تازه ترین ها

عساکرمشترک دشمن درمیدان وردگ، ۷ تن ازحافظان قرآنکریم را با ۲ خادم دریک مدرسه شهید کردند

عساکرمشترک دشمن درمیدان وردگ، ۷ تن ازحافظان قرآنکریم را با ۲ خادم  دریک مدرسه شهید کردند

بر اساس خبر، عساکروحشی امریکایی  با  قاتلان اجرتی داخلی ، بریک مدرسه دینی وقریه های مردم در ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردگ وحشیانه چاپه انداختند.

این وحشت حوالی دیشب بالای قریه های ( موکه، کونج، دادوخیل، احمد خیل، سپین دیوال، قولزنگی وکودی آن ولسوالی)  انجام یافت که درجریان آن دروازه های مردم را شکستند، دوکان ها را چپاول کردند ودارایی های مردم را به تاراج بردند وموتر سایکل های آنان را تخریب نمودند.

و۷ تن از حافظان قرآنکریم را در یک مدرسه دینی  با ۲ تن از خادمان آن  مدرسه، بی رحمانه شهید نمودند.

همچنان یک تن دیوانه قریه را با یک تن از باشنده گان محل بازداشت کرده باخود بردند.

اما دشمن ادعا نموده که گویا ۹ تن ازمجاهدین را در این مدرسه شهید کردند که این ادعای شان عاری از حقیقت میباشد ولله الحمد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است ودراین رویداد همه مردم محل وملکی ها آسیب دیده اند وشاگردان مدرسه بودند.

وادعای بخش شده توسط رسانه ها را قاطعانه رد مینمایم.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۹/۹/۱۴۴۰هـ ق

۲۴/۲/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۵/۱۴م

Related posts