تازه ترین ها

حمله کابل حمله آخر نیست….!!

حمله کابل حمله آخر نیست….!!

روز گذشته، جوان های قطعه فدایی امارت اسلامی توانستند خود را به همکاری مجاهدین نفوذی توسط یک تکتیک کامیاب به یک مرکز امریکایی به نام «کاونتر پارت» در یک منطقه کاملا قلعه بند شهرنو، کابل برسانند و انتقام هزاران هموطنان بی گناه و دفاع خود را که بدست امریکایی های اشغالگر و مزدوران آن ها هر شب و روز در داخل خانه های شان به شکل وحشیانه به شهادت می رسند و یا هم تعذیب می شوند، از دشمن بگیرند.

در این حمله، ده ها تن اتباع خارجی و غلامان داخلی شان زندگی شان را از دست دادند، اگرچه دشمن واقعیت ها را از رسانه ها پنهان کرد و به خبرنگاران اجازه نداد که به آن ساحه نزدیک شوند.

اما افغان ها اکنون تمام اینگونه ماجراها را به خوبی درک می کنند. چنانکه مجاهدین در خبرنامه رسمی شان ذکر کرده اند واقعیت است که دشمن در حمله دیروزی به شدت متضرر شده است. حال اینست که هیچ فرد ملکی زیان ندیده است، زیرا اینگونه مراکز بر روی مردم عامه بسته شده است.

شما خواهید دید که خارجی ها همانند سابق هویت کشته شدگان شان را یکی پس از دیگر افشا می سازند.

به هر کیف، پیام این حمله کامیاب تکتیکی اینست که دشمن باید این واقعیت را درک بکند که از راه زور، وحشت، بمباردمان و کشتار مردمی نمی تواند که پیروز شود.

اکنون چنانکه برای مردم ظاهر است عملیات های دشمن تنها عبارت از بمباران ها است، صرف نظر ازینکه هدف مردم باشد یا مجاهدین، فرقی برای دشمن ندارد. زیرا اشغالگران و مزدوران شان خوب درک کرده اند که در جغرافیای افغانستان یک فرد ملکی هم آن ها را دوست ندارد.

اینکه تمام مردم کشور در جهاد مسلحانه با مجاهدین عملا شریک هستند یا نه، این موضوع دیگری است. اما به هر کیف، مخالف اشغالگران و اجیران شان هستند. بناءً آن ها بدون کدام تمییز، یکسره بمباران می کنند و یا در نیمه های شب داخل خانه های مردم می شوند. خانه های خامه و گِلی را ویران می سازند، مال و متاع مردم را به غارت می برند و از مرگ و شکنجه زنان، کودکان، جوانان و موسفیدان دریغ نمی کنند.

حقیقت اینست که عقب اینگونه جنایات وحشیانه و ظالمانه، اعم ازینکه مرتکبانِ آن اشغالگران باشند و یا مزدوران داخلی، شبکه های همچون کاونتر پارت نقش مرکزی و کلیدی دارند.

از همین است که مراکز خطرناک اشغالگران همچون کاونتر پارت و مراکز دشمن مزدور همچون قومندانی امنیه بغلان یکی پس از دیگر هدف قرار می گیرند. تا انتقام و بدل قتل عام مردم ملکی از دشمن گرفته شود و این حملات اخیر نیست. در آیندهء نزدیک ازین هم حملات بزرگ تر انجام می یابد. ان شاء الله.

هوشیاری جنرالان امریکایی این خواهد بود که دیگر از شکنجه مردم افغانستان دست بگیرند، با درک حقائق زمینی تصمیم بگیرند که با ظلم و وحشت چیزی بدست آورده نمی توانند، جز اینکه چهره امریکایی خود را برای نسل های آینده و تاریخ بشری دیگر هم بد رنگ جلوه بدهند. لازم است که دیگر برای اخراج نیروهای خود از کشور ما تصمیم بگیرد، این اشغالِ بی فایده و جنایات بشری را نقطه پایان بگذارند. این کار نه تنها در خیر مردم افغانستان بلکه در خیر خود امریکا نیز است.

Related posts