پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

مفکرِ معتاد به افغان کشی

مفکرِ معتاد به افغان کشی

اشرف غنی به قتل عام افغان ها کمر بسته است. عملیات های مردم کشی و ویرانی خانه ها از سوی اشغالگران و نظامیان مفکر (؟) به شدت دوام دارد. خانه های مردم بی دفاع آماج بمباردمان و چاپه ها قرار می گیرد و بدبختانه، هموطنان مظلوم ما که نه مسلح می باشند و نه هم مرتکب کدام جرم، در داخل خانه های شان بسیار به وحشت به شهادت رسانده می شوند و سپس مهر تروریستی بر آن ها زده می شود.

این هم مشت نمونه خروار چندی از واقعات اخیر تلفات ملکی که از سوی اشغالگران و نیروهای مفکر (؟) رخ داده است و بیشتر قربانیان آن زنان و کودکان اند :

شب سه شنبه، دشمن مشترک در منطقه میامی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا چاپه زدند، دروازه های خانه ها را شکستند، دارایی مردم را چور کردند، ۲ خانه را در بمباردمان کاملا از بین بردند، سپس مردم زیادی را از خانه های شان بیرون کشیدند و با فیرهای مرمی شهید کردند. در این چاپه و بمباردمان ۴ زن، ۷ کودک و ۷ مرد شهید شده اند.

اشغالگران در منطقه دشت قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند مردم ملکی را که در حال افطار بودند بمباران کردند و ۳ نفر ملکی را به شهادت رساندند.

دشمن مشترک بر قریه های گلاب خیل و سپین ورسک منطقهء تنگی گلاب ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک چاپه زدند، دو طفل (فیصل و همایون) را شهید و دو مسجد را در سپین ورسک و کوت کلی کاملا ویران کردند و ۳ نفر محلی را با خود بردند.

نظامیان مفکر با فیر های هاوان یک زن و ۳ مرد را در منطقه قوزبای قلعه ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

دشمن مشترک در اثنای چاپه در منطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا ۵ نفر ملکی را شهید و دارایی مردم را چور کردند.

همچنان اشغالگران و مزدوران شان ۸ نفر ملکی را در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار شهید کردند.

با تاسف زیاد، رسانه ها و گروه های حقوق بشر که لاف از آزادی و بشریت می زنند، بر این کشتار افغان ها خاموش هستند. ایشان با این سکوت خود نسبت به دیگران خود را بیشتر متضرر می سازند، با مسئولیت خود خیانت می کنند و بر حیثیت نسبی شان صدمه وارد می کنند.

با کشتار مردم و ویرانی خانه ها نه مفکر و نه هم اشغالگران به اهداف شوم شان رسیده می توانند. دشمن اگر چه تشنه خون مردم است و به قتل زنان و کودکان اعتیاد پیدا کرده است، اما نه تنها انتقام این جنایت ها و وحشت ها از دشمن گرفته می شود، بلکه دشمن دیگر هم کوبیده می شود و قیام مردمی – جهادی قوی تر می گردد. ان شاء الله تعالی.

Related posts