تازه ترین ها

کشت و تولید مواد مخدر ربطی به امارت اسلامی ندارد

کشت و تولید مواد مخدر ربطی به امارت اسلامی ندارد

پس ازینکه سه روز پیش امریکایی های اشغالگر مردم ملکی را در ولسوالی بکوای ولایت فراه آماج بمباردمان وحشیانه قرار دادند و در نتیجه بیش از صد نفر ملکی شهید و زخمی شدند و خانه های زیادی ویران شد، شماری از رسانه ها از زبان دشمن آوازه ای را به راه انداخته اند گویا درین جا کارخانه های مواد مخدر مجاهدین امارت اسلامی وجود داشت و شهدا نیز مجاهدین هستند.
ما این راپورها را به شدت رد می کنیم. هیچ مجاهد امارت اسلامی در کار و تجارت مواد مخدر دست ندارد، بناءً این موضوع هیچ ربطی به امارت اسلامی ندارد. تمام قربانیان ولایت فراه دهقان ها و مردم ملکی هستند.
رسانه ها، نهادهای آزاد بشری و ادارات حقوقی می توانند به منطقه بروند و وضعیت را از نزدیک بررسی نمایند.
در واقعه فراه، یک نفری هم شهید نشده است که مربوط به امارت اسلامی باشد.

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی
۳/۹/۱۴۴۰هـ ق
۱۸/۲/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۵/۸م

Related posts