یکشنبه ، 25 آگوست ، 2019

دوام مردم کشی

دوام مردم کشی

پری روز اشغالگران و رژیم کابل مناطق مردم نشین ولسوالی های بکوای ولایت فراه و دلارام ولایت نیمروز را آماج بمباران های وحشیانه قرار دادند. خانه های زیادی مردم ملکی درین بمباران ها ویران و ده ها تن افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

در خبر تازه آمده است که در بمباران های دشمن در مناطق اشکین، چربک، پنجشنبه بازار، پلوشه و سپین کاریز ولسوالی بکوا و مناطق شاگی، گردی چمن و دوراهی ولسوالی دلارام تا اکنون اجساد ۵۱ نفر شهدا و ۲۶ نفر زخمی ها که همه مردم ملکی هستند از مخروبه ها بیرون کشیده شده اند.

نجات و بازیابی اجساد شهدا و زخمی ها هنوز هم از سوی مردم محل جریان دارد. امکان دارد که آمار تلفات ملکی ازین هم بیشتر شود. زنان، کودکان، جوانان و موسفیدان نیز شامل قربانیان هستند.

اشغالگران دموکرات و نیروهای مزدور یکبار دیگر به کشتار افغان ها و ویرانی خانه های شان کمر بسته اند، هر روز ده ها تن زنان و کودکان در اثر بمباران ها و چاپه های نیروهای مشترک دموکراسی شهید و زخمی می شوند و خانه ها، دکان ها و بنیادهای عام المنفعه به گونه سستماتیک از بین برده می شود.

نهادهای حقوق بشر و رسانه ها، دیگر باید سکوت خود را در برابر جنایات اشغالگران و رژیم مزدور خاتمه بخشند و مسئولیت شان را ایفا بکنند. خاموشی و غفلت سازمان های حقوق بشر و رسانه های آزاد اگر از یکسو حیثیت خود آن ها را متضرر می سازد، از سوی دیگر جنایت کاران را جرات بیش تر می بخشد. زیرا آن ها مطمئن می شوند که کسی جرائم آن ها را بررسی نمی کند، پس هر آنچه بخواهند بدون ترس محاکمه و مجازات آزادانه انجام می دهند.

امارت اسلامی هر گونه خشونت، وحشت و جنایت در برابر مردم ملکی را تقبیح می کند و از همه راه های ممکن می کوشد از وحشت جاری در برابر مردم مظلوم خود جلوگیری بکند، صلح را به ارمغان بیاورد، امنیت تامین شود، حقوق تمام اقوام و اقشار کشور عزیز مصئون گردد و تمام مردم در فضای زیبای نظام اسلامی زندگی خوشحال داشته باشند.

اشغالگران دموکراتیک و عساکر داخلی باید درک بکنند که از انتقام مردم افغانستان نجات نمی یابند، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی برای دفاع از مردم خود و پاسداری از ارزش ها و منافع دینی و ملی شان متعهد هستند. مجاهدین در گذشته نیز انتقام مردم خود را از دشمن اشغالگر و اجیر گرفته اند و در آینده باز هم قاتلان ملت را به جزای اعمال شان می رسانند.

Related posts