پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

طالبان وارثان حقیقی جهاد بر ضد شوروی

طالبان وارثان حقیقی جهاد بر ضد شوروی

میوند سادات // ترجمه : نسیم صبا

به تاریخ ۲۸ می، نشست تجلیل صدمین سالگرد روابط افغانستان و روسیه، در مسکو برگزار شد. در این نشست اگر از یکسو به شمول حامد کرزیی، سران و اعضای حزب جمعیت، وحدت، محاذ و دیگر احزاب کشور اشتراک داشتند، از سوی دیگر هیئت طالبان به سرکردگی ملا برادر، معاون سیاسی امارت اسلامی نیز حضور داشت.

حامد کرزیی، عطا نور، حامد گیلانی، خلیلی و دیگر همراهان شان با احساسات بسیار گرم از همکاری های روسیه استقبال کردند. جای تاسف اینست که این جنابان که خود را مجاهدین می نامند و همواره به نام جهاد و مجاهد از افغان ها باج گرفته اند، اشاره ای هم به تهاجم شوروی بر کشور عزیز نکردند، تهاجمی که کشور ما را ویران کرد. اما طالبان تهاجم شوروی را با لهجه صریح تقبیح نمودند و از روسیه، وارث شوروی پیشین خواستند که باید این اشتباه را دوباره تکرار نکنند و با افغانستان رابطه ای داشته باشند که امنیت، رفاه و سرنوشت خوب هر دو کشور را تضمین بکند.

مدعیان جهاد پیشین که پس از جهاد واقعی، افغانستان و افغان ها را با زیان های جبران ناپذیر مواجه ساختند، از ادعای مجاهد بودن هم نه شرمیدند و بار بار از همکاری روسیه سپاسگذاری می کردند. اما رفتار سنگین و گفتار پر افتخار نماینده گان واقعی افغان ها (طالبان) برای همگان شگفتآور بود.

این درست است که مدعیان کنونی جهاد پیشین در زمان موجودیت لشکر های شوروی و رژیم کمونیستی جهاد کردند، اما پس از سرنگونی رژیم کمونیستی رکورد ظلم، وحشت و بربریت را در برابر مردم خود شکستند  و بدتر اینکه، در اثنای تهاجم صلیبی ها بر افغانستان به حیث عساکر پیاده اشغالگران، نظام اسلامی را که آرمان مجاهدین واقعی جهاد شوروی بود از بین بردند و خداوند متعال آن ها را آنقدر ذلیل ساخت که پهره داران دفاتر و پایگاه های اشغالگران صلیبی شدند.

مدعیان جهاد پیشین بیش از هر کسی دیگر به جهاد و مجاهدین خیانت کردند. نه تنها اهداف و آرمان های جهاد و مجاهدین را زیرپا کردند، بلکه به نام مقدس جهاد و مجاهد مرتکب جنان جنایات و وحشت های شدند که حیثیت و عظمت این واژه های مقدس را پیش مردم خیره ساختند.

طالبان اگر قهرمانان های محو شر و فساد و رهبران جهاد در برابر اشغال صلیبی هستند، وارثان جهاد بر ضد شوروی نیز هستند. زیرا بیشتر بزرگان طالبان در برابر اشغالگران شوروی جنگیده اند و قربانی داده اند. دیگر اینکه طالبان اهداف جهاد و مجاهدین واقعی را تعقیب نمودند و در نتیجه ؛ هدف والای جهاد و مجاهد «نظام اسلامی» را حاکم ساختند. در نشست کنونی مسکو دیدیم که مدعیان جهاد پیشین حتی جرات اشاره به تهاجم شوروی بر افغانستان را ندارند، اما طالبان بسیار به صراحت تهاجم شوروی را تقبیح و به جهاد افغان ها افتخار می کنند.

Related posts