پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

اصدار دلنشین زندگان جاوید(۳) از سوی ادارهٔ نشراتی منبع الجهاد نشر شد

اصدار دلنشین زندگان جاوید(۳) از سوی ادارهٔ نشراتی منبع الجهاد نشر شد

زندگان جاوید (۳)
ادارهٔ نشراتی منبع الجهاد به بینندگان محترم خود اصدار دلنشینی از سلسلۀ(۳) زندگان جاوید تقدیم می کند.
سلسلۀ اصدارات زندگان جاوید به رشادت های قهرمانانی اختصاص یافته است که سنگرهای جهاد و قتال مفتخر به قربانی هایشان علیه کفر و نفاق است.
اصدار سوم زندگان جاوید یک اصدار زیبا از این سلسله است که در آن زندگی، شخصیت، مبارزات جهادی، رشادت ها و افتخارات “فاتح قندوز” شهید الحاج ملا عبدالسلام (بریالی) تقبله الله گردآوری شده است.
در این اصدار (۴۵) دقیقه یی که مملو از درس و آموزش است ،تاثرات همسنگران نزدیک دربارهٔ قهرمان یاد شده گنجانیده شده است. اصدار از شروع تا پایان با ترانه های زیبای جهادی همراه است.
از بارگاه الله متعال خواهانیم که اصدار را در پیشگاه عالی خود قبول کند و ذریعه خیر کثیر به اسلام و مجاهدین گردد.

با احترام
امارت اسلامی افغانستان
کمیسیونامور فرهنگی
بخش سمعی و بصری
اداره نشراتی منبع الجهاد

High Quality Link 1.5 GB:

https://archive.org/details/AbadiZwandi3High2

Medum Quality Link 800 MB:

https://archive.org/details/AbadiZwandi3Medium

Mobile Quality Link 300MB:

https://archive.org/details/AbadiZwandi3Mobile

Mobile Quality Link 177MB:
https://archive.org/details/AbadiZwandi3MobileLow

 

Related posts