تازه ترین ها

غزنی: یک مجاهد نفوذی در مقر، یک تانگ ومقادیر زیاد تجهیزات نظامی را به مجاهدین آورد

براساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی در ولسوالی مقر ولایت غزنی یک تانگ ومقادیرزیاد سلاح ومهمات را به مجاهدین امارت اسلامی آورد.

این مجاهد تانگ ویک میل پیکا، یک قبضه راکت، ۳ میل کلاشینکوف، یک میل تفنچه، ۶ بکسه شریط، یک صندق مرمی راکت، یک مخابره قومندان امنیه (عبدالروف) را به مجاهدین رسانده تسلیم داد.

Related posts