه بزرگ تبلیغاتی در برابر امارت اسلامی برپا شده بود.

درین وفد مهم علمی، سه استاد دیگر جامعه اسلامی الازهر (مصر) و مفکر مشهور جهان اسلام فهمی هویدی نیز  شرکی بودند.

محترم تیسیر علونی، مسئول شبکه تلویزیونی الجزیره در افغانستان نیز شامل این وفد بود. او تاثر خود در مورد ملاقات با ملا محمد عمر مجاهد را چنین بیان می کند :

با رسیدن به دفتر کاری ملا محمد عمر مجاهد، طالبان از ما بسیار به احترام استقبال نمودند، نه تلاشی کردند و نه هم بیرون دروازه منتظر ساختند، بلکه به مجرد رسیدن به یک تالار مستطیل گون رهنمایی کردند.

قالین های افغانی در تالار فرش بود و در اطراف آن تکیه های عادی گذاشته شده بود.

لحظه ای پس تر ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – با دو طالب مسلح داخل تالار شد. قد دراز و بی گوشت، ریش سیاه و چهره دلکش و گندمی رنگ داشت. لنگی سیاه بر سر داشت و کهنگی جامهء خاکستری رنگ اش از دور معلوم می شد.

به حیث یک ژورنالیست می خواستم رنگ و چهره او را بسیار به دقت نگاه بکنم ، اما چنان تحت تاثیر رفتم که توان دیدار را نداشتم.

او پس از احوال پرسی با همه ما، در کنج تالار در جای خود نشست. من در طرف چپ او چهارم نفر بودم، من گفتار و حرکات او را در جریان نشست به خاموشی مراقبت می کردم، به آن چشمی او بسیار متوجه بودم که در زمان جهاد شوروی از دست داده بود، اما آن را به دقت دیده نتوانستم، زیرا در پهلوی چپ او نشسته بودم.

ملا محمد عمر مجاهد پس از نشست در جای خود، اهل مجلس را خوش آمدید را گفت و از آن ها خواهش کرد که چیزی بگویند. آن ها هر یکی شان به نوبت صحبت می کرد و او به اطمینان می شنید، جای که به توضیح ضرورت می شد وضاحت می خواست.

کیفیت ویژه ای بر تمام مجلس حاکم بود. من که از همه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودم، در اثنای گفتگو با او چنان حس می کردم که واقعا با یک فرمانروای واقعی رو به رو هستم.

جای تعجب این بود که ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – در بین تمام اهل مجلس هم از نگاه جوانی و هم از نگاه لباس بسیار حقیر معلوم می شد، اما هیبت معنوی او  تمام مجلس را به شکل خارق العاده تحت شعاع خود درآورده بود.

این تنها یک تاثر ژورنالست عربی است که از یک ملاقات با ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – گرفته است. اگر وقت و فرصت بود ان شاء الله تاثرات آن علما، شخصیت های مفکر و سیاستمداران را نیز به خوانندگان گرامی می رسانیم که در زمان حاکمیت امارت اسلامی در اثنای ملاقات با ملا محمد عمر مجاهد – رحمه الله – گرفته اند.

آن مسلماني که میري کرده اند  // در شهنشاهی فقیری کرده اند.

Related posts