تازه ترین ها

جنایات جنگی (آپریل)

جنایات جنگی (آپریل)

بتاریخ اول ماه اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی در حمله درون اشغالگران در منطقه سرخ بید ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۹ تن از هموطنان ملکی شهید و ۴ تن زخمی شدند.

بتاریخ اول ماه اپریل در نتیجه فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه حکوم زی مربوط ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا، ۸ تن از افراد شهید و زخمی شدند.

بتاریخ اول اپریل قوای مشترک بر خانه ها و دوکان های مردم ملکی در منطقه پیرکوتی مربوط ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها و دوکان ها را شکستانده، اجناس قیمتی را غارت کرده، چهار حویلی را تخریب و ۶ تن از هموطنان ملکی را در فیر مستقیم به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲ آپریل اشغالگران خانه های باشندگان ملکی در منطقه شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را بمباران کردند، که در نتیجه یک حویلی بطور کامل تخریب گردید، ۵ کودک خردسال، ۲ زن و ۲ مرد به شهادت رسیدند. همچنین عساکر داخلی در بازار قریه مذکور دوکان های زیادی را چور کرده و موبایل و اجناس قیمتی را با خود برده و ۶ تن از باشندگان قریه را نیز زندانی کردند.

بتاریخ ۲ آپریل در حمله درون اشغالگران بر باشندگان ملکی در قریه باتور مربوط ولسوالی گیرو ولایت غزنی ۳ تن از افراد ملکی قریه شهید شدند. همچنین در بمباران اشغالگران بر قریه متاخان در ولسوالی مذکور ۲ تن از باشندگان قریه شهید شدند.

بتاریخ ۲ آپریل در حمله درون بر بازار منطقۀ تازه گل در ولسوالی مارجه ولایت هلمند ۵ تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲ آپریل در حمله درون اشغالگران که بر یک موتر ملکی در سرک عمومی دایکندی- ارزگان انجام دادند ۸ تن از مسافرین ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳ آپریل در حمله درون اشغالگران در منطقه شایسته بازار ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند ۲ تن از باشندگان قریه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳ آپریل اشغالگران و قوای حکومتی بر قریه عاشقی مربوط ولسوالی نکی ولایت پکتیکا چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را شکستانده، ۱۲ تن از هموطنان ملکی را از خانه هایشان بیرون کشیده و هریک را در سرشان فیر کرده، به شهادت رساندند. اسامی شهداء :”مولوی عبدالقیوم، ملا امام قریه، حمدالله، قوی الله، محمدالله، عبدالله، محمدولی، پایگل، ظاهرجان، نسیم، رفیق الله، ذبیح الله او موسی خان.

بتاریخ ۵ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقه گندمک در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۵ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ اشغالگران و عساکر حکومتی بر منطقه تورپل و چهارشنبه میله در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند چاپه زدند، موترهای شخصی ملکی را آتش زده و مردم را تهدید کردند. در پایان یک داکتر (داکتر اسد) را به شهادت رسانده و ۲ زن را با خود بردند. در اعتراض به این عمل قوای مشترک مردم تظاهرات کردند و خواهان رهایی هرچه زودتر زنان دستگیر شده شدند.

بتاریخ ۶ آپریل قوای حکومتی در جریان عملیات در منطقه دادل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ۵ تن از هموطنام ملکی را به شهادت رسانده و زیان هایی به خانه ها وارد کردند.

بتاریخ ۷ آپریل اشغالگران یک مجلس بزرگان قومی در منطقه پاخواب شانه مربوط پل علم مرکز ولایت لوگر را هدف حمله درون قرار دادند که در نتیجه ۷ تن از بزرگان قومی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۷ آپریل در حمله درون اشغالگران بر افراد ملکی در منطقه زمینداور مربوط ولسوالی کجکی ولایت هلمند ۳ تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۷ آپریل قوای مشترک بر قریه های سپرکی و شمل خیل مربوط ولسوالی باک ولایت خوست چاپه زدند که در نتیجه ۵۰ تن از باشندگان این دو قریه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۷ آپریل در بمباران اشغالگران بر منطقه جه خوجه مربوط ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس ۴ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۷ آپریل عساکر داخلی یک عالم دین بنام مولوی محمد نادر را در خانه اش در منطقه پای حصار ولسوالی تیوره ولایت غور به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ آپریل اشغالگران موتر ملکی را در منطقه علی اباد ولسوالی نوزاد ولایت هلمند توسط طیاره درون هدف حمله قرار دادند که در نتیجه منجر به شهادت ۴ تن از هموطنان ملکی گردید.

بتاریخ ۱۰ آپریل در حمله درون اشغالگران در منطقه مراباد مربوط ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۲ تن از باشندگان قریه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۱ آپریل عساکر قطعه صفر سه یک مدیر مکتب را در خانه اش در منطقه تلوکان مربوط ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به شهادت رسانده و ۵ تن از باشندگان ملکی را زندانی کردند.

بتاریخ ۱۱ آپریل در نتیجۀ فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقه نوغلیلی و مرکزی ولسوالی المار ولایت فاریاب اصابت کرد، ۳ کودک خردسال شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ آپریل در بمباران قوای مشترک بر منطقۀ دره صد مردی ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ۸ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان شهید شدند.

بتاریخ ۱۸ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی ۵ تن از باشندگان ملکی را در منطقه بلل خیل مربوط ولسوالی شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار به شهادت رساندند. علاوتا ۳ باب حویلی را تخریب کرده و تعداد زیادی از دوکان ها را نیز چور کردند.

بتاریخ ۲۰ آپریل اشغالگران در منطقه مورگی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۲ فرد ملکی را به شهادت رسانده و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۱ آپریل در بمباران اشغالگران بر منطقه چهارراهی تعمیرات مربوط ولسوالی مارجه ولایت هلمند ۳ کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۱ آپریل در حملۀ درون اشغالگران یک استاذ مدرسه دینی بنام مولوی عبدالجلیل همراه با دو شاگردش در منطقه دورجو، بین ولسوالی پشتکوه و مرکز ولایت فراه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۱ آپریل در حمله هوایی نیروهای اشغالگر بر قریه علیزوی ولسوالی شلگر ولایت غزنی، خانه یک فرد ملکی بنام فدامحمد تخریب گردید و نامبرده همراه با یکتن دیگر به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۱ آپریل قوای مشترک در جریان چاپه بر قریه مقرب مربوط ولسوالی گیلان ولایت غزنی ملا امام قریه را به شهادت رسانده و باشندگان قریه را زندانی کردند.

بتاریخ ۲۱ آپریل در چاپه مشترک اشغالگران وعساکر داخلی بر قریه مارزکو مربوط ولسوالی سروضه ولایت پکتیکا ۷ تن از هموطنان ملکی از سوی عساکر در این چاپه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۳ آپریل عساکر اشغالگر و داخلی در جریان چاپه بر منطقه حسن کچ در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ملا امام قریه همراه با یکتن دیگر را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۵ آپریل اشغالگران یک موتر ملکی را در منطقه چونی قلعه مربوط ولسوالی خاک سفید ولایت فراه هدف حمله قرار دادند که در این حمله ۳ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۶ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه ۷ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و زیان های مالی نیز به باشندگان منطقه وارد کردند. این رویداد در منطقه خلازی در نزدیکی مرکز ولایت پروان اتفاق افتاده است.

بتاریخ ۲۷ آپریل اشغالگران بر یک موتر شخصی در منطقه کمال خیل مربوط ولسوالی شلگر ولایت غزنی بمبار کردند که دو فرد ملکی بنام های رفیع الله و نجیب الله در آن به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۷ آپریل در جریان چاپه قوای مشترک بر قریه امروت مربوط ولسوالی ازری ولایت لوگر ۴ تن از باشندگان ملکی به شهادت رسیده و زیان های مالی نیز به مردم قریه وارد گردید.

بتاریخ ۲۷ آپریل عساکر ضربتی که حمایت خاص اشغالگران آمریکایی را با خود دارد، یک فرد ملکی بنام امیربادشاه را به مدت دو هفته زندانی کردند و پس از آن او را با چاقو و برچه شکنجه داده، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷آپریل نیروهای اشغالگر و عساکر حکومتی مشترکا بر خانه های باشندگان ملکی در منطقه نزدیک لمن بازار مربوط ولسوالی برمل ولایت پکتیکا چاپه زدند. در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر نمودند، ۱۰ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را دستگیر کرده، با خود بردند. که اسامی شهدا عبارت است از: ( محسود خان، مولوی شمال، عبدالولی، محمدرسول، نجیب خان، محمد علی، جلندر، شیربادخان، روزی خان و نورمحمد).

بتاریخ ۲۷ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقه بازار عبدالودود مربوط ولسوالی بکوای ولایت فراه چاپه زدند، تعداد از دوکان ها را غارت کرده و و بسیاری از دوکان ها و موترهای شخصی ملکی را حریق کردند.

لیست اولیه زیان های وارده به هموطنان ملکی در بازار مذکور به شرح ذیل است:

محمد رحیم، یک موتر لوکسل (۴۵۰۰۰۰) افغانی. محمد صابر یک دوکان (۲۰۰۰۰۰) افغانی. امین الله یک دوکان (۵۰۰۰۰۰) افغانی، حبیب الرحمن یک موتر بزرگ تریبو (۴۰۰۰۰۰۰) افغانی. عبدالحلیم یک تریشل (۲۱۲۰۰۰) افغانی. عبدالرشید یک موترکاماز بزرگ (۱۵۰۰۰۰۰) افغانی. خدایداد یک موتر خاور (۴۰۰۰۰۰) افغانی. شیراغا یک کاماز بار (۲۰۰۰۰۰۰) افغانی. نوراحمد یک دوکان (۱۰۶۰۰۰) افغانی. عصمت الله یک موتر و یک دوکان (۵۳۰۰۰۰) افغانی. معصتم یک دوکان (۲۰۰۰۰۰) افغانی. اخندزاده یک دوکان (۲۶۰۰۰۰) افغانی. عصمت الله یک دوکان (۱۰۰۰۰۰) افغانی. عبدالباری یک دوکان (۲۰۰۰۰) افغانی. حاجی عبیدالله یک دوکان (۶۰۰۰۰۰) افغانی. عبدالرحمن یک دوکان (۵۳۰۰۰۰) افغانی. قاری صاحب یک دوکان (۱۰۰۰۰) افغانی و اسدالله یک دوکان (۷۹۵۰۰۰) افغانی.

بتاریخ ۲۸ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه برگ مربوط ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، ۵ کودک و یک مرد را با سگ هایشان دندان گرفته (گاز گرفتند) و زخمی کردند و ۳ تن دیگر از باشندگان قریه را با خود بردند.

بتاریخ ۲۸ آپریل پس از درگیری طالبان با قوای حکومتی در نزدیکی مرکز ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس ، قوای هوایی حکومتی ساحات مسکونی را بمبارد کردند که در نتیجه منجر به شهادت ۵ تن از هموطنان ملکی منطقه گردید.

بتاریخ ۲۸ آپریل عساکر داخلی در ولسوالی خواجه موسی ولایت فاریاب یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و یکتن دیگر را زخمی کردند. و همچنین در منطقه مذکور دارالحفاظ حضرت عبدالله ابن عمر (رضی الله تعالی عنه) را بمباران و تخریب کردند که در نتیجه تأسیسات مدرسه، کتب و دیگر لوازم از بین رفت.

بتاریخ ۲۹ آپریل در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی در نزدیکی ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان یک کودک شهیدو یک زن زخمی گردید.

بتاریخ ۲۹ آپریل اشغالگران و عساکر حکومتی در هنگام چاپه بر منطقه زاوی مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۷ تن از باشندگان ملکی بنام های یارگل، قادر، سیف الله، حنیف الله، صبور، شکور و غفور را به شهادت رساندند و ۲ زن را نیز زخمی کردند.

بتاریخ ۳۰ آپریل قوای مشترک بر بازار راحت خیل در ولسوالی زنخان ولایت غزنی چاپه زدند، دروازه های ۲۳۰ دوکان را شکستانده، اموال قیمتی و پول نقد را چور کرده و به مردم منطقه میلیون ها افغانی زیان رساندند.

مأخذها: {رادیوی بی بی سی، آزادی=آژانس اسلامی افغانی، پژواک= ویب سایت های خبریال، لروبر=نن تکی آسیا و بینوا}

Related posts