پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

نگاهی به زندگی شهید ملا قوت مشهور به احمد اکه – تقبله الله –

نگاهی به زندگی شهید ملا قوت مشهور به احمد اکه – تقبله الله –

محمد نسیم موافق فاریابی

شهید ملا قوت مشهور به احمد اکه فرزند خـواجم قل نواسه روزی قل در سال ۱۳۴۳ خورشیدی در قریه آق دره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در یک خانواده متدین و جهاد پرور به دنیا آمد.

شهید احمد اکه درس های ابتدایی خود را در مکتب متوسطه منطقه خود تا صنف شش خواند. سپس برای تحصیل علوم دینی به مناطق مختلف فاریاب زمین سفر نمود و مدت پنج سال در مراکز مختلف علمی آن ولایت به فراگیری علوم دینی پرداخت.

شهید احمد اکه بنا بر مشکلات اقتصادی نتوانست روند آموزشی اش را به پایان برساند. او به شغل دنیوی گرفتار شد و زندگی خود را به شکل ساده و عادی پیش می برد، اما پس از مدتی بنا بر عشق و علاقه خاصی که به جهاد و مقاومت داشت در برابر شوروی های اشغالگر، سینه خود را برای دفاع از دین و میهن سپر کرد.

پس از پایان دوره جهاد در برابر کمونیست ها، او به زندگی عادی خود برگشت. هرگاه تحریک اسلامی طالبان برای محو شر و فساد آغاز شد و کاروان طالبان به صفحات شمال کشور رسید، شهید ملا احمد اکه به صف طالبان پیوست و برای حاکمیت نظام مصفای اسلامی به مبارزه آغاز نمود.

شهید ملا احمد اکه لیاقت و شایسته گی های زیادی داشت. او با کاروان طالبان در صدها عملیات های نظامی در ساحات شمال و غرب کشور به ویژه در فاریاب شرکت نمود.

پس از تهاجم نظامی امریکا و عقب نشینی امارت اسلامی، شهید ملا احمد اکه چند مدت در زادگاه خود به زندگی عادی پرداخت. اما شخصیت و قلب آزادهء او هر لحظه برای مبارزه و مقاومت در برابر امریکای مستبد و جنایتکار می تپید.

شهید احمد اکه در سال ۱۳۸۹ خورشیدی دوباره رسما و عملا به صف مقاومت امارت اسلامی پیوست و به جهاد در برابر امریکا و متحدان و مزدوران آن آغاز نمود و تا آخرین لحظه زندگی با تمام نیرو و توانایی که داشت در صف جهادی امارت اسلامی خدمت نمود و دوشادوش مجاهدین امارت اسلامی ساحات زیادی از ولسوالی پشتونکوت و بقیهء ولسوالی های فاریاب را به نصرت پروردگار از وجود دشمن تصفیه نمود و بارها عملیات های تهاجمی دشمن را ناکام ساخت.

شهید ملا احمد اکه یکبار در منطقه ساچه به شدت زخمی شد، اما بجای عقب نشینی جنگ در برابر دشمن را ادامه داد.

داملا صاحب حزب الله مقاتل واقعات حیرت انگیز دیگری شــــــــــــــهید احمـــــــــــــد اکــه را حکایت می کند که در واقع جالب و شنیدنی است. زمانی که امریکایی های وحشی با تمام تجهیزات پیشرفته شان به منطقه آق دره هجوم می آورند، شهید احمد اکه و تعدادی از مجاهدین در آنجا مستقر بودند. هرگاه مجاهدین در محاصره دشمن قرار گرفتند شهــــید احمــــــــد اکه و داملا حزب الله مقاتل در یک سنگ قرار داشتند، دشمن به شش متری آن ها رسیده بودند، اما به گفتهء داملا صاحب حزب الله ؛ هیچ گونه ترس و هــــراس در وجود شــــــهید احمد اکه دیده نمی شد.

شهید ملا احمد اکه تا آخرین لحظات زندگی اش در تلاش نجات مسلمان ها از اسارت و بردگی اشغالگران بود و خدمات فراموش ناشدنی را در راستای جهاد و مقاومت انجام داد. مبارزات او باب خاصی را در تاریخ مبارزه و مقاومت کنونی افغان ها در برابر اشغالگران صلیبی ثبت نمود.

شهید ملا احمد اکه در دوره مقاومت در برابر امریکایی های اشغالگر و مزدوران شان، مدت دو سال به حیث مسئول جهادی ولسوالس پشتونکوت وظیفه انجام داد. سپس از سوی بزرگان امارت اسلامی به حیث مسئول کمیسیون نظامی ولایت فاریاب تعیین شد و تا مدت یک سال این وظیفه را  به نحو احسن به پیش برد. سپس مدت یکسال به حیث مسئول قطعه نظامی ولایت فاریاب ایفای وظیفه نمود. همچنان مدتی به حیث مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی پشتونکوت خدمت نمود. قابل ذکر است که او در مدت های که مسئولیت رسمی از سوی امارت اسلامی نداشت دلگی جهادی خود را سرپرستی می نمود.

شهید ملا احمد اکه مرد غیور، دلیر، صادق و صابر بود. به اخلاق ستوده و حمیده آراسته بود و جایگاه خاصی در قلب مردم و مجاهدین داشت. او دژ مستحکم در مقابل دشمنان دین و میهن بود و از عزت و شرافت ملت خود مردانه وار دفاع نمود.

این پیکر صداقت و شهامت بالاخره به تاریخ هژده عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی در چاپه نیروهای اشغالگر و مزدوران شان در منطقه یکه توت ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب با ۲۶ تن از مجاهدین خود یکجا به سن ۴۷ سالگی جام شهادت را نوش جان نمود.

در پایان، لازم می دانم که از جناب داملا حزب الله مقاتل، ذاکر اکه، ملا خال محمد، مفتی صاحب و خنجر اکه که در راستای تهیه جزئیات زندگی شهید داملا احمد اکه صادقانه و صمیمانه همکاری نمودند، قدردانی و سپاسگذاری بکنم.

Related posts