یکشنبه ، 25 آگوست ، 2019

رمضان و فتوحات تازه

رمضان و فتوحات تازه

رمضان المبارک، ماهی است که عبادت فرضی در این ماه هفتاد چند و عبادت نفلی برابر عبادت فرضی ثواب دارد. مجاهدین قهرمان امارت اسلامی جهاد و مبارزه خود را که فرض عین است درین ماه نیز ادامه داده اند. با گرسنگی و تشنگی روزه، از سنگرهای دفاع از دین و میهن محافظت کرده اند و عملیات الفتح را در برابر اشغالگران و نیروهای مدافع آنان داغ نگه داشته اند.

مجاهدین بسیار خوشبخت هستند که با روزه فرضی، تکالیف جهاد را نیز متحمل می شوند و با اوج وحشت و جنایات دشمن، مسئولیت جهادی شان را ایفا می کنند و پاسداری از جان، مال و آبروی ملت مظلوم خود را بر جان های خود اولویت می دهند.

مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در ماه مبارک رمضان، بر علاوه از فتح مناطق وسیع در سراسر کشور، سه ولسوالی را نیز به گونه کامل در کنترول خود درآورده اند. مردم را از ظلم اشغالگران و رژیم کابل نجات دادند و امنیت واقعی را تامین کردند.

خبر تازه اینست که نیروهای فاتح امارت اسلامی ولسوالی سیوری ولایت زابل را فتح نموده اند، دشمن را دچار تلفات سنگین جانی و مالی ساخته اند و در جریان این پیروزی، وسایل و وسایط مختلف النوع را بدست آورده اند.

خبر دیگر اینست که در ولسوالی شملزوی ولایت مذکور نیز دشمن با تلفات هنگفت جانی رو برو شده است، پوسته های زیادی فتح و غنائم زیادی بدست مجاهدین قرار گرفته است.

همچنان در یک خبر دیگر آمده است که : «قوای بزرگ دشمن که به سفارش ویژه جنرال میلر و اسدالله خالد برای بازگشایی راه غزنی – پکتیکا به منطقه روان شده بود، از شش روز به اینسو در بین مرکز غزنی و ولسوالی ده یک ولایت مذکور در محاصره مجاهدین امارت اسلامی قرار داشت و در جریان شش روز هیچگونه پیش رفتی نداشت بلکه جا بجا ایستاده بود.

اما ناوقت دیروز و شب گذشته تلاش به عقب نشینی کرد، اما با ضربات کاری مجاهدین رو برو شد و در جریان درگیری ۱۰ تن عسکر کشته شدند که اجساد بعضی شان در منطقه  باقی مانده است، ۱۶ عسکر دیگر زخمی شده اند، ۴ تانک هاموی شان بر اثر حملات راکتی و انفجارات از بین رفته است و متباقی عساکر با ترس و سراسیمگی به مرکز غزنی فرار کردند».

دشمن مشترک از چند ماه به اینسو به وحشت و جنایات سنگین در برابر افغان های مظلوم کمر بسته است. هر روز تعداد زیادی مردم بی گناه کشور به شول زنان و کودکان در بخش های مختلف کشور بر اثر بمباردمان ها و چاپه های نیروهای مشترک شهید و زخمی می شوند و دشمن مشترک از روی یک برنامه منظم، خانه ها، دکان ها، شفاخانه ها، مدرسه ها و دیگر تاسیسات عام المنفعه را از بین می برد.

امارت اسلامی این وحشت های دشمن را تقبیح نموده و به مردم خود وعده سپرده است که انتقام شان را از دشمن می گیرند. درین سلسله، حملات کاری مجاهدین در بغلان و کابل که دشمن را با خسارات شدید مواجه ساخت، قابل یادآوری است.

حملات مجاهدین قهرمان در ماه مبارک رمضان به شکل قوی تر دوام دارد، مجاهدین انتقام مردم مظلوم خود را از دشمن می گیرند و عملیات شان برای نجات جان، مال و آبروی مردم به گونه مؤثر به پیش می رود.

Related posts