تازه ترین ها

غور : جزئیات کامل فتح ولسوالی چهارسده

غور : جزئیات کامل فتح ولسوالی چهارسده

تعمیر مرکز ولسوالی چهارسدۀ ولایت غور، تعمیر قومندانی این ولسوالی بهمراه قرارگاه اردوی اجیر، تعمیر امنیت ملی، و قرارگاه پولیس نظم عامه و ملیشه های اربکی که از ۶ ماه به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشتند، دیشب با فرار دشمن بطور کامل فتح گردیده اند.

در جریان این محاصره، نیروهای دشمن مورد حملات متعدد محاهدین قرار گرفتند که در طی آن ده ها تن از اجیران کشته، زخمی و اسیر گردیدند .

در جریان فتح این ولسوالی، از دشمن دو عراده تانک و۵ عراده موتر رینجر بطور کامل حریق گردیده است و تعداد سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است و اکنون مرکز ولسوالی در کنترل کامل مجاهدین قرار دارد .

همچنین یک قومندان ( صطفی ) بهمراه افراد تحت امرش و با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 قومندان مصطفی ولد عبدالرحمن، نور احمد ولد انبیاء،  عبدالخالق ولد عبدالکریم، عبداللہ ولد محمود، عبدالحکیم ولد عیسی، ابراهیم ولد قاسم ، نور احمد ولد خال محمد، محمد ولد نبی، میر احمد ولد انبیا و محی الدین ولد عبدالاحد

۲۰۱۹/۵/۱۳

Related posts