تازه ترین ها

ننگرهار: ۲ عسکر در سرخرود به مجاهدین تسلیم شدند

براساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور درمنطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکرمتذکره تاج محمد فرزند شاه ولی وداود فرزند جلات که درولایت هلمند عسکر بودند، دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  ودیروز به مجاهدین تسلیم شدند.

Related posts