یکشنبه ، 25 آگوست ، 2019

راپور ویدیویی استودیوی الاماره تحت نام (ملت جهاد پرور) نشر شد

راپور ویدیویی استودیوی الاماره تحت نام (ملت جهاد پرور) نشر شد

استودیوی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی تازه یی تحت عنوان (ملت جهاد پرور) نشر کرد.

این (۴۱۵) راپور ویدیویی استودیوی الاماره است که به فعالیت های گوناگون مجاهدین در ولایت لوگر اختصاص یافته است.

راپور ویدیویی مذکور به مدت ده (۱۰) است. برای داونلود و تماشای راپور در کیفیت های مختلف بر یکی از لینک های آتی کلیک کنید:

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط کیفیت موبایل

Related posts