پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

اصول و مبادی قابل تغییر نیست

اصول و مبادی قابل تغییر نیست

محمد داود مهاجر

هر دینی، مذهبی، جماعتی و گروهی از خود مبادی و اصولی دارد که بر مبنای آن، طبق مصالح خویش به‌ پیش حرکت می‌کند و هیچگاه از آن مبادی عبور نکرده و بر آن نرخی نمی‌گذارد؛ مگر آن کسانی که به مبادی و اصول خویش اعتقاد نداشته و فقط از آن به عنوان یک شعار استفاده کنند.

امارت اسلامی در این برهه از صفحه‌ء حیات خويش که با اشغال مستقیم کشورش توسط نیروهای امریکایی و متحدان شان روبرو است، بر مبنای اصولی که از جانب شریعت مقدس اسلام بر ذمه‌ اش گذاشته شده است، حرکت کرده، ادامه داده و تا آخرش استقامت خواهد کرد.

امارت اسلامی هیچگاه از اصول خود عقب‌ روی نکرده و در هیچ برهه‌ای از فشارها و تنگناها تسلیم کسی و یا کشوری نشده و بر آن هیچگونه نرخ و قیمتی غیر از فدا کردن جان و یا اجرای آن نگذاشته است.

در تمامی گفتگوهای صلحی که از جوانب مختلف و در مکان‌ های گوناگون و توسط افراد متفاوت با نمایندگان امارت اسلامی اجرا شده است، با محکمی و صداقت کامل، بر همان اساس و اصول تعیین شده پایبند بوده و آن را تنها راه برون رفت از مشکلات طرفین عنوان کرده اند.

اولین اصل مذکور، خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان است که بنیاد تمامی خونریزی‌ ها، فساد ها و شومی ‌ها است. حضور نیروهای اشغالگر، امری است که وجوب جهاد را بر ذمهء تک تک افراد و ملت مسلمان ما گذاشته و آنها را وادار به قتال و دفع دشمن مهاجم کرده است.

و آیاتی چون وَ أخرِجُوهم مِن حيثُ اخرَجوكُم آنها را به اخراج متجاوزان از سرزمین اسلامی شان که مورد تاخت و تاز آنها قرار گرفته است، امر می‌کند و تا وقتیکه یک اشغالگری هم وجود داشته باشد، جهاد نیز بر مایان فرض است.

دومین اصل و حکمی که لازم است تا از آن هیچگاه تنازل نشود و مجاهدان امارت اسلامی نیز – علی رغم فشارها – بر آن پافشاری دارند، تحکیم نظام شریعت اسلامی است. زیرا منافع و مصالح اساسی ملت و امت ما در آن نهفته است.

حاکمیت نظام شریعت اسلامی از اهداف اساسی جهاد ملت ما در گذشته، زمان مقابله با ارتش سرخ هم بوده است و امروزه نیز می باشد و در حقیقت، جهادی مورد قبول است که نتیجه اش نفاذ شریعت الهی باشد و قاتِلوهم حتي لاتكونَ فِتنة و يكونَ الدينُ كلُّه لله، چنانچه مجاهدان امارت اسلامی نیز از آغاز حرکت انقلابی خود، نفاذ شریعت اسلامی را اساس و اصلِ اصیل قیام شان عنوان کرده بودند و همکنون نیز بر همان باور خویش ایستاده و در هر جلسه و نشستی بر آن تاکید کرده اند و از آن به عنوان اصلی غیر قابل تغییر یاد نموده اند.

امیر المومنین شیخ الحدیث هبة الله اخندزاده نيز در پیام اخیر شان پیرامون عید رمضان، چنین تصریح نموده اند که : ” امارت اسلامی میخواهد که در کشور عزیز ما طبق خواست افغان ها نظام آزاد، اسلامی و افغان شمول حاکم گردد ” و در این پیام خویش به خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان تاکید کرده اند.

نشست‌ هایی که نمایندگان امارت اسلامی با آمریکایی ها در نشست‌ های مختلف داشته اند و جلوسی که فیما بین افغان ها بوده است، از بارز ترین مفاد این گفتگوها همین دو اصل، خروج نیروهای اشغالگر و تحکیم نظام شریعت اسلامی بوده است.

امیدواریم که الله متعال مزید توفیق و سداد و رشد در امور سیاسی و نظامی به مجاهدان راه خود نصیب کند.

Related posts