چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

راه صلح کدام است؟

راه صلح کدام است؟

تبصره هفته:

مقامات آمریکایی اعتراف دارند که از جنگ افغانستان خسته شده اند و دیگر تحمل تلفات جانی و مالی آن را ندارند که در این جنگ خسته کن از هژده سال بدینسو می دهند. از سوی دیگر ملت که اشغالگران جنگ را بر آن تحمیل کرده اند، داشتن یک افغانستان آزاد، اسلامی، مستقل و صلح آمیز یک آرزوی بزرگ شان است. پس راه صلح برای رسیدن به این آرمان مشترک کدام است؟

بیائید در روشنایی عقل، منطق و واقعیت های عینی راه رسیدن به این هدف را ارزیابی کنیم.

جای شک و تردید نیست که عامل جنگ جاری افغانستان، اشغال خارجی است، از روزیکه قوای خارجی به سرکردگی آمریکا بر کشور ما تجازو کردند، از همان زمان جهاد از سوی ملت ما علیه آنها شروع شد. بر این اساس اشغال و جنگ بمانند علت و معلول به ریسمان طبیعی تلازم بسته اند که بین شان هیچ توجیه و سخن دیگر جای ندارد. پس بناء شرط اساسی و نخست برای پایان جنگ و رسیدن به صلح خنثی کردن علت (اشغال) است. زیرا اگر علت (اشغال) موجود باشد و ما برای ختم جنگ تلاش می کنیم، این تلاش ما عقلا بیجا و حتی برخلاف قوانین طبیعی (علت و معلول) است.

اگر علاوه بر قیاس عقلی و قانون طبیعی سری به تاریخ بزنیم، می خوانیم که افغانستان در طول تاریخ معبر تجاوزگران و قبرستان امپراطوری ها باقی مانده است، تاریخ این سخن را ثابت می سازد که هیچگاهی در این کشور صلح در حضور و موجودیت اشغالگران بدست نیامده است. تاریخ می گوید: اگر اشغالگر در این خاک موجود بوده است، در مقابلش جهاد مسلح نیز جریان داشته است. پس بناء یکجا کردن اشغال و صلح یک خیال پوچی است، مثل اینکه بخواهیم آتش و آب را با هم یکجا کنیم که اصلا امکان ندارد.

با توجه به مقدمات انکار ناپذیر فوق الذکر این نتیجه بدست می آید که برای آمدن صلح، خاتمه دادن به اشغال لازمۀ آن است. وقتیکه اشغال خاتمه یابد و عامل جنگ خارجی از بین برود. پس از آن بر افغان ها خصوصا قشر سیاسی لازم است که با عبرت از تجارب تاریخی در مقابل یکدیگر از نرمی، صمیمیت و گذشت کار گرفته و برای رسیدن به (نظام صلح آمیز اسلامی) آرمان مشترک ملت همه دست بدست هم بدهند.
امارت اسلامی افغانستان از تۀ دل به این آرمان ملت رنجکشیده و مؤمن خود متعهد است. امارت اسلامی در این بخش  در سلسلۀ اقدامات واقع بینانه و مؤثر با ایالات متحده آمریکا به منظور خاتمه دادن به اشغال مذاکرات را آغاز کرده است که دور ششم آن هم اکنون در دوحه پایتخت قطر شروع شده است.

برای ملت ما و تمام کسانیکه مشتاق صلح هستند، لازم است که از داعیۀ امارت اسلامی برای خاتمۀ اشغال و افغانستان صلح آمیز حمایت کنند و محکم بایستند. زیرا تنها راه حصول و رسیدن به صلح، همین راه است.

Related posts