یکشنبه ، 25 آگوست ، 2019

زابل : ۳ تن رهزن در شاه جوی زنده دستگیر شدند

زابل : ۳ تن رهزن در شاه جوی زنده دستگیر شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است پری شب در مربوطات ولسوالی شاه جوی، ۳ تن دزد، از نمازگزاران پس از آن که از نماز تراویح در مسجد قریه کجیرخیل فارغ شده و در حال خارج شدن بودند، پول های نقد، موبایل ها، ساعت ها و دیگر وسایل قمیتی را شان را به زور گرفته بودند و پس از آن از موتران شاهراه کابل قندهار نیز اخاذی کرده بودند .

رهزن های مذکور، پس از تعقیب و تحقیقات از سوی مجاهدین دستگیر شدندو هر ۳ تن ( حبیب الله، محمدعبدالله و شیرگل ) با دیدن شواهد و به جرم حود اعتراف نمودند .

قضیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۱۹/۵/۱۹

Related posts