پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

جنایات جنگی (می)

جنایات جنگی (می)

بتاریخ اول ماه می سال ۲۰۱۹ میلادی عساکر داخلی یک زن را در فیر مستیم در مرکز ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱ می در نتیجه فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحه مسکونی در شش قلعه منطقه باقرخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ اصابت کرد، یک زن و دو دختر شهید و ۷ کودک و یک زن زخمی شدند .

بتاریخ ۲ می نیروهای اشغالگر خارجی و داخلی در جریان چاپه بر قلعه سرانداز و نیازقلعه در ولسوالی ده یک ولایت غزنی، ۱۱ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و از خانه های مردم پول نقد و اجناس قیمتی را غارت کردند.

بتاریخ ۴ می عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه لنگربابا قوزی مربوط ولسوالی سنچاریک ولایت سرپل به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ می در نتیجه بمباران هوایی اشغالگران بر مناطق داشکین، پلوشی و سپین کاریز مربوط ولسوالی بکوای ولایت فراه و همچنین بمباری در ساحات شاگی و دوراهی مربوط ولسوالی دلارام ولایت نیمروز هشتاد (۸۰) تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند و زیان های مالی سنگینی نیز به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۵ می شورای ولایتی لوگر خبر داد که اشغالگران در منطقه پادخواب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر ۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده اند.

بتاریخ ۵ می پس از درگیری بین طالبان و اربکی ها در منطقه زنگلی ولسوالی خاک افغان ولایت زابل، ملیشه های اربکی ۴ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رساندند و تعداد زیادی را زندانی کردند.

بتاریخ ۶ می اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا بر منطقه قاسم بازار ولسوالی مارجه ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان چاپه ۲ فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ می در حمله درون اشغالگران بر منطقه دشت بز مربوط ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب ۲ زن و ۳ کودک خردسال به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۸ می نیروهای مشترک بر ساحه شیخ قلعه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان آن ۴ تن از معلمین و ۲ محصلین را شهید و خانه های زیادی را تخریب کردند.

بتاریخ ۹ می اشغالگران و کماندوهای داخلی بر ساحه مالمند مربوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان آن ۲۵ دوکان و ۲ تانک تیل را آتش زده، حریق کردند.

بتاریخ ۹ می در حمله درون اشغالگران در منطقه آب پاشک مانده مربوط ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۲ تن از باشندگان ملکی قریه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۱ می طیاره درون اشغالگران یک موتر ملکی را در نزدیکی بازار لمن ولسوالی برمل ولایت پکتیکا هدف قرار داد که در نتیجه ۱۵ تن از هموطنان ملکی سوار در موتر به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۱ می نیروهای مشتکر در جریان چاپه بر قریه خروت در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان یک داکتر و یک متعلم را به شهادت رسانده و زیان های مالی زیادی به باشندگان ملکی منطقه وارد کردند.

بتاریخ ۱۱ می در چاپه اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه های دلیل و خانی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۶ تن از باشندگان ملکی قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۳ می  قوای مشترک بر قریه های (موکه، کونج، دادوخیل، احمدخیل، سپین دیوال، قولزنگی و کودی) ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در جریان تلاشی زیان های زیادی به باشندگان قریه ها رسانده و در آخر ۷ تن از حافظان و دو تن از خادمان یک مدرسه را به شهادت رسانده و تعدادی از باشندگان قریه ها را دستگیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ ۱۴ می اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر ساحه گنگه خیل مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۳ تن از هموطنان ملکی منطقه را به شهادت رسانده و ۵ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۶ می در ساحه دیوالک مربوط ولسوالی نوزاد ولایت هلمند، در حمله درون اشغالگران ۵ تن از باشندگان ملکی ساحه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۸ می قوای مشترک بر قریه تتنگ در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زده، خانه ها را با بمب منفجر کرده، اجناس قیمتی و پول نقد را غارت نموده و در آخر دو تن از باشندگان ملکی بنام های اشرف و زمری را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ می اشغالگران یک کلینیک ملکی را در مرکز ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب بمبارد کردند که در نتیجه به کلینیک و وسایل طبی آن زیان وارد گردید.

بتاریخ ۱۸ می نیروهای مشترک بر ساحه طاق مسجد در منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند چاپه زدند که در نتیجه ۸ تن از باشندگان ملکی منطقه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ می در حمله درون اشغالگران در ساحه توپیر ولسوالی ده یک ولایت غزنی ۳ فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۹ می اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقه البک کاریز ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۷ تن از باشندگان ملکی منطقه را به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۹ می طیاره درون اشغالگران اهدف ملکی را در ساحات تپه سادات، عبدالله خیل، تودنک و نوآباد در ولسوالی فراه رود ولایت فراه، هدف قرار داد که در نتیجه ۵ فرد ملکی مناطق مذکور به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۹ می اشغالگران و عساکر حکومتی در خانه های ملکی در منطقه سیدان ولسوالی گرشک ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان آن دروازه های خانه را شکستانده، مردم را شکنجه و لت و کوب کرده و اجناس قیمتی را از خانه ها غارت کردند. پس از ترک محل، منطقه را بمباران کردند که در نتیجه ۶ زنان و کودکان به شهادت رسیده و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ می نیروهای مشترک بر ساحات پشتکوه و کل ولسوالی شیندند ولایت هرات چاپه زدند که در جریان آن ۲ فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ می قوای مشترک در جریان چاپه بر مناطق توکرک دره، بازار عمرخیل و تنگه دادل مربوط ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ ۵ تن از باشندگان ملکی مناطق مذکور را به شهادت رسانده و تعداد زیادی وسایط نقلیه ملکی را آتش زده، سوزاندند.

بتاریخ ۲۰ می در حمله درون اشغالگران بر منطقه جوی زرین در تنگی دره مربوط ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ ۳ کودک که برای جمع کردن هیزم به کوه رفته بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ می اشغالگران با همکاری عساکر داخلی بر ساحات سلیمانزو، بالای، قلعه شهاب الدین، قلعه کریم داد و قلعه عباد در ولسوالی ده یک ولایت غزنی چاپه زدند. عساکر طبق معمول و عادت خود دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و ۴ تن از باشندگان ملکی منطقه بنام های صالح محمد، عبدالمنان، پیرمحمد و محمد انور را به شهادت رسانده و ۱۹ تن دیگر را دستگیر کرده، زندانی کردند.

بتاریخ ۲۳ می اشغالگران یک مرکز موسسه خیریه بنام EHSAN) ) که مربوط مؤسسه C.H.A( coordination of humanitarian assistance) بود، را در قریه کین ولسوالی شیبکوه ولایت فراه بمبارد کرد که در نتیجه مرکز مؤسسه مذکور با تمام لوازمات آن تخریب گردید و دو تن از کارمندان آن که یکی عبدالحمید مدیر پروژه غذا دادن به کودکان و دیگر عبدالرحیم کارمند مؤسسه بود، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۴ می در حمله درون اشغالگران ۴ تن از باشندگان ملکی در منطقه جنجالی ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۴ در حمله درون اشغالگران در منطقه سره بند ولسوالی سنگین ولایت هلمند ۳ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۴ در چاپه نیروهای مشترک بر ساحه پیرکوتی مربوط ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ۵ تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۴ می در چاپه مشترک بر قریه های گرخیل و صده خیل در منطقه طوطو مربوط ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۲ باب حویلی و دو مسجد تخریب و ۶ تن از باشندگان منطقه شهید شدند.

بتاریخ ۲۵ می اشغالگران یک محبس را در ساحه کاریز در منطقه زمیندوار مربوط ولسوالی کجکی ولایت هلمند بمبارد کردند که در نتیجه ۵ عسکر اسیر که آنجا نگه داری می شدند، کشته شدند.

بتاریخ ۲۵ می در نتیجه فیر و انداخت هاوان از سوی عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه قوزبای ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اصابت کرده یک زن و ۳ مرد به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۶ می در حمله درون اشغالگران ۳ تن از هموطنان ملکی در هنگام افطاری در ساحه دشت منطقه قلعه گز ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۶ می عساکر داخلی یک معلم بنام رحیم الدین را در منطقه ابراهیم خیل مربوط شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ می در نتیجه بمباردمان قوای مشترک بر ساحات زمبولی و د آدم خان ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۵ تن از باشندگان ملکی منطقه شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ می قوای مشترک بر قریه های پرگلاب خیل و سپین وردک در منطقه تنگی دره مربوط ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ چاپه زدند که در قریه های یاد شده دو مسجد جامع را تخریب و ۲ فرد ملکی را شهید کرده و ۳ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۷ می در بمباردمان هوایی اشغالگران ۵ تن از بزرگان قومی بنام های کلام خان، ماشوم خان، شیرگل ، ضمیر خان و ولی خان که باشندگان قریه ورژانه ولسوالی زیروک بودند را در منطقه ماستوی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۷ می در حمله درون اشغالګران ۵ تن از هموطنان ملکی در منطقه مانده مربوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۷ می عساکر اشغالگر با همکاری نیروهای داخلی بر قریه ورگوره در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا چاپه زدند که در جریان تلاشی ۱۱ تن از باشندگان قریه را به شهادت رسانده و زیان های مالی زیادی به مردم قریه وارد کردند.

بتاریخ ۲۷ می قوای مشترک بر منطقه میامیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده ، اموال قیمتی را غارت و ۱۸ تن از باشندگان ملکی بشمول زنان و کودکان را در فیر مستقیم هدف قرار داده، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۸ می طیاره درون اشغالگران یک دوکان را در ساحه چهلگزی ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف حمله قرار داد که در نتیجه ۱۰ تن از هموطنان ملکی که در دوکان نشسته بودند، در جا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۸ می نیروهای مشترک در جریان چاپه بر قریه ملنگو در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ۳ باشنده ملکی قریه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ می در حمله درون اشغالگران ۲ فرد ملکی در منطقه انگرک ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۳۱ می طیاره درون اشغالگران یک دوکان خیاطی در ساحه یخچال در منطقه نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند را هدف حمله قرار داد که در نتیجه ۴ تن شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳۱ می اشغالگران و قوای حکومتی بر بازار و خانه های مردم در منطقه چورچهارراهی مربوط ولسوالی مارجه ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، ۶۲ دوکان خوارکه فروشی و کالا فروشی را چور و سپس آتش زدند. علاوتا ۲۰ عراده موترساکیل ملکی را نیز سوزانده و یک فرد ملکی و یک کودک را به شهادت رساندند.

مأخذ:[رادیوی بي بي سي، آزادی = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= ،نن ټکی اسیا=و بینوا [

Related posts