پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

نیمروز: یک تن صاحب منصب در چخانسور بقتل رسید

نیمروز: یک تن صاحب منصب در چخانسور بقتل رسید

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که روز گذشته یک تن صاحب منصب  دشمن ( عبدالغنی ولد سفرمحمد ) در منطقۀ هلیلی ولسوالی چخانسور، در طی حملۀ تاکتیکی مجاهدیمن امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

مجاهدین پس از این عملیات به سلامت به مراکز شان عودت کرده اند.

۲۰۱۹/۶/۱۱

Related posts