تازه ترین ها

میدان وردگ: ۲ پوسته در سیداباد فتح، ۱۲ عسکر کشته، ۲ تانگ تخریب وسلاح وتجهیزات آنان بدست آمد

میدان وردگ: ۲ پوسته در سیداباد فتح، ۱۲ عسکر کشته، ۲ تانگ تخریب وسلاح وتجهیزات آنان بدست آمد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر پوسته های دشمن درمنطقه دوراهی شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بجه دیشب صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت  که درنتیجه آن، دو پوسته دشمن بنام پوسته های  دره سر ولور کاملا فتح گردید و۱۲ عسکر مزدور دران کشته شدند وشمار زیاد دیگر درحالت زخمی به فرار موفق شدند.

همچنان دریک پوسته دیگر به دشمن نیز تلفات سنگین وارد گردید وپوسته کاملا تخلیه گردید.

همچنان به عساکر کمکی دشمن که روانه این منطقه بودند، نیز  حمله وانفجار صورت گرفت ویک تانگ دشمن با ماین تصادم نموده تخریب گردید ویک تانگ دیگر دشمن مورد اصابت قرارگرفت وتخریب گشت.

خبرمیگوید که در پوسته ها ۵ میل شل دز( بیست فیره) ۳ میل ماشیندار پیکا،یک میل درازکوف ویک قبضه راکت ومقادیر زیاد مهمات دیگر بدست مجاهدین افتیده است.

Related posts