تازه ترین ها

راپور ویدیویی رهایی یک تعداد عساکر دشمن بمناسبت ماه مبارک رمضان در قندوز

راپور ویدیویی رهایی یک تعداد عساکر دشمن بمناسبت ماه مبارک رمضان در قندوز

چندی قبل مجاهدین عملیاتی در مناطق قرغان تیپه، الف بیردی و چهل کپوی ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز انجام دادند و در جریان آن تعدادی از عساکر دشمن در جنگ رو در رو دستگیر شدند.

از جملۀ عساکر دستگیر شده، ۱۳ تن آنان براساس فرمان امیر المؤمنین حفظه الله بمناسبت ماه مبارک رمضان همراه با یک جوره لباس و کمک نقدی به اقربایشان سپرده شده و به خانه هایشان فرستاده شدند.

همکار استودیوی الاماره با عساکر آزاد شده مصاحبه یی انجام داده است که با استفاده از لینک های آتی می توانید این راپور ویدیویی را داونلود وتماشا کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل

Related posts