تازه ترین ها

شهید حافظ قربانی ؛ مجاهدی که حور را با چشمان خود دید !

شهید حافظ قربانی ؛ مجاهدی که حور را با چشمان خود دید !

صارم محمود

دوستان زیادی زخمی می‌شوند و دوستان دیگری ‌هم جام شیرین شهادت را می‌ نوشند، خیلی لحظات نفس‌گیر و فضای پرخفقانی بر مجاهدین طاری می ‌شود؛ از یک طرف دشمنِ از سر تاپا مجهز با اسلحه‌ پیشرفته و از طرف دیگر هواپیماهای بی‌پیلوت بالای سر مجاهدین مثل کرگس‌ های گرسنه‌ حلقه می ‌زنند، در این لحظات نفس‌گیر وحساس و در میان توده‌ی از زخمی و شهید، عزم حافظ قربانی سست نمی‌شود و از شهادت دوستان و پرپر شدن همراهان وهمسنگرانش نه هراسیده و سراسیمه نمی‌شود، بلکه در عزم و ایمان او فزوده شده و با تمام دلیری و حماسه به دوستش خطاب می‌کند : بالای بام برویم تا دشمن گمان نکند مجاهدین ترسیده ‌اند، حافظ قربانی بالای بام میرود و با تمام دلیری می‌ رزمد تا اینکه شکار بمب ‌های هواپیمای بی ‌پیلوت می شود و جام شیرین شهادتت را نوش می‌کند.

نکته قابل ذکر در این داستان اینست که اکثر دوستانی که در این حمله بزدلانه‌ هوائی دشمن به شهادتت می ‌رسند، طلبه و حافظ قرآن هستند و نکته شگفت‌آور تری که بنده را وادار به نوشتن آن کرد، کرامتی است که از امیر شان حافظ محمد نبی قربانی ظاهر میشود؛ این مجاهد نستوه قبل از نوش کردن جام شهادت با صدای بلندی در مخابره فریاد می ‌زند حوران آمدند! حوران آمدند! بخدا من آنها را می ‌بینم. آنها بالای سر من هستند، تا اینکه این صدای شگفت زده و آمیخته با لهجه‌ی که از خرسندی و حس رستگاری حافظ قربانی خبر می ‌دهد با شهادت او خاموش می‌ شود و صدای او توسط مجاهدی ضبط شده و در دسترس تمام مجاهدین قرار می‌گیرد.

قلب‌ های زیادی با شنیدن این کلمات – حوران آمدند! بخدا من آنها را می‌بینم! آنها بالای سر من هستند! – می‌لرزد و چشم‌های زیادی می‌گرید وزبان‌ های زیادی اعتراف به حقانیت جهاد می‌کند، واین فایل صوتیِ چند ثانیه‌ی تا حال دست به دست می‌ شود وصدای پر هیجان وشگفت زدهء حافظ قربانی، پیوسته در میان قلب‌ها، عقل‌ ها وعاطفه رخنه کرده وآتشی از شوق و هیجان را در آنها می ‌افروزد.

مدرسهِ جهاد، پیوسته معجزات خودش را نشان می‌دهد، دیدن حوران، اطلاع یافتن از میعاد شهادت، به زبان آوردن شهادتین هنگام شهادت، با لبان پر خنده از دنیا رفتن، سالم ماندن بدن بعد از چندین مدت پس از شهادت، عطر آگین شدن بدن شهید، تمام این ‌ها مواردی هستند که بعضی‌ ها را با چشم سر دیده وموارد دیگر را از دوستان معتمد وموثق شنیده ‌ایم.

دکتور عبدالله عزام – رحمه الله – کتابی در مورد معجزات و نشانه‌های جهاد مردم افغانستان نوشته و او را عنوان کرده «آیات الرحمن في جهاد الأفغان» نشانه ‌ها وعلائم زیادی را با چشمان خودش مشاهد کرده و در این کتاب گنجانیده است که خود شاهد ودلیل بر حقانیت جهاد مردم غیور افغان است.

ولی بعضی‌ ها شاید لب به اعتراض بگشایند و بگویند آنها که مجاهدین زمان روس بوده‌اند؟ باید گفت اگر آن اشغالگران روسی بودند؛ این اشغالگران هم آمریکایی هستند.

اگر پدران ما در مقابل آن اشغالگران رزمیدند وحماسه‌آفرینان معرکه ‌ها شدند و تاریخ سلف را در زمان خلف زنده کردند، ما فرزندانشان هم بر خط و مشی آنها رفته‌ایم!

و باید گفت صدها نمونه از معجزات جهاد معاصر ما است که اگر قلم برداشته شود وثبت و ضبط شوند مطمئنم کتاب‌ ها قطور و پر حجم‌تری از کتاب‌های نگاشته شده در زمان روس بجا خواهد ماند!

آیا حافظ قربانی وصدها تن طلبه پاک وحافظِ نوجوان که در سن‌ گل‌ها پا به میدان جهاد گذاشته ‌اند و با پر پرشدن شان زمین را عطر آگین و قلب ‌ها را متحول نموده‌ اند ،آیا آنها هم مجاهدین زمان روس بوده ‌اند؟ آیا حافظ قربانی، شهید اویس( بنیامین) وصدها نمونه‌ی دیگر، از مجاهدینی که در سنگرهای داغ ولایت فراه، هلمند، قندوز وکابل در مقابل آمریکایی ‌ها خون خوار رزمیده‌اند آیا آنها هم از زمان روس هستند؟

بشنوند صدای حافظ قربانی را کسانی که تا حال دنبال دلیل هستند و با صدها دلیل قناعت حاصل نکرده و شرح صدر نمی ‌شوند!

ببینند مردانی را از قرن‌ اول؛ از فرزندان صحابه، که تا حال در قرن بیست یکم اعلان وجود می‌کنند وبا خون پاک خود حقانیت جهاد ومجاهدین را حکِ بر دل‌ها می نمایند!

ای کسانی که تا حال در حسرت دیدن آنچه که در کتاب‌ ها خوانده‌اید واز علما شنیده ‌اید هستید بیائید و این واقعیت ‌ها را در میادین کارزار افغانستان مشاهده نمائید!

Related posts