تازه ترین ها

بیانیۀ محترم ستانکزی صاحب رئیس تیم مذاکراتی امارت اسلامی در نشست مشترک بزرگان امارت اسلامی و افغان های مقیم خارج در قطر

بیانیۀ محترم ستانکزی صاحب رئیس تیم مذاکراتی امارت اسلامی در نشست مشترک بزرگان امارت اسلامی و افغان های مقیم خارج در قطر

بیانیۀ محترم ستانکزی صاحب رئیس تیم مذاکراتی امارت اسلامی در نشست مشترک بزرگان امارت اسلامی و افغان های مقیم خارج در قطر

برای دریافت و شنیدن بیانیه در کیفیت های مختلف بر یکی از لینک های آتی کلیک کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل

Related posts