پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

خوشحالی و خیرخواهی ملت عزیز

خوشحالی و خیرخواهی ملت عزیز

سخن روز :

هدف از تاسیس امارت اسلامی رفاه و خوشحالی مردم و حاکمیت نظامی اسلامی بود. امارت اسلامی از زمان تاسیس خود تلاش های زیادی برای امنیت، آسودگی و پیشرفت مردم خود انجام داده است، در جریان مبارزه در برابر شر و فساد و اشغال، برای بدست آوردن حقوق حقهء مردم عزیز خود از هیچگونه قربانی دریغ نورزیده و زحمات و تکالیف بی شماری را درین راستا متحمل و متقبل شده است.

همین اکنون رژیم کابل از پروژه های عام المنفعه و دستآوردهای که حرف می زند، بیشتر آن را امارت اسلامی در زمان حاکمیت خود بنیاد گذاشته و با جهت های مربوط توافقات ابتدایی انجام داده است. بطور نمونه ؛ پروژه تاپی را می توانیم یاد آور شویم که بر تطبیق آن از راه افغانستان در دوران حاکمیت امارت اسلامی توافق صورت گرفت.

همچنان از کارنامه ها و برنامه هاس زمان حاکمیت امارت اسلامی، توافق ابتدایی با شرکت افغان بیسیم در بخش مخابرات، طرح و چاپ پول جدید افغانی، ترمیم شاهراه کابل – قندهار، رشد دادن معارف و کار های بنیادی در مطبوعات، صحت و فوائد عامه را می توان مشت نمونه خروار یاد کرد.

زعیم امارت اسلامی عالی قدر امیرالمؤمنین آخندزاده – حفظه الله – در پیام عیدی خود بر رفاه و خوشحالی مردم، انکشاف معارف، محافظت و گسترش تاسیسات عام المنفعه تاکید ورزیده و مجاهدین را توصیه نموده است.

«امارت اسلامی به مردم خود اطمینان می دهد که زیر چتر نظام سالم شرعی، تمام حقوق حقه باشندگان مرد و زن این کشور داده خواهد شود.

امارت اسلامی برای تعلیم معیاری (دینی و عصری)، ایجاد شغل، تجارت، آبادی و پیشرفت تمام بخش های اجتماعی زمینه سازی می نماید، زیرا این حق اساسی افغان ها و نیازمندی حیاتی ولازمی برای رفاه و کامیابی جامعه ماست.

امارت اسلامی همین اکنون به تمام مجاهدین هدایت خصوصی داده است که به محافظت و پیشرفت پروژه های عام المنفعه توجه خاص داشته باشند»

رفاه و خوشحالی مردم عزیز برای ما اولویت دارد، امارت اسلامی متعهد است که برای خوشحالی، ترقی، امنیت و آیندهء درخشان کشور عزیز و مردم محبوب خود تلاش های همه جانبه خود را به خرج می دهد و با تمام توانایی خود برای آزادی کشور و ایجاد نظام اسلامی که از تمام اقوام و اقشار کشور نمایندگی بتواند و از احتیاج و مداخله دیگران مصئون باشد، دست بکار می باشد. ان شاء الله تعالی.

Related posts