تازه ترین ها

پروان: یک تانگ در سیاه گرد تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، شاهراه عمومی کابل ـ بامیان را درساحه گاوندی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان را بروی دشمن مسدود ساخته بودند.

این شاهراه ازساعت ۹ تا ۱۲ ظهر مسدود بود.

همچنان درمنطقه سموچ ها یک تانگ دشمن شکار ماین گردید که دراثران تانگ تخریب وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

Related posts