پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

پکتیکایی ها و رمضان آغشته با خون  !

پکتیکایی ها و رمضان آغشته با خون  !

جیلانی خان // ترجمه: وحید روستایی

اشرف غنی، اسدالله خالد و حمدالله محب پس از بمبارد و چپاول مناطق پدری خود (لوگر، غزنی و ننگرهار)، اکنون توجه خود را به سوی “لوی پکتیا” عطف نموده اند. هر شب کماندوها، ضربتی ها و دیگر قاتلانِ مفکرِ بی رحم توسط طیارات به منطقه می آیند و در قریه های پکتیا و پکتیکا چاپه می زنند و مردم را در خانه های خود به شهادت می رسانند.

این چندمین روز است که از ولایت پکتیکا خبرهای قتل و وحشت به گوش می رسد. روز یکشنبه ظالمان در قریه “میامی وزیر” در منطقۀ “رخه” ولسوالی برمل چاپه زدند و به شمول ۳کودک و ۳ خانم ۱۸ نفر مردم بی گناه قریه را شهید ساختند. تا هنوز خون مردم “وزیر” ولسوالی برمل نخشکیده بود که عصر دوشنبه طیارۀ بی پیلوت امریکایی در منطقۀ “ماستوی” همین ولسوالی موتر نوع داتسن را که حامل بزرگان قومی بود و آنها به نیت حل یک قضیه راهی ولسوالی برمل بود هدف قرار داد، و درین حمله به شمول رانندۀ موتر چهار نفر از بزرگان قومی هر یک ملک کلام خان، ملک ماشوم، ملک ضمیرخان و شیرگل به شهادت رسیدند.

تا هنوز مردم وحشت زدۀ “زیروک” اجساد آغشته در خون بزرگان خود را دفن نکرده بودند که ددمنشان اشرف غنی مردم منطقۀ “پیرکوت” ولسوالی ارگون را روی گلیم غم نشاندند. شب بعدی عساکر کماندو در قریۀ “دینیانی” منطقۀ “پیرکوتی” ولسوالی اورگون حمله شبانه انجام دادند، نخست به بهانۀ تلاشی چندین خانه را تاراج کردند و متعاقبا چهار فرد قریه را هر یک حاجی اول گل، دو برادر زاده هایش به نام های ثمرگل و گلاب گل، و شیرین گل را نشانه گرفتند و به شهادت رسانیدند.

شب دوشنبه این وحشت در پکتیکا در حالی گذشت که در ولایت همجوار، پکتیا هم ضربتی های خوست در قریۀ “اوزگوری” ولسوالی جانی خیل چاپه زدند و دوازده نفر اهالی قریه را در خون آغشتند.

این وحشت و ددمنشی ها در حالی جریان دارد که مردم مومن و مسلمان ما ماه رحمت (رمضان) را تجلیل می کنند. مردم فقیر قریه با دهان روزه در هوای گرم کاروبار می کند و حینیکه بیگاه به خاطر استراحت به خانه بر میگردند تا چند لحظۀ بیارامد، جانوران وحشی اشرف غنی (کماندوها و ضربتی ها) به قریه ها می آیند و آن ها را در پیش چشمان اولادهای شان به شهادت می رسانند.

روزهای دشوار، سختی ها و امتحانات دائمی نیست. ملت ما وحشت، ددمنشی و قسی القلب های بدتر ازین ها را دیده اند. ولی این رمضان آغشته به خون، دهن آلوده به خون اشرف غنی، مظلومیت ملت و حادثات جانکاه روزمره در صفحات تاریخ و در حافظۀ جمعی ملت محفوظ خواهد ماند، که بعد ها اگر قاتل ملت (اشرف غنی) به مانند سلف خادی خود (داکتر نجیب) مرمی باران و به چوبۀ دار بلند گردد، هیچ کسی نه تنها برایش دل نسوزاند، بلکه برایش جزاء من جنس العمل خوانده شود.

Related posts