تازه ترین ها

دور ششم مذاکرات امارت اسلامی با امریکای ها به پایان رسید

دور ششم مذاکرات امارت اسلامی با امریکای ها به پایان رسید

عصر امروز در دوحه مرکز کشور قطر دور ششم مذاکرات بین تیم مذاکراتی امریکایی و نمایندگان امارت اسلامی به پایان رسید.
در این دور مذاکرات بر مسوده که در دوره های قبلی ترتیب یافته بود بحث ها انجام شد، در بعض موارد پيشرفت صورت گرفت و بخش های دیگر هنوز باقی مانده است.
در دوربعدی مذاکرات بر موارد باقی مانده بحث های لازم انجام خواهد شد.
دور ششم مذاکرات در مجموع مثبت بود و هردو جانب نظریات یک دیگر را با حوصله مندی استماع نمودند.
اکنون هردو جهت تا دور بعدی مذاکرات، بر موضوعات و پيشرفت های مربوط غور و مشوره نموده و بخاطر دور بعدی آمدگی خواهد گرفتند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۴/۹/۱۴۴۰هـ ق
۱۹/۲/۱۳۹۸هـ ش ـــ ۲۰۱۹/۵/۹م

Related posts