پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

ملت افغان نه صلح موقت، بلکه صلح پایدار می خواهد

ملت افغان نه صلح موقت، بلکه صلح پایدار می خواهد

تبصره هفته:

در این روزها یکبار دیگر آوازه ها و خواسته های آتش بس گرم شده است. در حالیکه اشغالگران و مزدوران داخلی به قتل عام ملت افغان ادامه می دهند، هر شب بطور اوسط بیشتر از ۳۰ تن از هموطنان بی دفاع در چاپه ها، بمباری ها و حملات درون به شهادت می رسند. اما مطبوعات مزدور بجای اینکه جریان قتل عام ها را پوشش خبری دهد، خواست آتش بس از امارت اسلامی در عید را سرخط نشرات خود نموده اند و تمام تمرکز نشراتی آنها بر همین نقاط است.

مبلغین نشراتی دشمن می گویند که آتس بس عید از این رو ضروری است که در آن زندگی افغان ها نجات داده می شود.برای اینها باید بگوئیم که هم اکنون عامل اصلی و عمدۀ تلفات مردم عام ملکی بمباری ها، عملیات های وحشیانه، حملات درون و فیر و انداخت های کورکورانۀ هاوان از پوسته ها و مراکز نظامی است. اگر شما واقعا در فکر تحفظ سر و مال افغان های عام باشید پس بر راهکار نظامی وحشیانه و ملت کُش خود بازنگری کنید. بر خانه های مردم چاپه نزنید. خانه های مردم، مساجد و بازارها را ویران نکنید. جوانان، موی سفیدان و کودکان را نکشید و دارایی شان را به غارت نبرید.

در حملات مجاهدین امارت اسلامی تنها منسوبین و افراد نظامی جانب مقابل کشته می شوند. اینکه شما با انجام وحشت جاری خود از مجاهدین خواهان آتش بس هستید، مشخص است که در فکر تحفظ زندگی و مال ملت نیستید، بلکه تنها زندگی عساکر و نظامیان خود را نجات می دهید، آنهائیکه حملات کوبندۀ مجاهدین در جریان عملیات الفتح راه را از پیش شان گم کرده است و هر روز بیشتر از دیروز مجاهدین مناطق را تصفیه می کنند و تلفات سنگین به آنها وارد می کنند.

موقف امارت اسلامی درمورد آتش بس و صلح بسیار واضح است، و آن اینکه خواست و ضرورت ملت ما کدام آتش بس و یا صلح کوتاه مدت، موقتی و نمایشی نیست. بلکه خواست ملت اینست که جنگ چهل ساله پایان پذیرد و ملت رنجشیدۀ ما از نعمت همیشگی استقرار و صلح پایدار برخوردار گردد. بزرگترین مانع در مقابل صلح پایدار اشغال خارجی است، بر این اساس امارت اسلامی خاتمۀ اشغال را بحیث یک ضرورت مبرم و حیاتی مطرح می کند و در هر اعلامیه، نشست و مذاکرات خود بر این خواست خود اصرار دارد.

علاوه بر این، اگر سخن از تجلیل و بزرگداشت روزهای مذهبی و جلوگیری از تلفات ملکی باشد، مجاهدین امارت اسلامی همیشه فعالیت های جهادی خود در روزهای مبارک عید را طوری عیار کرده اند که ملت بتواند با اطمینان کامل و تسکین قلبی این روزهای خوشی را تجلیل کند. در بخش جلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی نهایت تلاش خود را کرده است که در نتیجه، ارقام تلفات ملکی در جریان حملات مجاهدین به صفر تقرب یافته است و به شکل قابل توجه یی قلت یافته است.
ملت افغان باید مطمئن و باورمند باشد که امارت اسلامی افغانستان به امنیت، صلح و ثبات آنها بطور کامل متعهد است و تمام تلاشش اینست که در اینجا اشغال بیگانه و همۀ عوامل جنگ ختم شود. استقلال و تمامیت ارضی افغانستان عزیز اعاده گردیده و ملت ما در کشور خود با اختیار و استقلال خود از نعمت همیشگی و واقعی صلح برخوردار شود. ان شاء الله چنین روزی دور نیست و بسیار زود فرا خواهد رسید. و ماذالک علی الله بعزیز

Related posts